OBS: Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet. Deadline var den 7. november 2022 kl. 13.00.

VELUX FONDEN har gennem mange år støttet udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet med fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel. Vi inviterer nu igen til metodeudvikling af samspillet mellem indsatser i civilsamfundet og det offentlige.

Bemærk at ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet

Læs mere om VELUX FONDENs uddelingsområde for sociale indsatser.

Mange danskere i alle aldre lever i psykisk mistrivsel i en grad, der hæmmer deres muligheder for at leve det liv, de gerne vil og for at være aktive medborgere. Statistikkerne fortæller os, at det er vigtigt fortsat at være nysgerrige og tænke andre og nye tilgange til at styrke den mentale trivsel. Når vi spørger mennesker med levede erfaringer med psykiske lidelser, peger de bl.a. på, at der mangler trædesten eller en udstrakt hånd i de svære overgange, så man bedre kan fastholde koblingen til hverdagslivet. 

VELUX FONDEN har derfor i 2022 udvidet støtten og inviterer igen til metodeudvikling af samspillet mellem indsatser i det offentlige og civilsamfundet til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel. Sammen med de projekter, som netop har fået bevillinger i første runde, kan vi med endnu en runde øge mangfoldigheden af indsatser, der kan give mennesker i mental mistrivsel mulighed for at deltage aktivt i sociale fællesskaber.  

Behandling fra regionen eller social støtte fra kommunen kan i en kortere eller længere periode være afgørende og nødvendig hjælp og støtte. Samtidig skal livet leves i samfundets ordinære fællesskaber. Ægte og stærke relationer skaber stor forandringskraft til at forbedre den enkeltes livssituation. Derfor støtter VELUX FONDEN særligt udvikling og nytænkning i fællesskaber, der udspringer af civilsamfundets foreninger og organisationer. De frivillige civile fællesskaber kan skabe øget handlekraft og mestring af egne livsmuligheder. Foreningerne og organisationerne tilbyder en tryg ramme og et varigt fundament og er gode til at skabe brobygning til almene fællesskaber.  

Vi ved, at samarbejde på tværs af sektorer kan være svært og fyldt med både faldgruber og snublesten. Vi forventer derfor ikke, at I har alle svarene på forhånd. Vi ønsker at støtte projekter, som kan udvikle nye metoder til at skabe broer og overgange mellem offentlige indsatser og civilsamfundet, så mennesker i psykisk mistrivsel fastholder deltagelse i hverdagslivets fællesskaber eller vender tilbage til dem. 

Hvem kan søge? 

Samarbejdskonstellationer mellem en civilsamfundsorganisation og en regional og/eller kommunal aktør kan søge. I første omgang skal I indsende en kort beskrivelse af jeres projektforslag i ’Skema til projektforslag’, som I finder herunder. De bedste forslag bliver herefter inviteret til at udarbejde en fuld ansøgning.  

Vurderingskriterier

Det gode projekt

For at jeres projekt kan komme i betragtning, skal jeres projektforslag leve op til følgende kriterier:  

 • Målgruppen for projektets metodeudvikling er mennesker i psykisk mistrivsel (herunder mennesker der lever med psykisk sygdom). I skal selv afgrænse projektets målgruppe nærmere.  
 • Det skal beskrives, hvilket problem projektet skal løse. 
 • Projektet skal rumme udvikling af ny metode, og metodeudviklingens fokus skal være at styrke trivsel og handlekraft.  
 • Projektet skal bygge på lyst og interesse hos målgruppen. Det skal være tydeligt, hvordan målgruppen har været involveret i udvikling af projektforslaget, og hvordan målgruppen bliver involveret i gennemførslen af projektet.  
 • Projektet skal systematisk afprøve nye veje til, hvordan et samspil mellem civilsamfundets mødesteder og offentlige indsatser kan styrke den enkelte borgers trivsel og handlekraft. Vi forventer, at I har gjort jer overvejelser om rollefordeling, og hvordan bedre samspil mellem civilsamfund og det offentlige vil komme målgruppen til gavn.  

Projektet vil ikke komme i betragtning, hvis der er tale om: 

 • Projektforslag, hvor involvering af målgruppen er fraværende  
 • Terapi 
 • Forskningsprojekter 
 • Opførelse af bygninger eller renoveringer 
 • Et ansøgt beløb under 0,5 mio. kr.  
 • Videreførelse af eksisterende indsatser og aktiviteter 
 • Privatpersoner og virksomheder som ansøgere. 
Ansøgningsproces

7. november 2022 kl. 13: Frist for indsendelse af projektforslag ('Skema til projektforslag'). 
 
30. november 2022:
Alle modtager svar på projektforslag.  
Udvalgte ansøgere inviteres til at sende en fuld ansøgning. Erfaringseksperter, som har personlig erfaring med psykisk mistrivsel, indgår i udvælgelse af, hvilke ansøgere der inviteres til at sende fuld ansøgning. Vi tilbyder projektmodningsmidler på op til kr. 100.000 pr. inviteret projekt til udarbejdelse af fuld ansøgning (beløbet vil afhænge af projektstørrelse og kompleksitet).  
 
16. marts 2023: Frist for fuld ansøgning. 
 
9. maj 2023: Ansøgere, som har indsendt fuld ansøgning, modtager endeligt svar. 

Som grundlag for VELUX FONDENs behandling af de inviterede ansøgninger vil der blive indhentet eksterne faglige vurderinger. 

Evaluering

VELUX FONDEN iværksætter en tværgående evaluering af de projekter, der får bevillinger. Fonden fastlægger desuden et beløb, som dækker jeres deltagelse i aktiviteter relateret til evalueringen. Evaluering skal derfor ikke indtænkes i budgetoverslaget. 

 

Projekter vi har støttet

Gennem tiden har vi støttet mere end 300 sociale projekter i Danmark med næsten 800 mio. kr.

Vi offentliggør alle vores bevillinger  - find inspiration fra tidligere støttede projekter her.

Kontakt os gerne

Vi tager gerne en uformel snak om, hvorvidt jeres projektforslag falder inden for opslagets intentioner, og vi svarer gerne på afklarende spørgsmål.  

 

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Jimmie Gade Nielsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 27 39 57