Med HUMpraxis-programmet ønsker VELUX FONDEN at fremme ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for det sociale område, miljøområdet og voksenlivets overgange og forandringer.

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. 

Humanvidenskab kan med sit fokus på 'den menneskelige faktor' bidrage med forskningsbaseret udvikling, indsigt, nye erkendelser og løsninger i forhold til de udfordringer, de tre områder står overfor. Og fagpersoner fra praksis kan bidrage med indsigt i de presserende problemstillinger, hverdagslivets betingelser og de systemisk og organisatorisk oplevede muligheder og barrierer indenfor områderne. 

Denne samfundsmæssige værdiskabelse ønsker VELUX FONDEN at styrke og synliggøre gennem bevillinger til tværgående, tæt integrerede forsknings- og udviklingsprojekter.

Det humanvidenskabelige område, det sociale område, miljøområdet og voksenlivets overgange og forandringer er væsentlige uddelingsområder i VELUX FONDENs almennyttige virke, hvilket giver os en særlig mulighed for at støtte samarbejder og videnspredning mellem forskellige sektorer i samfundet til gavn for borgerne.

VELUX FONDEN har afsat op til 30 mio. kr. til bevillinger årligt. Vi ser gerne overvejelser om eventuel medfinansiering fra deltagende institutioner og organisationer.

Opslag: HUMpraxis 2024

OBS: Opslaget er udløbet. Ansøgningsfristen var 8. november kl,13.00. 

Opslag: HUMpraxis 2023

Bemærk: Ansøgningsfristen for opslaget var den 23. februar 2023 kl. 13.00.

Læs om tankerne bag HUMpraxis-programmet

HUMpraxis 2022

Fem projekter får bevillinger på i alt 27,3 mio. kr.

HUMpraxis 2021

Seks projekter skal give løsninger på konkrete samfundsudfordringer – fra bæredygtighed og demens til stofmisbrug og vold. Projekterne får bevillinger på i alt 33,3 mio. kr. 

HUMpraxis 2020 

Fem projekter skal levere løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

HUMpraxis 2019

De fem projekter der fik bevillinger skal bl.a. undersøge de sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost, identitet hos mennesker med demens, og brugen af produkter med kunstig intelligens blandt blinde mennesker.

HUMpraxis 2018

Dans med Parkinson, sugardating, rollemodeller for unge med autisme og helhedsorienterede metoder til at forebygge social marginalisering. I 2018 uddelte vi 19,8 mio. kr. til fire tværgående projekter. 

 

HUMpraxis 2017

I 2017 uddelte vi 28 mio. kr. til seks tværgående projekter. 

HUMpraxis 2016

I 2016 uddelte vi 34,2 mio. kr. til syv tværgående projekter. 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os. Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. 

Humanvidenskab

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07

Sociale indsatser

Jimmie Gade Nielsen
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 27 39 57

Miljø

Matilde Sort
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 21 74 78 20
...