Nakskov Skibsværfts stolte historie samlet og fortalt af frivillige kræfter

Frivillige kræfter har løftet – og løfter fortsat – en vigtig opgave, når det gælder om at dokumentere lokalhistorien, som den har foldet sig ud omkring Nakskov Skibsværft.

Nakskov Skibsværft var både byens stolthed og den største arbejdsplads. Virksomheden lukkede efter 70 år i 1986, og den samlede historie i form af et stort negativarkiv på ca. 70.000 billeder blev overdraget til Nakskov
Lokalhistoriske Arkiv.

Et lille lokalhistorisk arkiv har hverken mandskab eller kræfter til at overtage sådan en stor opgave. Så negativerne blev gemt og næsten glemt, da det ville kræve mange ressourcer, penge og flere frivillige, før der kunne gøres noget ved en digitalisering og registrering af billederne. Men en bevilling fra VELUX FONDEN på 44.600 kr. i december 2017 gjorde det muligt.

Dykning ved nybygning 171, Kirsten Skou, efter afløbning på Nakskov Skibsværft, 1963

Frivillige trådte til

Lokalarkivet besøgte Odense Stadsarkiv for at blive klogere på indkøb af scanner og prøvescanne negativer. Og på et orienteringsmøde på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv lykkedes det at skaffe mange frivillige, der ville hjælpe med scanningsprojektet i Nakskov. ”Jeg viste eksempler på, hvad negativerne rummede af fantastiske motiver, og efterlyste frivillige, som havde lyst til at være med til at scanne, registrere og formidle de mange fotos.

Efter mødet meldte 15 personer sig til at deltage i projektet, og arkivet fik med et slag fordoblet antallet af frivillige medarbejdere,” fortæller arkivleder Heidi Pfeffer.
Det var blandt andet tilknytningen til skibsværftet, der fik mange til at melde sig.

Værftsarbejdere efter frokost ved indgangsporten, 1970

Dedikeret arbejdskraft

”Mange af de nye frivillige havde selv arbejdet på værftet, og dermed fik vi i arkivet både dedikeret arbejdskraft og detaljeret specialviden om skibsbygningens mange fagområder.
De scannede billeder bliver derfor hyppigt beriget med ekstra informationer,” siger Heidi Pfeffer.

Da arbejdet gik i gang, fik alle frivillige udleveret detaljerede instruktioner i, hvordan arbejdet skal udføres, og en grundig introduktion til selve arkivet. Det er tydeligt, at de mange frivillige nyder arbejdet og er med til at løfte en vigtig opgave til gavn og glæde for alle med interesse for lokal- og virksomhedshistorie, Nakskov og skibsbygning.