Nyheder

12.05.2021
Den internationale dagslyspris, The Daylight Award 2022, er nu åben for nomineringer. Det er en unik mulighed for forskere og arkitekter til at anerkende kolleger i branchen til denne dobbelte pris for deres dedikerede fokus på dagslys. Det er muligt at nominere indtil den 30. september 2021.
11.05.2021
VELUX FONDENs bestyrelse har valgt et nyt bestyrelsesmedlem og konstitueret sig med ny forperson ved årsmødet 11. maj.
05.05.2021
Et nationalt akademi skal styrke forskeruddannelse og tværfagligt samarbejde inden for datavidenskab. Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN bevilger i alt 184,3 mio. kr. til Danish Data Science Academy.
05.05.2021
320 millioner kroner fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN over fem år skal intensivere fondenes fokus på klimadagsordenen i Danmark. Initiativet ’70i30’ skal frembringe ny viden, øge det folkelige engagement, og styrke børn og unges handlekompetencer.
28.04.2021
Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til danske børn og unges naturfaglige dannelse. Naturfagsakademiet NAFA får 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.
28.04.2021
Ti erfarne og anerkendte topforskere blev fejret den 27. april. De modtager hver op til 40 mio. kr.
26.04.2021
VELUX FONDEN har siden 2017 støttet i alt 14 praksisnære forskningsprojekter med fokus på medicinsk behandling af ældre. To af de første bevilgede projekter fortæller om et vigtigt men også overset felt, hvor ny viden kan give store gevinster og forhindre alvorlige konsekvenser.
13.04.2021
Ti topforskere får i alt 313 mio. kr. til at slippe deres bedste ideer løs. Deres projekter sætter bl.a. batteriteknologi, strengteori og morgendagens telekommunikation under luppen.
13.04.2021
Findes der en algoritme for demokrati? Det spørgsmål og mange andre skal ADD-projektet besvare over de næste 10 år.
07.04.2021
Pionercenter skal bedrive verdensklasse-forskning i kunstig intelligens med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design.
25.03.2021
Otte projekter får bevillinger på i alt 24 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at give børn, unge og familier adgang til sjove og inspirerende fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag.
25.03.2021
Et socialt frikort giver nye muligheder for mennesker, der ikke før har haft adgang til arbejdsmarkedet. VELUX FONDEN giver 2,7 mio. kr. til at udvikle arbejdet med Socialt Frikort Vesterbro og matche flere små jobs med de allermest udsatte borgere.
22.03.2021
Spin-outs Denmark skal få flere virksomheder til at spire i de stærke forskningsmiljøer ved landets otte universiteter. VILLUM FONDEN giver 75 mio. kr. til det ambitiøse projekt.
16.03.2021
Børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner er ekstra hårdt ramt af, at COVID-19 har begrænset samfundets fællesskaber. Otte projekter skal vise nye digitale veje i sociale indsatser. Fra digitale familieværksteder til e-sport for børn og unge med fysisk handicap.
09.03.2021
Organisationer og foreninger kan nu søge mindre bevillinger til at gøre nye gode ideer på det sociale område til virkelighed.
08.03.2021
Hvorfor mister flere piger end drenge interessen for naturfag? Det spørgsmål dykker ny undersøgelse ned i og viser nogle veje til forandring. Der er ingen nemme løsninger.
07.03.2021
Vær med til at hylde de dedikerede lærere i Danmark sammen med Politiken og VILLUM FONDEN: Indstil din kandidat til Politikens Undervisningspris 2021 senest den 5. april 2021.
25.02.2021
Et hold af forskere fra VIA University Colleges og Aarhus Universitet skal sammen med konsulentfirmaet Epinion evaluere VILLUM FONDENs uddelinger til indretning af makerspaces i folkeskolen. Evalueringen har fokus på didaktiske strategier og elevernes udbytte af undervisningen i makerspaces. Evalueringen løber frem til 2025, og undervejs vil der blive offentliggjort findings til gavn for alle, der interesserer sig for digital dannelse og uddannelse i Danmark.
02.02.2021
Ud over de velkendte YIP-bevillinger er Villum Young Investigator-programmet fra 2021 blevet suppleret med YIP-tillægsbevillinger aka. YIP +. Bevillingerne skal sikre en stabil forskerkarriere for de mest talentfulde Villum Young Investigators. Her er de første fem modtagere.
23.01.2021
Følg med videnskabsjournalist Lone Frank ud i Danmark, og kom tæt på de to årslegatmodtagere – og på fonden, der fylder 50 i år.
23.01.2021
Opfindsomhed, engagement, excellence – i årsskriftet kan du møde nogle af de mange ildsjæle, der med bevilling fra fondene er med til at gøre en forskel inden for miljø, forskning, sociale indsatser, børn og unges digitale dannelse, kultur og samfund og ældres frivillige indsats.
22.01.2021
I anledning af VILLUM FONDENs 50-årsjubilæum uddeler vi i 2021 to årslegater - til to ekstraordinære forskere, Ib Chorkendorff fra DTU og Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet.
22.01.2021
VILLUM FONDEN giver i år i alt 126 mio. til 19 særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning. Spændvidden i deres forskningsområder er stor – fra dannelsen af universets første strukturer til bæredygtig produktion vha. mikroalger.
14.01.2021
Kom med, når VELUX FONDEN den 4. februar inviterer til digital lancering af jubilæumsinitiativet Ældre med synstab, og VIVE præsenterer en ny stor rapport, der undersøger ældres liv og udfordringer med nedsat syn.
11.01.2021
VILLUM FONDEN bevilliger 6 mio. kr. til at etablere et fælles fysisk makerspace på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Det nye MakerLab skal understøtte de sydfynske grundskolers fokus på teknologiforståelse og øget tilgang til erhvervsuddannelser indenfor STEM.
07.01.2021
Hvordan lærer vi som samfund og mennesker at leve med algoritmer og kunstig intelligens på den gode måde.
06.01.2021
Foreningen Divérs får en bevilling på 9,5 mio. kr. af VILLUM FONDEN til projekt Boss Ladies. Projektet skal styrke rekruttering og fastholdelse af kvinder på erhvervsuddannelserne og fremme anerkendelsen af uddannelserne.
19.11.2020
Fem tværgående forsknings- og praksisprojekter skal levere nye erkendelser og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer - fra flygtninges sociale udsathed og ekskluderende dark design i byrummet til høretab. Projekterne får bevillinger på i alt 29,5 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
17.11.2020
Jammerbugt, Favrskov, Svendborg, Odense, Frederikssund og Lolland får bevillinger på i alt 31 mio. kr. af VILLUM FONDEN til at oprette makerspaces –læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi.
13.11.2020
15 store og små projekter lukker med bevillinger fra VILLUM FONDEN dagslys frisk luft ind i fælles byhaver, skoler og kollegier til gavn for både børn, unge, voksne og ældre.
29.10.2020
VILLUM FONDEN bliver medejer af CPH Village, som udvikler, bygger og udlejer små bæredygtige studieboliger centralt i København til en studievenlig husleje.
21.10.2020
VILLUM FONDEN giver bevillinger på i alt 14 mio. kr. til seks forskere under det nye program Villum International Postdoc. Programmet er målrettet fremragende kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
09.10.2020
Overvejer du eller din forening at søge støtte til et projekt hos VELUX FONDENs uddelingsområde Aktive ældre? Så kom med til et af efterårets tre digitale informationsmøder hos VELUX FONDEN.
08.10.2020
VELUX FONDEN støtter indsatser, der giver mennesker i en udsat position mulighed for at deltage aktivt i samfundets fællesskaber. Fem projekter får nu i alt 11,5 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at engagere unge, indvandrerkvinder og psykisk sårbare og syge i at bidrage som frivillige.
24.09.2020
Kærlighedens topografi, vredens normer, buddhisme og forbrug. Syv humanvidenskabelige forskningsprojekter sætter med bevillinger fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram nye perspektiver på blandt andet vores følelser, politik og religion.
22.09.2020
VELUX FONDEN sætter fokus på udvikling af metoder, der kan styrke forældreinvolvering blandt familier i en socialt udsat position. Tre nye bevillinger går til projekter med omdrejningspunkt i henholdsvis leg og læring blandt børn i daginstitutioner, skole-hjem-samarbejde og unge med selvskade.
11.09.2020
Med en ny hvidbog vil VELUX FONDEN undersøge fremtiden for arbejdet med rehabilitering og afdække hvad rehabilitering betyder og indebærer på tværs af sektorer og faggrupper. Og så kigger to forskningsprojekter nærmere på rehabilitering af hjernens såkaldte eksekutive funktion og lugtesansen.
10.09.2020
VILLUM FONDEN giver 51 forskere bevillinger til at afprøve deres modige og mærkelige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. Projekterne er udvalgt blandt 492 ansøgninger, der alle har været igennem en anonym udvælgelsesproces.
07.09.2020
VELUX FONDEN har bevilget 2 mio. kr. til en forskningsundersøgelse, der skal skabe viden om, hvordan frivillige organisationer på det sociale område bedst rekrutterer og fastholder frivillige.
31.08.2020
The Daylight Award inviterer dig til premiere på i alt fire ekstraordinære dokumentarfilm om modtagerne af The Daylight Award 2020
07.08.2020
Den 7. august kan direktør Ane Hendriksen fejre 25-års jubilæum hos VELUX FONDEN. Det arbejdsmæssige sølvbryllup bliver markeret med mindre arrangementer med medarbejdere, samarbejdspartnere og familie.
06.08.2020
VELUX FONDEN har fået VIVE til at kortlægge sammenhænge mellem unges trivsel og deres digitale vaner. Forskerne peger på, at unge, der føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge tid ved skærmen, end unge, der trives godt.
22.06.2020
VILLUM FONDEN har afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Deadline for at tilkendegive interesse er 15. august 2020.
12.06.2020
I dag åbner det stort anlagte oplevelsescenter Naturkraft i Ringkøbing. I parkens 45 hektarer kan hele familien blive klogere på natur, klima og bæredygtighed.
10.06.2020
Den 1. december 2021 kan vi se det første afsnit af en ny familiejulekalender, der åbner døren til naturvidenskabens spændende verden. Fire fonde støtter kalenderprojektet.
02.06.2020
VILLUM FONDEN har afsat en ramme på godt 3 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan fritidsprojekter kan øge børn og unges engagement i og interesse for science. Der er virtuelt informationsmøde den 15. juni 2020.
26.05.2020
VELUX FONDEN giver i alt 14,3 mio. kr. til tre museumsprojekter, der nytænker forskning og formidling på de danske museer.
20.05.2020
Ældres brug af medicin er forbundet med en lang række risici. Med bevillinger fra VELUX FONDEN sætter tre forskningsprojekter fokus på, hvordan alvorlige fejl i brugen af medicin hos ældre patienter kan minimeres.
16.05.2020
På UNESCO’s internationale lysdag 16. maj modtog arkitekterne Henry Plummer og Juha Leiviskä sammen med forsker Russell Foster hver især The Daylight Award 2020 for deres nyskabende arbejde med lysets betydning for arkitektur samt mental og fysisk sundhed.
07.05.2020
13 human- og samfundsvidenskabelige dataindsamlingsprojekter skal undersøge, hvordan Covid-19-krisen påvirker vores liv og samfund. VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at give i alt 5,5 mio. kr. til projekterne.

Sider

...