Ny indsats skal styrke kønsbevidsthed i undervisning

VILLUM FONDEN lancerer en indsats om køn i pædagogisk praksis i folkeskolen. Tre projekter får bevillinger til at undersøge og udvikle redskaber og formidling.

”Vi ved, at piger interesserer sig lige så meget for naturvidenskab som drenge, indtil de bliver 11-13 år – så falder pigerne fra. Både forskningen og vores egne undersøgelser viser, at stereotype opfattelser af naturvidenskab og køn påvirker børnenes interesse for naturfag. Og vi har alle en rem af huden. De fleste af os har nogle ret stereotype og fastgroede forestillinger om, hvad piger og drenge er gode til,” siger programchef Agi Csonka fra VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

VILLUM FONDEN er optaget af, at flere børn og unge skal opleve naturvidenskab og teknologi som vigtig og relevant i hverdagen, og derfor er der et særligt fokus på at gøre op med de fastgroede forestillinger, og dermed også fastholde pigernes interesse:

”Med indsatsen ønsker vi at styrke lærernes opmærksomhed på, hvordan de didaktisk kan arbejde med, at alle elever bliver engageret og motiveret  - og det kræver altså en større indsigt i hvilken rolle køn faktisk spiller for lærernes tilgang til eleverne,” understreger Agi Csonka.

De tre projekter
  • Danmarks Lærerforening får en bevilling på 2,4 mio. kr. til projektet ’Kønsopmærksomhed i folkeskolen’.
  • Engineer the Future får en bevilling på 2,3 mio. kr. til projektet ’Kompetenceudvikling af engineering-lærere i kønsbevidst naturfagsundervisning’.
  • Forskere ved Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA University College får ca. 570.000 kr. til forskningsprojektet ’Kønsstereotyper og -bias i lærerstuderendes vurderinger af elever: Et eksperimentelt mixed methods studie’.
Lærere skal udvikle nye tiltag

Danmarks Lærerforening skal i projektet understøtte og udvikle arbejdet med kønsopmærksomhed i folkeskolen – sammen med interesserede lærere.

”Folkeskolen er en meget central institution for socialisering og identitetsskabelse og har en vigtig samfundsmæssig rolle i forhold til bevidstheden om køn og ligestilling. Det er folkeskolens opgave både at favne, udfordre og møde alle elever med en undervisning præget af åndsfrihed og ligeværd uanset køn og baggrund. Gennem projektet sætter vi fokus på, at vores forforståelse af køn påvirker, hvordan det enkelte barn opfattes og opfatter sig selv og udvikler sig. Men også, hvordan det påvirker de valg børnene træffer fra de er små til de vælger uddannelse og karrierevej,” siger Regitze Flannov, der er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Som led i projektet bliver der etableret et netværk af engagerede lærere, som skal være med til at udvikle konkrete tiltag til kønsopmærksomhed i undervisningen. Indsatsen skal bl.a. formidles til den brede skare af lærere gennem en række regionale seminarer. Læs Danmarks Lærerforenings nyhed om projektet.

 

Kontakt
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55