Bemærk: Ansøgningsfrist var 7. april 2021 kl. 13.00

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet, overlevelse og behandlingsforløb kan forbedres.

Kræft rammer ikke ens, og der er stor forskel på, hvordan den bedste kræftbehandling ser ud til ældre og yngre. Desværre er fokus inden for kræftforskningen ofte på den yngre patient. Det betyder, at mange af de udfordringer, der knytter sig til behandling af kræft hos ældre bliver overset.

Blandt andet lider ældre patienter udover kræft ofte af andre sygdomme. Derfor kan de typisk heller ikke tåle behandlingen lige så godt som de yngre patienter, ligesom de øvrige sygdomme kan gøre det svært at opdage kræften i tide.

VELUX FONDEN har særligt fokus på forskning, der kan komme sårbare ældre mennesker til gavn (fx den ældre medicinske patient), samt forskning hvor der er aktiv involvering af brugerne i selve forskningsprocessen. 

Mangler viden

Selvom de første klinikker for ældre kræftpatienter (onko-geriatriske klinikker) er etablerede, mangler der forsat megen viden og evidens på området.

Derfor ønsker VELUX FONDEN at understøtte forskning i de mange udfordringer og faktorer, der knytter sig til kræftforløb hos ældre.   

Særligt kliniske forskningsprojekter om behandlingsmuligheder, rehabilitering og tværfagligt/-sektorielt samarbejde, der vil kunne bidrage til forbedret livskvalitet og behandlingsforløb hos sårbare ældre med kræft, vil kunne komme i betragtning.

Kontakt: