Nyheder

06.02.2024
Villum Fondens direktør Lars Hansen stopper sommeren 2024 efter ti år på posten.
30.01.2024
De har tidligere modtaget bevillinger gennem fondens Villum Young Investigator-program. Nu er de udvalgt til at fortsætte endnu tre år.
24.01.2024
Ni projekter skal styrke unges motivation for uddannelse og ruste dem til at blive frontløbere i den grønne og digitale omstilling. Projekterne spænder fra erhvervsskoler, der arbejder med at styrke elevernes digitale og grønne kompetencer til NGO’er, der med mentorstøtte til udsatte unge fra roma-miljøer, hjælper dem videre med deres uddannelser. Villum fonden har bevilget i alt 100 mio. kr. til projekterne under uddelingsområdet Unge og uddannelse i Europa.
23.01.2024
Årets modtager af Villum Kann Rasmussens Årslegat professor og centerleder Susanne Mandrup er på en livslang opdagelsesrejse i fedtvævet og navnlig fedtcellernes udvikling. Hendes resultater har ført til ny viden om, hvordan vores gener styrer biologiske processer af stor betydning for sundhed og sygdom.
17.01.2024
18 unge forskertalenter får bevillinger på i alt 132 mio. kr. fra Villum Fondens Young Investigator-program. Med spændende projekter og en bevilling i ryggen skal de hver især opbygge et forskerteam og bidrage med excellent forskning.
11.01.2024
Vinder af arkitektkonkurrencen om et Nyt Vikingeskibsmuseum er fundet. Læs mere om den ambitiøse vision for opførelsen af en ny, bæredygtig og klimasikret bygning til de fem vikingeskibe, en transformation af Vikingeskibshallen og en forandring af landskabet omkring museet.
30.11.2023
Med støtte fra Villum Fonden kan 26 projekter med den blå himmel som fællesnævner sætte fantasien fri i lokale fællesskaber for både store og små.
24.11.2023
Mange tusinde børn og unge får de kommende år fantastiske muligheder for at hacke, opfinde, teste og designe i avancerede værksteder, som skal styrke deres teknologiforståelse og digitale dannelse.
20.11.2023
Deprimerende klimanyheder er der nok af, når vi hører om hagl på størrelse med tennisbolde, skybrud, skovbrande og oversvømmelser. Som læser føler man sig handlingslammet, men kan klimajournalistik overhovedet være kritisk og konstruktiv på samme tid? Det skal ét af fem nye forskningsprojekter undersøge.
09.11.2023
Med viden, forskning og forretning sætter Niels Thorup Madsen, Jens Jakob Porsmose og Lars Bo Ibsen nye standarder for skruefundamenter, der kan gøre byggebranchen mange tons C02 lettere, hurtigere og billigere.
07.11.2023
Igennem mange år har det været en udfordring for forskningsmiljøer indenfor de tekniske og naturvidenskabelige fag at tiltrække og fastholde kvindelige forskere. Nu går i alt 12 universitetsmiljøer inden for STEM-fag sammen med VILLUM FONDEN, Novo Nordisk Fonden og det strategiske innovationsbureau IS IT A BIRD om en målrettet indsats for at styrke diversiteten.
02.11.2023
Begge fonde har deltaget aktivt i udarbejdelsen af den nye aftale, hvor seks private fonde og organisationen Danske Universiteter har defineret en tydelig økonomisk fordelingsnøgle, der fremover skal bruges i forbindelse med forskningsbevillinger til universiteterne.
23.10.2023
Nogle dage er bare bedre end andre. Det oplevede otte kvindelige forskere fornyelig, da de fik besked om at have fået en postdoc-bevilling fra Villum Fonden.
04.10.2023
Flere og flere danskere mistrives i en grad, der gør det svært for dem at leve det hverdagsliv, de gerne vil. Ny banebrydende forskning viser, at brugen af frivillig peer-støtte har en mærkbar effekt for de psykisk sårbare.
02.10.2023
Selvom løsningen på store udfordringer som regel kræver samarbejde på tværs, er det ikke så ofte, at forskerne krydser faggrænser i deres forskning. Men det giver programmet Synergy mulighed for.
22.09.2023
Ny rapport giver skolernes naturfagsundervisning en viden til at gribe og bygge videre på den dannelse og interesse, som eleverne har med hjemmefra
21.09.2023
Villum Fonden og Realdania støtter frem mod 2025 BUILD i både den videre udvikling af metode og data bag den forskningsbaserede og gratis beregner LCAbyg samt arbejdet for at fremtidssikre og forankre livcyklusanalyser i branchen i en overgangsperiode.
14.09.2023
Kan briller hele sig selv? Det er et af de forskningsspørgsmål, som 50 tekniske og naturvidenskabelige forskere nu får midler til at prøve at finde svar på.
30.08.2023
De danske STEM-forskningsmiljøer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er udfordrede på kønsdiversitet. Et nyt antropologisk studie sætter udfordringerne under lup og peger på nye veje til at styrke mangfoldigheden i dansk STEM forskning.
16.08.2023
Universiteter og professionshøjskoler går sammen om et nyt initiativ, der skal udvikle et fagligt grundlag for digital teknologiforståelse som dannelsesfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det nye Videnscenter for digital teknologiforståelse realiseres med 50 mio. kr. i fondsstøtte.
05.07.2023
Villum Fonden har den store ære at få opkaldt en nyopdaget bille efter sig - som tak for en bevilling til et forskerhold fra Danmarks Naturhistoriske Museum.
26.06.2023
VELUX FONDENs kernegruppeprogram bevilger i år 40 millioner til en række vidt forskellige forskningsemner på IT-Universitetet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet.
07.06.2023
Med bevillinger fra VELUX FONDENs miljøprogram skal tre forskningsprojekter afdække miljøeffekter af C02-lagring, olieudslip fra havvindmøller og C02-neutrale brændstoffer fra skibstrafikken.
07.06.2023
Flere børn og unge får nu mulighed for være med til øjenåbnende fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i deres hverdag. VILLUM FONDEN giver 23 millioner kr. til otte initiativer, der gør science sjovt og lærerigt overalt i fritids-Danmark – fra camps og klubber til kulturinstitutioner og ude i det fri.
25.05.2023
Tre projekter får i alt 14 mio. kr. af VELUX FONDEN til at styrke forskning og nytænke formidling på landets museer. Det er sidste gang, der bliver uddelt bevillinger under fondens museumsprogram, der har kørt siden 2014.
23.05.2023
VELUX FONDEN støtter udviklingen af indsatser, der forebygger og reducerer psykisk mistrivsel. Syv projekter får i år i alt 27,9 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder, der kan give mennesker i mental mistrivsel mulighed for at deltage aktivt i sociale fællesskaber.
16.05.2023
The Daylight Award, den internationale dagslyspris, har til formål at udbrede en helhedsorienteret forståelse af dagslysets betydning inden for forskning og i praksis. Hvert andet år hædrer prisen en forsker og en arkitekt, og der er nu åbent for nomineringer til The Daylight Award 2024. For yderligere at fremme tværfaglighed og brobygning har The Daylight Award også premiere på en række videosamtaler om dagslys.
11.05.2023
Akademiet for de Tekniske Videnskaber søsætter sammen med landets universiteter et initiativ, der skal styrke Danmarks robusthed over for kriser ved at accelerere den teknologiske omstilling. VILLUM FONDEN og fire andre fonde støtter projektet.
12.04.2023
Fra beboelige planeter i fjerne galakser til stærkere 3D-printede metalkomponenter. Med bevillinger for i alt 352 mio. kan 11 topforskere forfølge deres bedste ideer.
21.03.2023
I forskningsrapporten ”The scientific impact of Danish research 1980-2020” har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt danske forskningsartiklers gennemslagskraft.
17.03.2023
Connie Hedegaard indtræder i Villum Fondens bestyrelse - afløser Steen Riisgaard
01.03.2023
Med 5 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og støtte fra ATV bliver det første Young Academy of Technology, Science and Innovation – forkortet YATSI – nu grundlagt i Danmark.
30.01.2023
I år får fire fremragende forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU tillægsbevillinger til Villum Young Investigator-programmet (YIP). Forskerne får hver en tillægsbevilling på ca. 4 mio. kr.
24.01.2023
23. januar fejrede VILLUM FONDEN traditionen tro uddelingen af Villum Kann Rasmussens Årslegat samt 22 Villum Young Investigators.
23.01.2023
Fra fællesskaber om verdensmål til topforskning der kortlægger covid-19-pandemiens udvikling. I fondenes årsskrift kan du møde et udpluk af de mange ildsjæle, der med bevilling fra fondene håndterer nogle af vores tids største udfordringer.
23.01.2023
I år får 22 forskertalenter inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning tilsammen 126 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator-program.
17.01.2023
Professor Donald Canfield bruger kemi til at studere Jordens fortid, og han har flere gange været årsag til, at lærebøgerne om havenes historie skulle skrives om – og dermed også historien om livets udvikling. Den 23. januar 2023 modtager han Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
20.12.2022
Danske fonde bevilger 300 mio. kr. til et pionercenter for udvikling af materialer og power-to-X-teknologier til den grønne omstilling. Centeret samler førende nationale og internationale forskere.
12.12.2022
Hvad skal der til for at rekruttere og fastholde frivillige i civilsamfundsorganisationer for udsatte grupper? Det er undersøgt i forskningsprojektet MATCH, som er igangsat af VELUX FONDEN og gennemført af forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
01.12.2022
VELUX FONDENs pilotprojekt Writers-in-residence skal fremme dialogen mellem humanvidenskab og kunstnerisk praksis og styrke skønlitteraturen – nu i alle tre dele af rigsfællesskabet.
28.11.2022
Fredericia, Lemvig, Frederikshavn, Brønderslev, Tønder, Vordingborg, Thisted og Allerød kommuner får i alt 43,3 mio. kr. til at etablere makerspaces og uddanne lærere.
17.11.2022
Fem kombinerede praksis- og forskningsprojekter får bevillinger på i alt 27,3 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
09.11.2022
Fællesskaber i vildmarken, et udendørs forsamlingshus, rehabilitering under åben himmel…Spændvidden er stor blandt projekterne, der med støtte fra VILLUM FONDENs pulje Dagslys og frisk luft vil rykke hverdagens aktiviteter tættere på naturen.
03.11.2022
Fremragende forskning er fællesnævneren for årets modtagere af VILLUM FONDENs Villum International Postdoc-bevillinger. Programmet er øremærket kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
12.10.2022
Danmarks Naturfredningsforening (DN) styrker indsatsen for vores fælles danske hav og en levende havnatur med fondsbevilling fra VELUX FONDEN.
27.09.2022
Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er klar med en stor udfordring og mulighed for økonomisk støtte til Danmarks mest progressive bygherrer. Bygherrer, der vil være med til sætte nye standarder for klimaaftryk i boligbyggeriet.
22.09.2022
Klimaaftrykket fra byggeriet af nye boliger i Danmark skal reduceres med 75 procent. Det er den ambitiøse målsætning fra initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet. Initiativet har netop udvalgt seks bud på klimavenlig arkitektur og fem bud på klimavenlige materialer. Nu skal såvel arkitektur som materialer afprøves i stor skala.
20.09.2022
VELUX FONDEN støtter udviklingen af nye indsatser, der har fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel. Syv projekter får i alt 23,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder, hvor der er samspil mellem indsatser i det offentlige og civilsamfundets fællesskaber.
15.09.2022
Krydsfeltet mellem fagområder kan være fundament for vigtig ny viden. 30 forskere får bevillinger på i alt 57 mio. kr. af VILLUM FONDEN til 15 tværfaglige datadrevne forskningsprojekter.
13.09.2022
Når stadigt stærkere vinde skabt af klimaforandringerne går i land æder de sig også ind på de danske kyster. I et nyt afsnit Ud i det blå kan du møde projektet BARREEF, der med stenrev vil beskytte både de udsatte kyster og havets allerede hårdt pressede dyre- og planteliv.

Sider