Havet har opsuget store dele af den energi, som den globale opvarmning har medført, og klimaforandringerne er en presfaktor for havet, der forstærker eksisterende problemer, som fx iltsvind.

Klimaforandringerne vil blandt andet medføre, at havet bliver varmere. Allerede nu er der hedebølger under overfladen, som betyder, at fiskebestande trækker væk fra visse områder, og at koraller bliver afbleget. Temperaturstigninger og forandringer i havstrømmene vil betyde, at der kommer nye sammensætninger af arter.

Havet optager omkring 20-30 % af den CO2, der ellers ville havne i atmosfæren. Det medfører en forsuring af havet, og det gør det vanskeligt for blandt andet krabber, krebsdyr og øster at danne sine skaller af kalk. Og når der er færre kalkstrukturer, kan havet optage mindre CO2.

Hav i balance

De næringsrige farvande rundt om Danmark har en stor produktion af vækstplankton i de øvre vandlag, hvor der findes både næring og lys. Den overskydende vækstplankton falder til bunden, hvor de nedbrydes. Hvis der kommer store mængder vækstplankton, er der stor risiko for, at nedbrydningen af dem vil føre til iltsvind på havbunden. Risikoen forstærkes af det varmere havvand, som danner et skarpere skel mellem det kolde vand i bunden af havet og det varme ved overfladen, og derved får ilten sværere ved at blandes med bundvandet.

Hvis havets økosystemer er sunde og i balance, kan de bedre modstå påvirkningerne fra klimaforandringerne og agere buffer for effekterne.

KILDER

Allison and Bassett (2017): Climate change in the oceans: Human impacts and responses

Blowes et. al (2019): The geography of biodiversity change in marine and terrestrial assemblages.

IPCC (2019): Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

Levin and Le Bris (2015): The deep ocean under climate change.

Wernberg et al. (2011): Impacts of climate change in a global hotspot for temperate marine biodiversity and ocean warming.

Aarhus Universitet (2019): Marine områder 2017. NOVANA.

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/vand/hav/c02-truer-livet-i-havet/

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/2019-slaar-ny-rekord-havet-har-ald...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/150-aars-global-opvarmning-af-verden...