Nu åbner Danmarks pionercenter for kunstig intelligens

Den 28. marts åbner Danmarks største forskningscenter for kunstig intelligens officielt. Pionercentret skal være med til at løse store samfundsudfordringer og bringe Danmark i front inden for menneskecentreret kunstig intelligens.

Pionercentret for AI (artificial intelligence) ledes af den amerikanske topforsker professor Serge Belongie. Han håber, at centret med sit fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design vil udfordre og forandre den måde, kunstig intelligens skaber værdi for Danmark:   

Centerdirektør, professor Serge Belongie.

”Pionercentrets unikke karakter afspejles i den måde, vi arbejder med store samfundsudfordringer på. De udfordringer, vi kommer til at konfrontere, er ikke kun et spørgsmål om big data og større modeller. I stedet beskæftiger vi os med menneskeforankrede problemer, hvor teknologiens bidrag bliver ligestillet med vitale bidrag fra bl.a. samfundsvidenskaben, participatorisk (brugerinddragende, red.)  design, offentlig politik, journalistik og andre komponenter.”

Centret har allerede en lang række forskningsprojekter på tværs af de fem samarbejdsuniversiteter: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet i København og Københavns Universitet. Projekterne sigter mod at benytte kunstig intelligens til at skabe samfundsmæssig gennemslagskraft inden for områder som sundhed og biotech, energi og infrastruktur samt klima og biodiversitet.  

Langsigtet satsning

Pionercentret er initieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN samt de fem universiteter.

Fakta om centret

Pionercentret for AI er Danmarks første pionercenter og et resultat af et unikt samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, fem danske fonde og fem danske universiteter. Centret har fået fondsbevillinger på godt 350 mio. kr.

Datalogisk Institut på Københavns Universitet fungerer som vært og administrator for centret, mens forskere fra de fire øvrige universiteter er såkaldte co-leads. Centret ligger p.t. på Østerbro, men i løbet af efteråret 2022 forventes det, at centret flytter til Københavns Universitets observatorium på Østervold i centrum af København. 

Find mere info på pionercentrets hjemmeside.

”Pionercentret er resultatet af en ambitiøs national satsning på at fremtidssikre transformativ dansk AI-grundforskning. For at muliggøre rekrutteringen af internationalt toptalent, er finansieringen ekstraordinært langsigtet – op til 13 år. Jeg er sikker på, at centrets forskning bliver mindst lige så ekstraordinær og vil være med til at løfte Danmark helt op i den internationale top på området," siger forskningsdirektør Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN.  

Læs mere

I Københavns Universitets pressemeddelelse om åbningen:

Læs pionercentrets pressemeddelelse 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om VILLUM FONDENs rolle i projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

...