Ud med skoleskemaet – fagene skal smelte sammen

Projekt LEAPS vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter. Der er tale om et nyt skoleinitiativ, der søger at styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.

LEAPS er et initiativ, hvor de fire skoler udvikler sig til modelskoler. Målet er, at der skal skabes en mere engagerende form for læring. Børnene lærer at arbejde systematisk med projekter – en arbejdsform, som også kendes fra offentlige og private virksomheder.

– Det skal være spændende at lære, og naturfagenes eksponering skal øges, uden at der skal undervises i flere timer. Det kan for eksempel ske ved, at der læres matematik, fysik og engelsk på samme tid. En skoles teaterforestilling giver for eksempel mulighed for at bruge fagene aktivt og for at lære autentisk om konstruktion af scene, lyd og lys i forestillingen. Mulighederne er mange, når man ser aktiviteterne i et totalt læringsperspektiv, siger Anette Clausen, bestyrelsesformand i Kata Fonden.

OM LEAPS
Den almennyttige fond Kata Fonden står bag projektet og understøtter processen på fire udvalgte skoler.

LEAPS er støttet af fire af Danmarks største fonde: Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, VILLUM FONDEN og Bitten & Mads Clausens Fond samt Fremstillingsindustrien.

www.leapsskoler.dk