Nyheder

19.02.2019
Villum Experiment er VILLUM FONDENs program til de forskere, der vil prøve noget helt nyt. Et forskningsprojekt fra Center for Forskningsanalyse ser nu nærmere på programmet med den særlige ansøgnings- og behandlingsproces.
05.02.2019
Kongelig indvielse af nyt Gigthospital i Sønderborg. VILLUM FONDEN har været med til at støtte etableringen.
01.02.2019
VILLUM FONDEN åbner to nye ansøgningsrunder med fokus på at få flere børn og unge til at gå til science i fritiden og på etablering af læringslaboratorier – makerspaces – landet over.
23.01.2019
I 2018 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 888 mio. kr. til almennyttige formål. I det nye årsskrift kan du læse om nogle af de mange projekter, vi støtter.
23.01.2019
Et nyt hold yngre, særligt talentfulde forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning er udvalgt til at være Villum Young Investigators. De modtager i alt 205 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.
22.01.2019
Professor Sergey I. Bozhevolnyi, der er pioner inden for plasmonik og nanooptik, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat.
18.01.2019
VELUX FONDEN deltager igen i år i EU’s fælles program for neurodegenerative sygdomme (JPND) og inviterer danske forskere til at søge midler.
17.01.2019
VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs arbejde med impact-investeringer blev i september 2018 til en MBA-case på Harvard Business School.
14.01.2019
Hjerteforeningen og VELUX FONDEN har indgået en partnerskabsaftale.
02.01.2019
En gruppe miljøbevidste, aktive ældre i Gribskov har gjort det til en lærerig oplevelse at tage på cykeltur.
19.12.2018
VELUX FONDEN har støttet fem organisationers opfølgning på julehjælp. Oxford Research har evalueret indsatsen.
07.12.2018
VELUX FONDEN giver 20 mio. kr. til et helt nyt forskningscenter for marin plastikforurening, der samler kompetente forskere på tværs af universiteter og fagområder.
03.12.2018
Sugardating, dans med Parkinson, rollemodeller for unge med autisme og helhedsorienterede metoder til at forebygge social marginalisering. Fire projekter har modtaget støtte fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
26.11.2018
Aarhus Kommune har stået for nytænkning i beskæftigelsesindsatsen med projekt 'Langtidsledige tager têten' og en bevilling fra VELUX FONDEN. Læs om tanken bag og de foreløbige erfaringer.
08.11.2018
Ny bog samler op på øjenfagets udvikling, udfordringer og landvindinger gennem de seneste 25 år.
31.10.2018
I oktober inviterede VILLUM FONDEN til en dag i erfaringsudvekslingens tegn. Målgruppen var de forskere, der har modtaget en VILLUM Experiment-bevilling i 2017 eller 2018.
11.10.2018
Seks humanvidenskabelige forskningsprojekter fra tre universiteter har tilsammen modtaget 33 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.
07.10.2018
Jens Nørskov er modtager af den prestigefyldte Niels Bohr International Gold Medal. Han er ansat i et Villum Kann Rasmussen-professorat på DTU, hvor han står i spidsen for det nye Center for Katalyseteori.
05.10.2018
Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 millioner kroner fra VELUX FONDEN.
17.09.2018
Nu får skoleelever landet over mulighed for at få motorsport på skoleskemaet.
10.09.2018
Med Villum Experiment støtter VILLUM FONDEN 53 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer med i alt 100 mio. kr.
29.08.2018
En gruppe aktive ældre har med en ny udstilling løftet viden om biavl til et nyt niveau på Langeland. VELUX FONDEN har bidraget med støtte - også til fotoopgaven.
27.08.2018
Coding Pirates søsætter et 3-årigt projekt, som skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.
15.08.2018
VELUX FONDEN støtter seks konkrete analyser, der bidrager til et mere helstøbt vidensgrundlag for forvaltning af det marine miljø i Danmark.
07.08.2018
VELUX FONDEN støtter fem lokale havprojekter landet over, der vil beskytte kyster, sikre et sundere havmiljø og skabe opmærksomhed på livet under overfladen.
01.08.2018
Erik Michael Darre er valgt som nyt bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN. Han er generallæge, tidligere chef for Forsvarets Sundhedstjeneste og speciallæge i ortopædkirurgi.
05.07.2018
Syv projekter vil afprøve nye metoder til at hjælpe voksne i en social udsat position ind i frivillige fællesskaber.
03.07.2018
Fire nye museumsprojekter sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling på både mindre og store museer landet over.
02.07.2018
Ny teknologi kan både hjælpe og bidrage til øget livskvalitet hos ældre mennesker og deres familier. Læs om to nye forskningsforsøg.
29.06.2018
Fem nye metodeudviklingsprojekter fokuserer på, hvordan unge kan deltage i konstruktive fællesskaber med andre unge.
28.06.2018
Hvad ved vi om sundhed, behandling og trivsel hos ældre mennesker? Dansk Center for Aldringsforskning har netop modtaget en bevilling på 10 mio. kr.
25.06.2018
Tak til de 214 yngre forskere, der har indsendt ansøgninger til Villum Young Investigator-programmet.
11.06.2018
Få overblik over, hvor du kan møde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN på Folkemødet 2018.
25.05.2018
Tre yngre forskere skal med forskning i isfisk, MFAP4 og fotoreceptorer gøre os klogere på øjensygdomme.
15.05.2018
Den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi og den amerikanske forsker Greg Ward modtager The Daylight Award 2018.
25.04.2018
Læs om Dansk Flygtningehjælps ungdomsafdeling og deres resultater af et frugtbart samarbejde melllem unge flygtninge og ressourcestærke danske unge.
12.04.2018
Knogleskørhed er en folkesygdom, der især rammer mænd og kvinder over 50 år. Men hvad sker der med knoglerne, når vi bliver ældre? Ny forskning kommer svaret nærmere.
27.03.2018
Foreningen Sulelængens Venner i Magtenbølle ved Assens på Fyn har modtaget støtte til indkøb af udstyr til at presse æbler med. Siden dengang har der været god gang i de aktive ældre og i æblemostningen.
22.03.2018
Dansk Søredningsselskab redningsstationer i Helsingør, Lynæs og Bregnør/Kerteminde har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN til anskaffelse af sikkerhedsudstyr.
13.03.2018
Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse.
26.02.2018
En fædregruppe på Amagerbro vil have fædre til at være rollemodeller og gøre en aktiv forskel for børn og unge i lokalområdet. Projektet er netop evalueret positivt.
23.02.2018
Unge talentfulde tekniske og naturvidenskabelige forskere, der har modtaget midler fra Villum Young Investigator Programme, har fået et karriereskub. Det viser en evaluering af programmet.
31.01.2018
Alzheimerforeningen har fået bevilget godt 4 mio. kr. til et projekt målrettet børnefamilier, hvor den ene forælder har en demenssygdom.
29.01.2018
VILLUM FONDEN ansætter Thomas Bjørnholm som direktør for fondens tekniske og naturvidenskabelige forskningsstøtteprogrammer.
29.01.2018
Forskning i naturvidenskab og humanvidenskab, havmiljø, kultur, samfund og sociale projekter i ind- og udland. Årsskrift 2017 er landet.
22.01.2018
18 unge, lovende forskere fra fire danske universiteter modtager tilsammen 153 mio. kr. fra VILLUM Young Investigator Programme. Midlerne skal hjælpe de unge forskere med at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.
22.01.2018
Professor i kryptografi Ivan Damgård fra Aarhus Universitet modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
21.01.2018
PORTRÆT: Tidligt i forskerkarrieren lykkedes Ivan Damgård med en teori til beskyttelse af data, som nu 30 år senere er grundlaget for en eksplosion af anvendelsesmuligheder.
15.01.2018
VILLUM FONDEN arbejder for at øge unge menneskers interesse i teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse.
10.01.2018
En bevilling på 28 mio. kr. fra VILLUM FONDEN har gjort det muligt at oprette et Villum Kann Rasmussen professorat på DTU til den internationalt førende katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov.

Sider

...