KR Foundation er en miljøfond, der støtter internationale miljøprojekter. Fonden blev stiftet i efteråret 2014.

Bag KR Foundation står VILLUM FONDEN og efterkommere af Villum Kann Rasmussen.

VILLUM FONDEN forventer at bevilge 100 mio. kr. årligt til KR Foundations uddelinger over en tiårig periode.

KR Foundation har i løbet af sine første to leveår ydet støtte til mere end 90 projekter, fx tænketanke og græsrodsorganisationer, der gen-/nytænker alt fra bæredygtige investeringer og finansieringsmodeller til forbrugeradfærd og et nyt billedsprog til at illustrere og styrke forståelsen af klimaforandringer.

Connie Hedegaard er formand for KR Foundations bestyrelse. Astrid Kann-Rasmussen er næstformand.

www.krfnd.org

KR Foundation har sat sine første spor