Havmiljøet er under pres. Miljøfremmede stoffer, klimaforandringer og stort brug af havets ressourcer har sat deres spor på havet og i de kystnære danske farvande, hvor økosystemerne er alvorligt udfordret. Der er brug for at styrke havets modstandskraft for at forhindre et kollaps.

Derfor har vi taget initiativ til Tænketanken Hav – en forening for interessenter, der med viden, samarbejde og mod skal sørge for, at havet får en stemme, som taler havets sag og fremmer løsninger til gavn for havet og dets brugere.

Viden omsat til handling

Tænketanken Hav skal arbejde for at omsætte sin viden om havet til konkrete handlinger, herunder en bedre beskyttelse af de danske hav- og kystområder, en styrket biodiversitet og en bæredygtig anvendelse af havet.

Hvis vi skal sikre et sundt havmiljø med et bæredygtigt forhold mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer, er der behov for at byde ind med videnbaserede, konkrete løsningsforslag. Her har en tænketank en særlig mulighed for at være videnspartner, samle havets interessenter og udvikle løsningsforslag.

Havet og os

Livet under havoverfladen og langs kysterne i Danmark er en vigtig del af vores fælles natur, kultur og identitet. Et sundt hav- og kystmiljø giver mulighed for rekreative glæder og er vigtigt for vores samfund. Derfor skal havet  igen være fuldt af liv, fødevarer og ressourcer,.

Derfor skal havet have en stemme – og derfor støtter VELUX FONDEN Tænketanken Hav med 75 mio. kr. over de næste fem år.

Har du spørgsmål? Ring eller skriv til os.