Aktive ældre og veteraner i et nyttigt arbejdsfællesskab

Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) holder til i Fredericia og har til formål at bevare og formidle den danske hærs signaltekniske kulturarv. 

– I starten rettede vi fokus mod Telegrafregimentets værst ramte psykisk og fysisk sårede veteraner, men udvidede hurtigt kredsen til også at omfatte stressramte og afskedigede soldater samt nogle civile med svære sygdomme, siger initiativtageren Ib Bager

En fin værkstedsfacilitet har tillige gjort det muligt at restaurere en række sjældne og unikke militære køretøjer, og en gruppe aktive og dygtige ældre (59-83 år) har fået indhold og glæde i livet via arbejdsfællesskabet.
I 2015 besluttede de ældre at iværksætte et socialt program for en lille gruppe under 60 år, som livet har ramt hårdt. Projektet hedder ‘Kom Godt Videre’.

Påvirker livskvaliteten

Resultatet af arbejdsfællesskabet mellem ‘de gamle’ og de lidt yngre med svære livsvilkår har vist sig at være til stor glæde for begge parter og har givet fine resultater. De første er allerede sendt videre i livet, andre er godt på vej. I fællesskab arbejder de gamle og de yngre sammen om at restaurere samlingens køretøjer, og der er godt med værktøj og reservedele til rådighed. Ved vanskelige opgaver kan de trække på Telegrafregimentets værksteder samt fem frivillige med særlige kompetencer såsom mekanikere, IT-sagkyndige, logistikere osv.

– Vi kan se, at indsatsen har en tydelig, afsmittende effekt på den enkeltes livskvalitet, og det gør det hele værd for os gamle, siger Ib Bager.

Har du spørgsmål vedr. Aktive ældre, så kontakt os gerne:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
...