I 2023 uddelte fondene i alt 1,38 mia. kr. fordelt på 787 bevillinger på baggrund af 2.287 ansøgninger.

Begge fonde har i de senere år øget bevillingerne. Det skyldes primært de gode resultater, der er opnået i VKR Gruppen, samt et godt afkast af de stadig større formuer. 

Fondene er skattepligtige af deres indtægter med fradrag af de almennyttige uddelinger og driftsomkostninger.

       VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bevillinger

2018-2022

VILLUM FONDENs nøgletal (2018-2022)
VELUX FONDENs nøgletal (2018-2022)