VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde med primært fokus på det danske samfund.

Fondenes uddelingsområder er forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter, og i 2019 uddelte VILLUM FONDEN 1.083 mio. kr og VELUX FONDEN 251 mio. kr.

Begge fonde har i de senere år øget bevillingerne. Det skyldes primært de gode resultater, der er opnået i VKR Gruppen, samt et godt afkast af de stadig større formuer. 

VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bevillinger 2015-2019

VILLUM FONDENs nøgletal (2014-2018)
VELUX FONDENs nøgletal (2014-2018)