Når du har modtaget en bevilling, forventer vi, at du følger vores retningslinjer mht. rapportering og offentliggørelse

Rapportering

Har du fået støtte til et projekt, bør du tale med en fondsrådgiver om afrapportering.
Både undervejs og når projektet er slut. Tjek dit bevillingsbrev for nærmere kontaktoplysninger. 

Du kan finde skabeloner til rapportering inden for vores forskellige uddelingsområder her: 

Skabeloner og links til rapportering

Kommunikation og offentliggørelse

Har du fået en bevilling, forventer vi, at du vil fortælle en bredere kreds om den gavn og samfundsnytte, som dit projekt vil give.

Vi hylder princippet om, at det er bevillingsmodtagerne, der bedst kan fortælle om et projekts almennyttige effekt. Vi går derfor ud fra, at du som bevillingsmodtager tager teten i kommunikationsarbejdet både ved offentliggørelse og undervejs i projektet, når der er resultater, begivenheder eller andet, der synliggør effekten af projektet og de uddelte midler. Projektets resultater og publikationer skal være frit tilgængelige for offentligheden.

Det skal så vidt muligt synliggøres (i udgivelser, på hjemmeside, sociale medier, i videoer e.l.), at dit projekt er støttet af fondene. Gerne med brug af vores logo (se herunder). Send gerne materiale med fondens logo eller navn til godkendelse i fonden, hvis der er tvivl om logobrug og kreditering.

Du er altid velkommen til at trække på os. Vi taler gerne formidlingsopgaven og kommunikationsplaner igennem med dig, og giver gerne sparring og input vedrørende offentliggørelse af en bevilling og kommunikation af resultater.

Sociale medier

Vi vil meget gerne tagges i relevante opslag på sociale medier:

Anerkendelse/'Acknowledgements'

Af hensyn til åbenhed om finansieringskilder skal det så vidt muligt synliggøres (i udgivelser, på relevant hjemmeside, sociale medier e.l.), at dit projekt er støttet af fondene, gerne med brug af vores logo efter gældende retningslinjer (se herover). Eksempel: "Dette projekt er støttet af VILLUM FONDEN".

Logo og standardtekster

Læs mere om brug af vores logo og præsentation af fondene ved omtale:

Logo og standardtekster

Videnskabelige publiceringer og Open Access

Fondene følger de offentlige forskningsråd og fondes Open Access-politik. Krav om overholdelse af politikken er indføjet i vores bevillingsbreve til forskningsprojekter. Af politikken følger, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra fondene, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det:

Open Access

 

Kontakt os:
Emil Kaas Rasmussen
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 66 67 32
Email: 
era@fondene.dk
Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk
Dinah Fellah
Kommunikationskoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 29 41 81 99
Email: 
dif@fondene.dk