Med reference til CIO Per Skovsted vil du indgå i VILLUM FONDEN og VELUX FONDENS investeringsafdeling, som består af seks personer. Afdelingen har i alt DKK 17 mia. under forvaltning, hvoraf DKK 13 mia. er investeret i børsnoterede papirer via eksterne forvaltere. Herudover ydes rådgivning til VKR Holding for en finansiel portefølje af samme størrelse.

Vil du være en del af en succesfuld, værdidrevet investeringsorganisation? 

Som Head of Listed Investments vil du få ansvar for forvaltningen af vores børsnoterede investeringer i bredeste forstand. Dvs. videreudvikling og implementering af investeringsstrategien for området (i tæt samarbejde med afdelingen i øvrigt) samt alle dele af investeringsprocesserne – herunder anbefalinger til nye investeringer og fonde/forvaltere såvel som aktiv porteføljestyring, udvikling af best practice og investerings- og risikostyringspolitikker. Som udgangspunkt varetages vores formueforvaltning af nøje udvalgte samarbejdspartnere, og din primære opgave bliver dermed at skabe gode afkast baseret på langsigtede partnerskaber med forvalterne. 

Opgaver:
 • Manager selection
 • Gennemførelse af investeringer i det noterede marked 
 • Overvågning af eksterne mandater og investeringer
 • Løbende markedsovervågning og kontakt til eksterne rådgivere, samarbejdspartnere og markedsdeltagere
 • Afdækning af fremtidige investeringsmuligheder og udarbejdelse af investeringsoplæg
 • ESG-samarbejde på børsnoterede investeringer med ESG/Impact-team, herunder dialog med kapitalforvaltere om overholdelse af politik for ansvarlige investeringer
 • Varetagelse af/bidrag til rapportering til bestyrelserne i fondene samt fondenes investeringskomité, herunder deltage i møder efter behov
 • Bidrage til årlig opfølgning på fondenes kapitalplaner
 • Faglig sparring med fondenes middle office-funktion
 • Generel dialog med væsentlige interessenter samt etablering og vedligeholdelse af relevante netværk
 • Medvirken til områdets løbende faglige udvikling gennem konstruktive forslag og dialog med ledelse og team
Din profil:

Uddannelse: Du har en videregående uddannelse inden for økonomi – fx cand.merc.FIR., cand.merc.aud., cand.merc.jur., cand.oecon., cand.polit., cand.mat. eller lignende. Supplerende uddannelse med CFA/CAIA er en fordel.

Erfaring: Du har +10 års erfaring med kapitalforvaltning på tværs af aktivklasser (med primært fokus på børsnoterede investeringer) fra flere investeringsorganisationer. Dette indebærer erfaring med asset allocation, udvælgelse af fonde og forvaltere og løbende overvågning af de eksterne mandater og investeringer gennem hele ejerskabet. Alternativt kan du evt. have en baggrund som strateg/økonom kombineret med ekstern kontakt til forvalterverdenen.

Herudover har du:

 • Erfaring med ESG og bæredygtige investeringer
 • Erfaring med rapportering til bestyrelser
 • Dokumenteret stærke analytiske kompetencer og en solid finansiel værktøjskasse
 • Gode forhandlings- og stakeholder management-evner
 • Gode kommunikationsevner i skrift og tale på dansk og engelsk
 • Kendskab til kapitalforvaltningsmiljøet i Danmark og udlandet samt et veludviklet netværk inden for den institutionelle verden for kapitalforvaltning
 • Troværdighed og et godt omdømme i det faglige miljø

Som person er du:

 • Ansvarsfuld, professionel og seriøs med stor personlig integritet – du indgyder tillid både internt og eksternt
 • Detaljeorienteret og systematisk med kritisk sans og overblik/gode planlægningsevner
 • Selvstændig, energisk og proaktiv med gennemslagskraft og evner at skabe overblik over komplekse emner/problemstillinger og formidle dem på en letforståelig måde
 • Serviceminded teamplayer med gode samarbejdsevner, humor og god energi
 • Værdidrevet med interesse for at gøre en forskel i samfundet og dermed bidrage til mere bæredygtige  økonomiske, sociale og miljømæssige forhold

Endvidere er det vigtigt, at du trives i en relativt lille organisation og formår at bidrage aktivt til en spændende og attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og performance.

Ansøgning og CV:

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Managing Director Folke Friis-Frederiksen, Russell Reynolds Associates, som varetager søgningen: Tlf. 3369 2320.

Ansøgning og CV skal sendes senest søndag d. 12. september 2021 til folke.friis-frederiksen@russellreynolds.com.

Per Skovsted
Direktør, formueforvaltning, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 39 57 09 83

 

(1958)

Cand.merc., General Management Programme (INSEAD)

Mange års erfaring med investeringsmæssige og finansielle forhold fra flere lederjob i den finansielle sektor. Siden 2010 Chief Investment Officer for VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs formueforvaltning og investeringsstrategi.

Andre hverv:

 • Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest
 • Bestyrelsesmedlem i Commercial Real Estate Denmark P/S
 • Bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Stryhn Holding A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Sweet Chili Entertainment ApS