Nye makerspaces på vej til børn og unge i seks kommuner

Mange flere børn og unge i Danmark får nu adgang til at opfinde, designe og konstruere i gode faciliteter. Morsø, Skive, Holstebro, Næstved, København og Fredensborg kommuner får bevillinger på i alt 35,8 mio. kr. af VILLUM FONDEN  til at oprette makerspaces - læringslaboratorier for design, opfinderi og teknologi.

Why makerspaces?

Et makerspace er i en skole et værksted, som er indrettet, så eleverne kan arbejde med både digitale teknologier og analoge håndværk. Her designer og konstruerer eleverne med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler.

Etableringen af makerspaces sker som led i VILLUM FONDENs mål om, at science skal opleves som vedkommende og inspirerende i skolen og fritiden – og som mulig levevej. For info se uddelingsområdet Børn, unge og science.

Sideløbende med etableringen af makerspaces har VILLUM FONDEN igangsat et evalueringsprojekt af satsningen, der skal vise, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Læs mere om evalueringen.

Sejt teknisk gear og kompetente undervisere er hovedingredienserne i makerspaces. Med årets seks nye bevillinger har VILLUM FONDEN fra 2019 til 2021 uddelt mere end 95  mio. kr. til, at 17 kommuner kan etablere makerspaces og køre kompetenceudvikling af lærere.

”Målet med vores makerspace-satsning er, at børn og unge lærer at bruge og skabe med digitale teknologier. I makerspaces får de mulighed for at arbejde hands on med teknologi og designe løsninger på virkelighedsnære problemer, hvor de bygger med alt fra 3D-printere til limpistoler. Samtidigt bliver de klædt på til at forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier. Det er fantastisk, hvad børn og unge formår, når man giver dem gode rammer og dygtige underviser,” siger programchef Agi Csonka fra VILLUM FONDENs uddelingsområde Børn, unge og science.

Se makers: I videoen kan du se seje unge 'makers' fra Langsøskolen og Buskelundskolen i Silkeborg fortælle, hvad de arbejder med i deres makerspace.

Årets projekter

Der er i år kommet 22 ansøgninger til etablering af makerspaces. De seks udvalgte kommuner henter inspiration fra allerede etablerede makerspaces rundt om i Danmark, men har forskellige modeller for arbejdet med makerspaces. Det er vigtigt, at kommunernes planer for makerspaces hænger sammen med deres strategi for skoleudvikling, og at der er sammenhæng mellem visionerne for brugen af makerspaces, kompetenceudvikling af undervisere og samarbejde med relevante lokale institutioner.

I Morsø Kommune vil de oprette lokale makerspaces på alle kommunens fem folkeskoler og uddanne vejledere, så maker-tilgangen kan blive implementeret i de enkelte fag:

”På Mors får vi nu en helt enestående mulighed for at få gjort Maker-Mindsettet til en integreret del af læringsindsatsen i skolen. Det vil give øens unge et endnu bedre afsæt til at kunne bidrage med kreative løsninger på komplekse udfordringer,” siger centerchef Michael Dahlgaard, fra kommunens Center for Skole og Dagtilbud.

MakerSpace Morsø med fokus på erhverv og køn

Morsø Kommune har planlagt en makerspaceindsats, der omfatter alle kommunens fem folkeskoler (heraf en specialskole). Projektet samarbejder med lokale virksomheder og har et tydeligt kønsfokus gennem blandt andet kvindelige rollemodeller på virksomhederne. Projektet har en klar strategi om at inddrage eleverne i udviklingen og vil fx uddanne ”mastermakers”, der skal være med til at vise vejen.

Der vil blive etableret et bemandet kompetenceudviklings- og læringscenter på Ungdomsskolen centralt i Nykøbing Mors, der skal fungere som kursussted, åbent værksted og center for udbredelsen. I løbet af projektperioden skal ledere, vejledere og fagudvalg opbygge lokale makerspaces på skolerne. I samarbejde med VIA-Herning, robotfabrikken BILA A/S og Jesperhus Feriepark vil projektet tilbyde kompetenceudvikling til skolernes lærere og ledere.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 6,6 mio. kr. til projektet, der kører over en fireårig periode fra 2022 til 2025. Morsø Kommunes Center for Skole og Dagtilbud skal køre projektet og har samarbejdsaftaler med VIA Herning og lokale virksomheder.

Indskolingselever i Skive får MiniMakerLabs

Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra fem til ni år. Der vil blive oprettet 16 MiniMakerLabs og lånekasser i indskolingsområderne på otte af kommunens 16 skoler. Faciliteterne skal bruges af børn i de otte tilknyttede børnehaver og af skolebørn til og med anden klasse.

Projektet understøtter kommunens indsats ift. naturvidenskab og bliver søsat på baggrund af en stigende interesse fra skoler og børnehaver. De nye MiniMakerLabs bygger ovenpå en eksisterende og velfungerende struktur med et centralt makerspace og sætter fokus på samskabelse mellem lærere og pædagoger. I samarbejde med VIA Center for Undervisningsmidler ønsker man at kompetenceudvikle fagprofessionelle og ledere.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 6,2 mio. kr. til projektet, der løber over en fireårig periode fra 2022 til 2025. Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommune er tovholder for projektet, og VIA Center for Undervisningsmidler er samarbejdspartner.

Holstebro etablerer netværk og inviterer til pigecamps

Holstebro Kommune og Uddannelsescenter Holstebro (EUD/EUX, HTX) vil skabe et centralt læringslaboratorium og otte lokale læringslaboratorier på folkeskoler, hvor de bl.a. vil have fokus på piger i STEM og fx afholde pigecamps. Med etablering af et makerspace-netværk vil projektet sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.

Formålet er at fremme elevernes science-kapital og styrke deres nysgerrighed og interesse for uddannelser inden for STEM-området. Men samtidig også understøtte en grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig dannelse for alle elever - uanset deres fremtidige valg af uddannelse og karriere.

VILLUM FONDEN bevilger 3,3 mio. kr. til projektet, der løber over tre år fra 2022 til 2025. Projektet bliver kørt af Holstebro Kommune og Uddannelsescenter Holstebro. 

Næstved vil skabe makerkultur blandt børn, unge og voksne

Næstved Kommune har udviklet en model for makerspaceindsatsen, der kombinerer lokale skolebaserede makerspaces med et centralt makerspace og inddrager virksomheder i lokalområdet.

Kommunen har en ambition om, at alle børn og unge bliver fortrolige med og oplever at arbejde eksperimenterende med både analoge teknikker og digitale teknologier i makerspaces. Ved at etablere sammenhæng mellem et central makerspace og decentrale makerspaces vil kommunen skabe en fælles makerkultur for børn, unge og voksne i dagtilbud, på skolerne, i uddannelsesinstitutionerne og i fritiden. Projektet har fokus på at kompetenceudvikle lærere, pædagoger og kulturformidlere inden for teknologiforståelse, designtænkning og digital fabrikation.

VILLUM FONDEN bevilger ca. 6,2 mio. kr. til det fireårige projekt, der kører fra 2022 til 2025. Næstved Kommunes Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice står for projektet sammen med Professionshøjskolen Absalon, og der samarbejdes med ungdomsskoler og erhvervsliv. 

Inkluderende læringsmiljøer i København

Københavns Kommune vil anvende makerspaces til at skabe inkluderende læringsmiljøer på ni folkeskoler og to specialskoler på Nørrebro og Bispebjerg. Det er et distrikt med en meget stor andel af udsatte børn og unge, og projektet fokuserer på at få flest muligt elever til at opleve motivation og deltagelsesmuligheder i undervisningen ved at give dem mulighed for at arbejde undersøgende og eksperimenterende. Målet er at skabe højere grad af chancelighed gennem udvikling af nye færdigheder for områdets børn på tværs af socioøkonomiske forhold, etnicitet og køn. 

Projektet bygger ovenpå eksisterende netværksorganisering i teknologinetværk og har fokus på at inddrage de fagprofessionelle på de lokale skoler i etableringen af makerspaces og i tilrettelæggelsen af teknologiforståelse i deres fag. Udover at etablere nye læringsmiljøer på de 11 skoler på Nørrebro og Bispebjerg prioriterer projektet kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og videreudviklingen af teknologinetværket. 

VILLUM FONDEN bevilger  6,7 mio. kr. til projektet, der løber over fire år fra 2022 til 2026. Projektet bliver kørt af Københavns Kommune, område Nørrebro-Bispebjerg, og der indgås samarbejde med Future Classroom Lab, CFU, Københavns Professionshøjskole og CFU, Professionshøjskolen Absalon

Strategisk skoleudvikling i Fredensborg

Fredensborg Kommunes etablering af makerspaces indgår i en større plan for ombygning og skoleudvikling på alle kommunens skoler. Projektet vil etablere makerspace målrettet alle klassetrin på kommunens seks folkeskoler og ene specialskole, og alle kommunens godt 500 lærere, pædagogiske medarbejdere og ledere skal deltage i kompetenceudviklingsforløb med Future Classroom på Københavns Professionshøjskole. Der skal desuden uddannes 40 superbrugere og tovholdere, som sammen med skolernes ledelse skal drive og udvikle de enkelte skolers makerspaces.

Kokkedal Skole vil med et nyt 1700 m2 science-center inkl. makerspace fungere som kommunalt videncenter, og alle kommunens skoler skal indgå i forpligtende samarbejder med lokale kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Der er fx indgået aftaler med Louisiana Børnehus om gensidig brug af faciliteter og kurser ift. digitale kunstneriske processer et samarbejde med bådebyggeruddannelsen i Hillerød om arbejde med design.

VILLUM FONDEN bevilger 6,9 mio. kr. til projektet over en periode på tre et halvt år fra 2022 til 2025. Projektledelse er placeret i Fredensborg Kommunes Center for Skole og Dagtilbud. Der samarbejdes med Københavns Professionshøjskole om kompetenceudvikling og med lokale institutioner om forløb for børn og uddannelse af voksne. 

 

Kontakt:
Jette Hundahl Mikkelsen
Fondsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 23 71 68 00