VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er begge almennyttige fonde, der arbejder under den fælles paraply THE VELUX FOUNDATIONS.

At gøre en forskel

Takket være resultaterne i VKR Gruppen og de mere end 16.000 medarbejderes daglige indsats kan VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddele midler til en lang række samfundsnyttige formål.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2018 uddelte de to fonde tilsammen over 888 millioner kr.

Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Fondene er almennyttige - og det selvom VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding, der huser den mere end 16.000 mand store koncern af virksomheder, hvoraf de mest kendte er VELUX, DOVISTA og Arcon-Sunmark. Men fonden har ikke bestemmende indflydelse på erhvervsvirksomheden, selv med sit majoritetsejerskab. Og derfor er der tale om en almennyttig fond og ikke en erhvervsdrivende fond. 

De to fonde arbejder ud fra hver deres fundats (fondens vedtægter) og kan ikke tilgodese politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

VILLUM FONDEN

Fonden er stiftet i 1971. Bevilgede 625 mio. kr. i 2018.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

VILLUM FONDEN ønsker at være en mønsterfond. Som mønsterfond vil vi forvalte arven efter fondsstifteren, Villum Kann Rasmussen således, at hans tanker, ideer og fondens fundats tilgodeses og medvirker til at præge fremtiden for vores uddelingsområder, for samfundet og for firmagruppen.

VELUX FONDEN

Fonden er stiftet i 1981. Bevilgede 263 mio. kr. i 2018.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.