Med HUMpraxis-programmet ønsker VELUX FONDEN at fremme ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet.

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. Humanvidenskab kan med sit fokus på 'den menneskelige faktor' bidrage med forskningsbaseret udvikling, indsigt, nye erkendelser og løsninger i forhold til de udfordringer, de tre områder står overfor - fx miljøproblemer, sociale udfordringer og den aldrende befolkning. Og fagpersoner fra praksis kan bidrage med indsigt i de presserende problemstillinger, hverdagslivets betingelser og de systemisk og organisatorisk oplevede muligheder og barrierer indenfor de tre områder. 

Denne samfundsmæssige værdiskabelse ønsker VELUX FONDEN at styrke og synliggøre gennem bevillinger til tværgående, tæt integrerede forsknings- og udviklingsprojekter.

Alle fire områder - det humanvidenskabelige område, det sociale område, miljøområdet og aldringsområdet - er væsentlige uddelingsområder i VELUX FONDENs almennyttige virke, hvilket giver os en særlig mulighed for at støtte samarbejder og videnspredning mellem forskellige sektorer i samfundet til gavn for borgerne.

VELUX FONDEN har afsat op til 30 mio. kr. til bevillinger årligt. Vi ser gerne overvejelser om eventuel medfinansiering fra deltagende institutioner og organisationer.

Se 2021-opslaget

Bemærk at ansøgningsfristen var den 23. februar 2021. 

Læs om tankerne bag HUMpraxis-programmet

HUMpraxis 2020: Fem projekter skal levere løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

HUMpraxis 2019

De fem projekter der fik bevillinger skal bl.a. undersøge de sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost, identitet hos mennesker med demens, og brugen af produkter med kunstig intelligens blandt blinde mennesker.

HUMpraxis 2018

Dans med Parkinson, sugardating, rollemodeller for unge med autisme og helhedsorienterede metoder til at forebygge social marginalisering. I 2018 uddelte vi 19,8 mio. kr. til fire tværgående projekter. 

 

HUMpraxis 2017

I 2017 uddelte vi 28 mio. kr. til seks tværgående projekter. 

HUMpraxis 2016

I 2016 uddelte vi 34,2 mio. kr. til syv tværgående projekter. 

Arbejdsgrupper

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen. 

Arbejdsgruppe for Humanvidenskab og praksis
  • Marianne Zibrandtsen, fhv. gymnasierektor for Aurehøj Gymnasieum, eksternt medlem
  • ​Marie Louise Bech Nosch, professor, Københavns Universitet, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
  • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, næstformand for VELUX FONDEN

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os. Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. 

Humanvidenskab

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07

Sociale indsatser

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80

Miljø

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74

Aldring

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54