OBS: Ansøgningsfristen for dette opslag er udløbet. Deadline var den 2. juni 2023 kl. 12.00. 

VILLUM FONDEN ønsker at understøtte dannelse til en digital verden hos alle børn og unge og inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier – makerspaces – for teknologiforståelse og digital dannelse.

Alle børn og unge i Danmark skal kunne bruge og forstå digitale teknologier, så de kan handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden, de skal overtage som voksne. Vi ønsker, at alle elever bliver i stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til de digitale teknologiers betydning for samfundsudviklingen, og får forståelse for, hvordan digitale teknologier og data påvirker deres hverdag og vores demokrati.

Det kræver, at der bliver udviklet en undervisningspraksis og et undervisningsrum, hvor elever gennem designprocesser arbejder praktisk med teknologier og digitale og analoge værktøjer i forhold til løsning af virkelighedsnære problemer. Og det kræver dygtige undervisere, der kan facilitere praksisrettede læreprocesser og inddrage digitale teknologier. Så eleverne opnår en grundlæggende forståelse for teknologierne og er i stand til at konstruere og designe digitale løsninger på virkelighedsnære problemer.

VILLUM FONDEN støtter med en pulje på 25 millioner udvikling af praksisrettede læringslaboratorier – makerspaces for kommunens skoler.

Se seje unge 'makers' fra Langsøskolen og Buskelundskolen i Silkeborg fortælle, hvad de arbejder med i deres makerspace.

Et makerspace er...

...et fysisk afgrænset område dedikeret til makerspaceaktiviteter, der:

 • Benyttes på tværs af fag
 • Tilbyder en bred vifte af analoge og digitale teknologier/materialer
 • Bruges til at arbejde med designprocesser, der typisk involverer produktioner
 • Giver plads til elevernes eksperimenter og arbejde med fejl og tilretninger
 • Har tilknyttet undervisere, som kan arbejde tværfagligt med designprocesser

Digitale teknologier

Læs hvordan vi forstår digitale teknologier

Ikke én model til alle kommuner

Ønsket er, at makerspaces bliver en del af hverdagen i alle landets kommuner, men ikke med én og samme model. Det kan gøres på mange forskellige måder. 

Det kan være mindre lokale makerspaces på (udvalgte) skoler, det kan være et centralt makerspace, som alle skoler har adgang til – eller det kan være en kombination af centrale og lokale makerspaces. Det kommer helt an på, hvad der passer ind i netop jeres kommune.

Uanset modellen er det afgørende, at lærerne bliver klædt på til at bruge den, og at de oplever det som ”deres sted”. Vi støtter derfor i høj grad kompetenceudvikling af undervisere, vejledere og ledere, så lærerne kan facilitere udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer og designprocesser i løsninger på virkelighedsnære problemer – og lærer at forholde sig kritisk og reflekteret til den teknologiske udvikling og de digitale teknologier, de møder i hverdagen.

Hvem bruger makerspaces?

Makerspaces er først og fremmest for kommunens folkeskoler. Men vi ser meget gerne, at også andre i kommunen får glæde af makerspaces. Det kunne være ungdomsskoler, ungdomsuddannelser, fritidsorganisationer – og familier og borgere, der om eftermiddagen mødes i det lokale makerspace om inspirerende og lærende science-fritidsaktiviteter.

Vi opfordrer kommuner til at samarbejde med relevante lokale institutioner om at komme med bud på en model, der passer ind i kommunale strategier og til lokale skoler og borgere.

Det ligger fonden på sinde, at alle elever bliver rustet til at bruge og skabe med nye teknologier. Der vil derfor blive lagt vægt på, at bevillingsmodtagerne har fokus på indsatser i forhold til at fremme pigers interesse for undervisningen omkring teknologiforståelse.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om maksimalt 7 mio. kr. i op til 5 år til bemanding af makerspace, udstyr, lønmidler til vejledere, frikøb af lærere, der deltager i kompetenceudvikling, udvikling af undervisningsmaterialer mm. Det forventes, at der er en betydelig egenfinansiering, som reflekterer, at indsatserne kan videreføres også efter bevillingens ophør.

Vigtige datoer

 • 9. januar 2023: Der åbnes for ansøgninger via ansøgningsportalen
 • 1. februar 2023, kl.12-14 og 2. februar 2023, kl. 10-12: Der afholdes virtuelle informationsmøder - tilmelding senest 31. januar 2023:
  Tilmeld dig infomøderne her 
 • 2. juni 2023, kl. 12: Deadline for ansøgninger
 • 3. juni – 16. november 2023: Ansøgningerne behandles.
 • Ultimo november 2023: Ansøger får besked ang. bevilling.
 • Januar 2024 – maj 2024: Der afholdes tre workshops for alle kommuner med bevillinger       

Ansøgningen

Det er kommunen, der er ansøger. Kommuner skal i samarbejde med relevante samarbejdspartnere (grundskole og ungdomsuddannelse, leverandører af kompetenceudvikling, kulturinstitutioner, frivillige organisationer, virksomheder mv.) indsende en ansøgning, der omfatter:

 • Vision for og mål med makerspace; herunder redegørelse for, hvordan makerspace indgår i de kommunale strategier.
 • Beskrivelse af organiseringen af makerspaces; herunder placering, indretning, styring, etc.
 • Redegørelse for, hvordan kommunen vil sikre kompetenceudvikling af undervisere og udvikling af undervisningsforløb.
 • Beskrivelse af samarbejdsrelationer omkring makerspace.
 • Redegørelse for kommunens egenfinansiering, samt plan for videreførsel af makerspace.
 • Budget og tids- og milepælsplan.

OBS Det er vigtigt, at du bruger dokumenterne herunder til din ansøgning. Ansøgningen skal uploades på vores ansøgningsportal, hvor dokumenterne også er tilgængelige. 

Nye makerspaces i 2022

Fredericia, Lemvig, Frederikshavn, Brønderslev, Tønder, Vordingborg, Thisted og Allerød kommuner får bevillinger til at oprette makerspaces - læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi.

Kortlægning af folkeskolernes adgang til makerspaces

DPU, VIA og Epinion har kortlagt folkeskolernes adgang til makerspaces for VILLUM FONDEN.  

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.

Kontakt:
Jette Hundahl Mikkelsen
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 23 71 68 00
...