På Frederiksberg gør 15-20 aktive ældre borgere en indsats for integration af flygtninge i området.

Støtteforeningen Solbjerg holder til omkring bostedet Solbjerg på Frederiksberg. Bostedet er for flygtninge, som har fået asyl, men endnu ikke egen bolig.

En gruppe  aktive ældre i foreningen har fx etableret en torsdagscafé (kaffe og lektiehjælp), hvor mennesker kan mødes, ligesom de støtter flygtninges medlemskab af sportsklubber, køber sportsudstyr og deltager i kulturarrangementer m.m.
En mindre gruppe af de aktive ældre driver både cykelværksted og indsamler møbler til flygtninge. VELUX FONDEN har ydet støtte til en trailer, så medlemmerne ikke skal leje en hver gang, der skal transporteres møbler. Foreningens medlemmer lægger selv private biler til. 

En af de aktive, Lisbeth Lynghus, er glad for traileren:

– Traileren er meget nyttig. Vi henter møbler som venlige mennesker donerer til os og har dem på vores ‘lager’ her i boligforeningen. Når flygtningene får en permanent bolig, kan de vælge møbler, og så kører vi dem ud til boligen i fællesskab. Det er i sig selv blevet et integrationsprojekt, for vores muskelkraft kommer fra Sudan, Eritrea, Syrien, Somalia, Iran og Afghanistan. Vi arbejder sammen og lærer hinanden at kende og lærer dansk fra os undervejs i processen. Man kan roligt sige, at vores lager kun fungerer så godt, fordi vi har vores egen trailer.

Hver lørdag læsser vi traileren og leverer de møbler, folk har sat deres navn og adresse på. Kirsten Brogaard Pedersen, der også er aktiv i cykelværkstedet, fortæller:
– Cyklerne bliver løbende doneret til os. Folk kommer forbi eller giver dem til os, når vi alligevel henter møbler. Ejerforeninger og viceværter er også flinke til at tænke på os, når
de har ryddet op i gårde og kældre. Cyklerne tjekker vi i politiets registre for at sikre os, at de ikke er stjålne. Vi får rigtig mange gode – næsten køreklare – cykler doneret, og det
er dejligt, for vi er trods alt ikke uddannede cykelsmede.

Har du spørgsmål vedr Aktive Ældre, så kontakt os gerne:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35
...