Brug af logo

Husk, at det relevante logo bør placeres på en hvid baggrund og med tilstrækkelig fri plads omkring, så det fremstår både luftigt og læsbart uanset størrelse. 

Hvis baggrundsfarven er meget mørk, eller læsbarheden på anden måde er forringet, kan logoet benyttes med et hvidt baggrundsfelt.

Hvis du er i tvivl om logobrug eller kreditering af fonden, er du velkommen til at kontakte os.

Vores logo er altid blåt. Bomærket med de skrå streger symboliserer dagslyset, der gennemtrænger en skrå glasflade. VILLUM FONDENs, VELUX FONDENs og VKR Gruppens stifter, Villum Kann Rasmussen, fik det tegnet i 1941 for 25 kr., og det indgik i hans allerførste firmalogo. I dag er bomærket en del af fondenes visuelle identitet og markerer fondenes og firmagruppens fælles rødder.

Logooversigt

Vælg det fælles logo for VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN ved offentliggørelse af bevillinger i udlandet eller i Danmark overfor et internationalt publikum.
Desuden ved offentliggørelse af en bevilling, der har modtaget støtte fra både VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

 

Almindelig brug, uden baggrund (.png)
Omtale af fondene

Vi foretrækker, at vores navn bliver skrevet med versaler. I pressemeddelelser og ved præsentationer kan følgende standardtekst benyttes:
 

VILLUM FONDEN

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2023 uddelte VILLUM FONDEN 1.100 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. I 2023 uddelte VELUX FONDEN 236 millioner kr. 

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle projekter i ind- og udland. I 2023 uddelte de to fonde tilsammen 1,38 mia. kr. 

Begge fonde er stiftet af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Anerkendelse/'Acknowledgements'

Af hensyn til åbenhed om finansieringskilder skal det så vidt muligt synliggøres (i udgivelser, på relevant hjemmeside e.l.), at dit projekt er støttet af fondene, gerne med brug af vores logo efter gældende retningslinjer (se herover). 

Eksempel:

Projektet er støttet af 

[logo]

 

Har du brug for et logo i et andet format eller spørgsmål vedrørende brug af logo, så kontakt os gerne.

Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Email: 
era@fondene.dk
Dinah Fellah
Kommunikationskoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 41 81 99
Email: 
dif@fondene.dk