Nyheder

06.05.2020
Lykke Ogstrup Lunde er nyt bestyrelsesmedlem i VELUX FONDENs bestyrelse.
24.03.2020
52,5 mio. kr. til datadrevet tværfaglig forskning Synergy-bevillinger til to store projekter og seks pilotprojekter
18.03.2020
Mens skoler, institutioner og fritidsaktiviteter over hele landet holder lukket, kan børn og unge søge penge til selv at lave seje science-aktiviteter.
13.03.2020
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan dit projekt kan blive påvirket direkte eller indirekte af Covid-19.
26.02.2020
Den 27.-28. februar sætter UNESCO’s havforskningskommission og VELUX FONDEN verdens førende hav-engagerede fonde stævne i København. Fondene skal bygge alliancer og drøfte, hvordan vi får et sundere hav.
19.02.2020
Otte excellente forskere får bevillinger i VILLUM FONDENs nye program; Villum International Postdoc. Programmet er øremærket kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
10.02.2020
Innovationsfonden og VELUX FONDEN investerer i fællesskab i fem internationale projekter med fokus på personlig medicin til behandling af neurodegenerative sygdomme som fx demens. Næste ansøgningsdeadline til EU-landenes fælles forskningsprogram på området, JPND, er den 3. marts.
30.01.2020
Et nyt, levende område - moderne og badet i naturligt lys.
24.01.2020
Med 15 bevillinger kan dette års nye hold af unge talenter danne egne forskergrupper.
23.01.2020
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddelte i 2019 tilsammen for over 1,3 mia. kr. til dygtige og hårdtarbejdende ildsjæle i Danmark og udlandet.
23.01.2020
Professor Rasmus Nielsen kan fortælle de største historier ud fra de mindste genetiske forskelle. Den amerikansk-bosiddende danske topforsker blotlægger menneskets fortid og evolution gennem mønstre i genomer. Den 23. januar 2020 modtager han Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
09.01.2020
Børn og unge i Aalborg, Aabenraa, Gentofte, Greve og Lejre kan se frem til nye værksteder – makerspaces – med design, opfinderi og teknologi. VILLUM FONDEN har bevilliget næsten 30 mio. kr. til projekter i de fem kommuner.
12.12.2019
Med et ambitiøst initiativ på 100 mio. kr. over ti år ønsker VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN at styrke den demokratiske udvikling i fremtidens data-Danmark.
12.12.2019
Ny ambitiøs undersøgelse skal over de kommende 10 år belyse, hvad der afgør børn og unges interesse og motivation for science. Undersøgelsen vil bl.a. se på de unges uddannelsesvalg, forældrenes betydning og børn og unges sociale netværk.
04.12.2019
De fleste mennesker tilbringer meget tid indendøre. VILLUM FONDEN har netop støttet 14 projekter, der vil arbejde på at få især børn og unge mere ud i lys og luft.
02.12.2019
Danmarks Industrimuseum i Horsens har modtaget 7,5 mio. kr. af VILLUM FONDEN til første etape af en gennemgribende opdatering af museet.
25.11.2019
Med bevillinger fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program undersøger fem projekter bl.a. madspild i det offentlige, identitet hos mennesker med demens, og brugen af kunstig intelligens blandt blinde mennesker.
25.11.2019
Alle landets kommuner kan nu igen søge støtte til etablering af makerspaces på skoler og uddannelse af lærere, der vil arbejde med designprocesser og teknologiforståelse
10.11.2019
Lauritz Rasmussen, tidligere administrerende direktør i Taasinge Elementer, modtager Bygningskomponentprisen 2019
08.11.2019
Inspirationskatalog præsenterer erfaringer og læringspunkter fra 16 projekter i VELUX FONDENs museumsprogram
23.10.2019
VELUX FONDEN støtter Det Sociale Netværk og SINDs arbejde med at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv.
10.10.2019
Nysgerrige børn og unge får nu mulighed for selv at søge støtte til at bygge en robot, sætte en bistade op, tumle med droneflyvning, tage på stjernekiggertur - eller lige præcis den science-aktivitet, de selv drømmer om at eksperimentere med.
08.10.2019
Hvordan gør vi digital teknologi som kunstig intelligens tilgængelig for børn og unge, så de lærer om konsekvenserne af at bruge den og kan tage del i vores fremtidige digitaliserede samfund? Det spørgsmål stiller forskere ved Aarhus Universitet sig selv i et nyt projekt.
07.10.2019
Professor i øjensygdomme på SDU, Jakob Grauslund, har modtaget 6,7 millioner kroner fra VELUX FONDEN til studere diabetisk nethindesygdom.
07.10.2019
Frede Blaabjerg får international energipris. Karl Anker Jørgensen modtager H.C. Ørsteds guldmedalje og Morten Mattrup Smedskjær anerkendes med Grundfosprisen. Alle tre forskere har en bevilling fra VILLUM FONDEN.
30.09.2019
Forskere, pårørende og rehabiliteringsansvarlige rev en fredag ud af kalenderen for at tale om samarbejdet mellem forskning og praksis, når det handler om sårbare ældre mennesker.
23.09.2019
Syv humanvidenskabelige forskningsprojekter fra fem universiteter har tilsammen modtaget 41 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.
19.09.2019
Med et nyt tiltag støtter VILLUM FONDEN universiteternes arbejde for at tiltrække in-ternationalt talent.
16.09.2019
Omkring 25 tidligere projektdeltagere fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program mødtes tirsdag den 10.09 hos fonden til netværksmøde. Her udvekslede deltagerne erfaringer fra deres samarbejder på tværs af forskning og praksis.
12.09.2019
VILLUM FONDEN har bevilget 24 mio. kr. til 24 initiativer landet over, der skal gøre det sjovt og virkelighedsnært at gå til science i fritiden.
11.09.2019
Greve, Gentofte, Aalborg, Lejre og Aabenraa er de fem kommuner, der er udvalgt til at arbejde videre med etableringen af makerspaces.
10.09.2019
Batterier af rust og luftbobler på indlandsisen. VILLUM FONDEN uddeler i alt 98,5 mio. kr. til 52 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer.
29.08.2019
Onsdag den 28. august blev det første spadestik til Danmarks nye nationale museum for natur taget.
21.08.2019
Fire organisationer er gået sammen i et initiativ, der skal skabe bevågenhed omkring det danske hav. Med den fælles kampagne Red Havet opfordrer de politikere og danskere til handling.
12.08.2019
Statens Naturhistoriske Museum har købt en af verdens største private samlinger af baltisk rav. VILLUM FONDEN og en række andre fonde har støttet.
26.06.2019
Mange ældre mennesker får meget medicin. Der skal mere forskning og viden på området. Lige nu efterlyser VELUX FONDEN gode projektidéer.
25.06.2019
VILLUM FONDEN vil med nyt program løfte excellente kvindelige forskere på post-doc-niveau frem i deres internationale karriere.
21.06.2019
Når man kombinerer flere lægemidler i en aldrende krop, stiger risikoen for problemer og bivirkninger. Læs artikel om, hvorfor det er vigtigt at forske i området ældre og medicin.
20.06.2019
Med en årlig pulje på 50 mio. kr. vil VILLUM FONDEN fremme tværfaglig forskning, der har det ene ben i faget datalogi.
05.06.2019
Mød os på Folkemødet 2019, hvor vi giver havet en stemme, når vi lægger til kaj ved Allinge Havn.
03.06.2019
Tre nye museumsprojekter sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling på museer landet over.
20.05.2019
En bred vifte af forskere – fra læger og farmaceuter til etnologer var inviteret til videndeling hos VELUX FONDEN en solrig eftermiddag i maj
03.05.2019
VILLUM FONDEN, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden bevilger tilsammen 1 mia. kr. til forskning i store samfundsudfordringer.
03.05.2019
11 nye Villum Investigators blev fejret den 2. maj 2019. De har hver modtaget op til 40 mio. kr. til deres forskning de næste 6 år.
23.04.2019
Et samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Nya Lödösa-projektet og Centre for Urban Networks (Urbnet) gør os klogere på 700 års byhistorie.
02.04.2019
11 anerkendte professorer er udvalgt til at være Villum Investigators. Alle kommer med stor international erfaring, fem af dem kommer fra udlandet. Tilsammen modtager de 410 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.
25.03.2019
Biolog Henrik Lauridsen har forsket i den blege fisk, isfisken, der lever i det sydlige ocean omkring Antarktis i isrigt farvand. Læs mere om hans forskningsprojekt.
21.03.2019
Tidligere CEO i VELUX A/S, Jørgen Tang-Jensen, er indtrådt i VILLUM FONDENs bestyrelse.
20.03.2019
Fra den 15. marts til den 22. juli 2019 sætter Jacquemart-André museet i Paris fokus på den danske kunstmaler Vilhelm Hammershøi med en eksklusiv særudstilling. Udstillingen er støttet af VILLUM FONDEN.
06.03.2019
Væsentligt tab af både hørelse og syn har mærkbare konsekvenser for ældre menneskers sociale liv og livskvalitet. Et projekt har bragt den danske forskning inden for området på internationalt niveau.

Sider

...