Bemærk, at uddelingsområdet i øjeblikket ikke er åbent for ansøgninger. Følg med her på siden.

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har to formål: at styrke den almene naturvidenskabelige dannelse hos børn og unge og samtidig få flere unge til at vælge naturfaglige og tekniske uddannelser.

VILLUM FONDEN vil gerne bidrage til, at flere børn og unge kender de naturvidenskabelige begreber og arbejdsmåder og forholder sig aktivt til de samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der knytter sig til naturvidenskabelig viden.

Samtidig vil vi gerne få flere unge til at vælge naturfaglige og tekniske uddannelser. Det at vælge naturfag som levevej skal være en nærværende mulighed for både piger og drenge.

De to formål hænger sammen. Det er i mødet mellem naturvidenskab og børn og unges hverdag, at interessen for naturvidenskab opstår.

Et nærmiljø, hvor erhvervs-, kultur- og uddannelsespolitik spiller sammen og hvor uddannelsesinstitutioner, virksomheder, organisationer og forældre samarbejder om at styrke børns og unges nysgerrighed og appetit på naturvidenskab – det er vores vision. 

Fokus på samarbejde og løsninger, der virker i hverdagen

Løsningerne kalder på høj kvalitet og sammenhæng i naturfaglig undervisning på alle niveauer i uddannelsessystemet. Og på varierede undervisningsformer, hvor især en undersøgelsesbaseret praktisk tilgang ser ud til at være motiverende.

Forskning peger desuden på et behov for, at naturfaglige problemstillinger og fortællinger kobles til andre fag i skolen og fylde i hverdagen - også udenfor skolen.

Vi ser således samarbejde på langs af uddannelsessystemet og mellem uddannelsesinstitutioner og omverden som en central løftestang for udvikling og fornyelse. 

Opstart og dialog

Præcis hvordan uddelingsområdet skal skrues sammen og udvikles, er vi ved at finde ud af. Vi vil gerne sikre, at vi bidrager til blivende løsninger, der kan realiseres i en lokal kontekst indenfor den almindelige praksis i uddannelsesinstitutionerne. Vi skal bidrage til at skabe innovation, der virker i hverdagen.

I opstartsfasen er vi i dialog med en lang række aktører på området om udfordringer og behov, og vi danner os et overblik over igangværende indsatser og forskning på området.

Vi forventer, at vi er klar med en strategi hen over sommeren.

I første omgang vil indsatsen vare 5-10 år, og vi planlægger i denne periode et årligt uddelingsniveau på 50-100 millioner kr.

Bemærk, at uddelingsområdet i øjeblikket ikke er åbent for ansøgninger. Følg med her på siden.

Eksempler på projekter, vi har støttet

VILLUM FONDEN har tidligere støttet en række projekter, der på forskellig vis arbejder for at øge unges interesse for teknik og naturvidenskab.

Projekter gøder interessen for naturvidenskab

I december 2017 bevilgede vi 12 mio. kr. til fire projekter, der vil iværksætte flere forskellige aktiviteter. 

Engineering i skolen

Et projekt der skal bringe engineering ind i undervisningen i grundskolen og bidrage til, at flere børn og unge opnår teknologisk og naturvidenskabelig indsigt som en del af deres almendannelse.

LEAPS

Projekt LEAPS vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres i alle fag, mens undervisningen er projektbaseret og anvendelsesorienteret. 

Science & Engineering

ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) har igangsat et ambitiøst projekt, der sætter fokus på den betydning, Science & Engineering har som fundament for velstand og velfærd i Danmark.

 

Big Bang

Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.