Nyheder

11.06.2018
Få overblik over, hvor du kan møde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN på Folkemødet 2018.
25.05.2018
Tre yngre forskere skal med forskning i isfisk, MFAP4 og fotoreceptorer gøre os klogere på øjensygdomme.
15.05.2018
Den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi og den amerikanske forsker Greg Ward modtager The Daylight Award 2018.
25.04.2018
Læs om Dansk Flygtningehjælps ungdomsafdeling og deres resultater af et frugtbart samarbejde melllem unge flygtninge og ressourcestærke danske unge.
12.04.2018
Knogleskørhed er en folkesygdom, der især rammer mænd og kvinder over 50 år. Men hvad sker der med knoglerne, når vi bliver ældre? Ny forskning kommer svaret nærmere.
27.03.2018
Foreningen Sulelængens Venner i Magtenbølle ved Assens på Fyn har modtaget støtte til indkøb af udstyr til at presse æbler med. Siden dengang har der været god gang i de aktive ældre og i æblemostningen.
22.03.2018
Dansk Søredningsselskab redningsstationer i Helsingør, Lynæs og Bregnør/Kerteminde har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN til anskaffelse af sikkerhedsudstyr.
13.03.2018
Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse.
26.02.2018
En fædregruppe på Amagerbro vil have fædre til at være rollemodeller og gøre en aktiv forskel for børn og unge i lokalområdet. Projektet er netop evalueret positivt.
23.02.2018
Unge talentfulde tekniske og naturvidenskabelige forskere, der har modtaget midler fra VILLUM Young Investigator Programme, har fået et karriereskub. Det viser en evaluering af programmet.
31.01.2018
Alzheimerforeningen har fået bevilget godt 4 mio. kr. til et projekt målrettet børnefamilier, hvor den ene forælder har en demenssygdom.
29.01.2018
VILLUM FONDEN ansætter Thomas Bjørnholm som direktør for fondens tekniske og naturvidenskabelige forskningsstøtteprogrammer.
29.01.2018
Forskning i naturvidenskab og humanvidenskab, havmiljø, kultur, samfund og sociale projekter i ind- og udland. Årsskrift 2017 er landet.
22.01.2018
18 unge, lovende forskere fra fire danske universiteter modtager tilsammen 153 mio. kr. fra VILLUM Young Investigator Programme. Midlerne skal hjælpe de unge forskere med at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.
22.01.2018
Professor i kryptografi Ivan Damgård fra Aarhus Universitet modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
21.01.2018
PORTRÆT: Tidligt i forskerkarrieren lykkedes Ivan Damgård med en teori til beskyttelse af data, som nu 30 år senere er grundlaget for en eksplosion af anvendelsesmuligheder.
15.01.2018
VILLUM FONDEN arbejder for at øge unge menneskers interesse i teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse.
10.01.2018
En bevilling på 28 mio. kr. fra VILLUM FONDEN har gjort det muligt at oprette et Villum Kann Rasmussen professorat på DTU til den internationalt førende katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov.
20.12.2017
En række fonde i Danmark er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.
18.12.2017
VELUX FONDEN har de seneste fem år arbejdet sammen med en række organisationer, der har fulgt op med tilbud om hjælp, når det blev hverdag.
04.12.2017
Seks projekter har modtaget 28 mio. kr. fra VELUX FONDENs tværgående program.
22.11.2017
Projekt 'Børnedemokrati' giver børn en stemme og involverer dem i udviklingen af de almene boligområder. Det har projektet nu modtager hæder for.
08.11.2017
Villum Center for Advanced Structural and Material Testing på DTU gør det muligt at teste konstruktioner og materialer fra meget lille til meget stor skala.
07.11.2017
Restaureringen af den ikoniske glaskuppel på Palais de la Découverte i Paris er afsluttet, og alt dens lys er genfundet. Restaureringen er støttet af VILLUM FONDEN.
01.11.2017
Peer Leth, der er adm. direktør for producenten af akustiske loftsplader, Troldtekt A/S, modtager Bygningskomponentprisen 2017.
30.10.2017
Tak til de 197 yngre forskere, der har indsendt ansøgninger til VILLUM Young Investigator-programmet.
25.10.2017
VILLUM Investigator Jens Hjorth spiller en central rolle i en banebrydende astronomisk opdagelse, som i sidste uge indledte en ny æra indenfor astronomien.
09.10.2017
Otte projekter fra fem af landets universiteter har netop modtaget 39 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram til forskning indenfor humanvidenskaberne.
02.10.2017
En evaluering af projekt ’Klar til Start’ viser, at der er masser af jobs i det danske samfund, der er egnet til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
20.09.2017
Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og organisationen MENTORBARN skal bringe døgnanbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier.
14.09.2017
Klimaændringer, bæredygtigt fiskeri, beskyttede havområder og havplaner. Det er temaerne, når VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN inviterer til symposium med fokus på et dansk havmiljø i balance.
13.09.2017
VELUX FONDEN inviterer ungdomsskoler, foreninger, væresteder m.fl. til at søge bevilling til projekter, der kan udvikle konstruktive fællesskaber for unge i en social udsat position.
07.09.2017
Agi Csonka skal lede ny satsning i VILLUM FONDEN med fokus på børn, unge og naturvidenskab.
16.08.2017
Fem nye projekter om det danske havmiljø samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem.
31.07.2017
For tre år siden gav VILLUM FONDEN 16 mio. kr. til projektet Det Samfundsnyttige Landbrug. Det er der nu kommet otte konkrete modeller for fremtidens økologiske landbrug ud af.
30.06.2017
VELUX FONDEN har bevilget knap 6 mio. kr. til fire projekter, der sætter fokus på ældres brug af medicin.
27.06.2017
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har overrakt Dronningen og Prins Henrik en bog med fokus på det dansk-franske kunstneriske samarbejde i den danske enevældes tid.
19.06.2017
VILLUM FONDENs nye uddelingsområde har fokus på at øge børn og unges tekniske og naturvidenskabelige dannelse, interesse og kompetencer.
13.06.2017
Med 71 mio. kr. støtter VILLUM FONDEN 39 krøllede tekniske og naturvidenskabelige for-skerhjerner, der hver især har fundet deres vildeste idé frem.
19.05.2017
VELUX FONDEN har bevilget 13,9 mio. kr. til forsknings- og formidlingsprojekter på landets museer.
17.05.2017
Kun to år gammel har den internationale miljøfond været med til at støtte projekter, der arbejder aktivt for at gøre noget ved de menneskeskabte klimaforandringer.
10.05.2017
Tilsammen støtter de hvert år naturen med over 300 millioner kroner. På Naturmødet i Hirtshals 18.-20. maj 2017 kan du møde seks fonde, der arbejder for at beskytte, udvikle og formidle Danmarks natur.
10.05.2017
Kommuner, naturvidenskabsaktører og uddannelsesinstitutioner skal bringe engineering ind i naturfagsundervisningen.
04.05.2017
Ved DTU’s Årsfest 2017 modtog VILLUM FONDENs tidligere formand Lars Kann-Rasmussen en særlig hæder – DTU’s Guldmedalje.
03.05.2017
Der er langt fra plads nok i Danmark til at opfylde alle vedtagne planer og ønsker om, hvad arealer i landet skal bruges til, konkluderer stort projekt støttet af VELUX FONDEN.
01.05.2017
Pengene skal bruges på at styrke FødevareBankens indtjening fra erhvervspartnerskaber.
27.04.2017
11 nye VILLUM Investigators blev fejret den 27. april 2017. De har hver modtaget op til 40 mio. kr. til deres forskning de næste 6 år.
27.04.2017
På den kommende metrolinje til Sydhavn rykker kunsten ned i stationsrummet og bliver en integreret del af arkitekturen. VILLUM FONDEN har bidraget til realisering af kunstværkerne.
30.03.2017
En bulet cornflakespakke fra fødevareBanken, smukke glasmosaikker fra Paris, adskillige hædersmedaljer, et øjenæble i 3D, bøger fra gulv til loft. Her hos fondene har vi bygget om. Få et kig ind bag facaden.
27.03.2017
Danmarks Naturfredningsforening og VELUX FONDEN fortsætter sit partnerskab om uddeling af midler til 'Danmarks grønne guld' - de aktive ældre, der gør en indsats i og for naturen.

Sider