OBS Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet (2. juni 2021 kl. 12.00).

VILLUM FONDEN ønsker at understøtte dannelse til en digital verden hos alle børn og unge og inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier – makerspaces – for teknologiforståelse og digital dannelse.

Hvad er makerspaces?

Et makerspace i en skole er et fysisk rum, som er indrettet, så eleverne kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion. Det er et værksted, hvor man både kan arbejde med nye digitale teknologier som lasercutter og 3D-printere og i mere analoge håndværksprocesser. Her designer og konstruerer elever med alt fra laptops og VR-briller til loddekolber, limpistoler og symaskiner. 

Hør podcast

CFU Absalon har lavet en serie podcasts om makerspaces - hør interview med programchef Agi Csonka: Hør pocast om makerspaces.

Alle børn og unge i Danmark skal kunne forstå og bruge digitale teknologier, så de kan handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden, de skal overtage som voksne. Vi ønsker at alle elever bliver i stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til de digitale teknologiers betydning for samfundsudviklingen, og får forståelse for, hvordan digitale teknologier og data påvirker deres hverdag og vores demokrati.

Det kræver, at eleverne opnår en grundlæggende forståelse for teknologierne og er i stand til at konstruere og designe digitale løsninger på komplekse, virkelighedsnære problemer. Og at de får en reflekteret forståelse af, hvordan digitale teknologier, har betydning for vores samfund, fællesskaber og livsbetingelser.

Dette kræver dygtige undervisere, der kan facilitere praksisrettede læreprocesser og inddrage digitale teknologier, og VILLUM FONDEN støtter udvikling af praksisrettede læringslaboratorier – makerspaces for kommunens skoler.  Fondens bestyrelse har afsat en samlet pulje på 30 millioner kr. til initiativet i 2021.

Se seje unge 'makers' fra Langsøskolen og Buskelundskolen i Silkeborg fortælle, hvad de arbejder med i deres makerspace.

Ikke én model til alle kommuner

Ønsket er, at makerspaces bliver en del af hverdagen i alle landets kommuner, men ikke med én og samme model.

Det kan være mindre lokale makerspaces på (udvalgte) skoler, det kan være et centralt makerspace, som alle skoler har adgang til – eller det kan være en kombination af centrale og lokale makerspaces. Det kommer helt an på, hvad der passer ind i netop jeres kommune.

Uanset modellen er det afgørende, at lærerne bliver klædt på til at bruge den, og at de oplever det som ”deres sted”. Vi støtter derfor i høj grad kompetenceudvikling af undervisere, vejledere og ledere, så lærerne kan facilitere udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer og designprocesser i løsninger på virkelighedsnære problemer – og lærer at forholde sig kritisk og reflekteret til den teknologiske udvikling og de digitale teknologier, de møder i hverdagen.

Hvem bruger makerspaces?

Makerspaces er først og fremmest for kommunens folkeskoler. Men vi ser meget gerne, at også andre i kommunen får glæde af makerspaces. Det kunne være ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, fritidsorganisationer – og familier og borgere, der om eftermiddagen mødes i det lokale makerspace om inspirerende og lærende science-fritidsaktiviteter.

Vi opfordrer kommuner til at samarbejde med relevante lokale institutioner om at komme med bud på en model, der passer ind i kommunale strategier og til lokale skoler og borgere.

Det ligger fonden på sinde, at alle elever bliver rustet til at bruge og skabe med nye teknologier. Der vil derfor blive lagt vægt på, at bevillingsmodtagerne har fokus på indsatser i forhold til at fremme pigers interesse for undervisningen omkring teknologiforståelse.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om maksimalt 7 mio. kr. i op til 5 år til bemanding af makerspace, udstyr, lønmidler til vejledere, frikøb af lærere, der deltager i kompetenceudvikling, udvikling af undervisningsmaterialer mm. Det forventes, at der er en betydelig egenfinansiering, som reflekterer, at indsatserne kan videreføres også efter bevillingens ophør.

Virtuelle informationsmøder

 • 3. februar 2021, kl. 10-12 
 • 9. februar 2021, kl. 12-14

Tilmelding: Send mail med oplysning om navn, funktion, kommune samt mailadresse til jhm@veluxfoundations.dk 

Vigtige datoer

 • 2. juni 2021, kl. 12: Deadline for ansøgninger
 • 3. juni – 15. november 2021: Ansøgningerne behandles
 • Ultimo november 2021: Ansøger får besked ang. bevilling
 • Januar 2022 – marts 2022: Workshop for alle kommuner med bevillinger

Ansøgningen

Kommuner skal i samarbejde med relevante samarbejdspartnere (grundskole og ungdomsuddannelse, leverandører af kompetenceudvikling, kulturinstitutioner, frivillige organisationer, virksomheder mv.) indsende en ansøgning, der omfatter:

 • Vision for og mål med makerspace; herunder redegørelse for, hvordan makerspace indgår i de kommunale strategier.
 • Beskrivelse af organiseringen af makerspaces; herunder placering, indretning, styring, etc.
 • Redegørelse for, hvordan kommunen vil sikre kompetenceudvikling af undervisere og udvikling af undervisningsforløb.
 • Beskrivelse af samarbejdsrelationer omkring makerspace og en dokumentation for, at også skoleledere og lærere bakker op om initiativet.
 • Redegørelse for kommunens egenfinansiering, samt plan for videreførsel af makerspace.
 • Budget og tids- og milepælsplan.

Se den fulde vejledning til ansøgning (pdf)

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.