I anledning af VELUX FONDENs 40 års jubilæum uddeler fonden i alt fire hædersgaver til forskere inden for aldrings- og øjenforskning. 

To af de fire hæderspriser tildeles to etablerede forskere for deres livslange bidrag til hhv. aldringsforskningen og øjenforskningen. Begge modtager 50.000 kr. 

De to øvrige hædersgaver tildeles to lovende forskere inden for hhv. aldringsforskning og øjenforskning, der også begge modtager 50.000 kr. og yderligere 125.000 kr. hver til forskning.   

Læs mere om VELUX FONDENs indsats inden for aldringsforskning og øjenforskning.

Værdifuld indsats i forskningens tjeneste 

Der blev senest i 2009 i forbindelse med 100 året for Villum Kann Rasmussens fødsel tildelt hædersgaver af kr. 100.000 til ældre forskere som anerkendelse af en særlig værdifuld indsats gennem et langt og stadigt aktivt liv i forskningens tjeneste med stor betydning for deres omverden.   

Inden for aldringsforskningen blev der tildelt hædersgaver til professor dr.med. Marianne Scholl og til lektor dr.med. Carsten Hendriksen, mens hædersgaverne inden for øjenforskningen blev tildelt dr.med. Mette Warburg og dr.med. Poul Erik Alsbirk. 

Modtagerne af jubilæumsårets hædersgaver indstilles af to vurderingskomiteer - en for øjenforskning og en for aldringsforskning. Komiteerne har til opgave at indstille kandidater til hædersgaverne, mens fondens bevillingsmodtagere på områderne får mulighed for at foreslå vurderingskomiteerne mulige kandidater.  

Nominering 

Modtagere af en bevilling fra VELUX FONDEN til øjen- eller aldringsforskning inden for de seneste fem år nominerer kandidater til hædersgaverne. Deadline for nominering er den 20. april 2021.

Kriterier for den lovende forsker
 • Væsentligt forskningsmæssigt bidrag til feltet. 
 • Engageret i fagets udvikling gennem deltagelse i relevante videnskabelige selskaber, samt deltagelse i  uddannelses- eller fagpolitik.
 • Viser lederevner gennem formandskaber, vejleder, planlægning af konferencer m.m.. 
 • Deltager i nationale og internationale forskningsnetværk.  
 • Har en klinisk baggrund, som fx læge eller sygeplejerske.  
 • Er klinisk lektor, lektor eller professor MSO.. 
Kriterier for den etablerede forsker
 • Mindst 20 års forskererfaring efter erhvervelse af ph.d. -graden.  
 • Har ydet et væsentligt forskningsmæssigt bidrag til feltet som forskergruppeleder.  
 • Engageret i fagets udvikling gennem deltagelse i relevante videnskabelige selskaber, uddannelses- eller  fagpolitik.  
 • Deltager i nationale og internationale forskningsnetværk.  
 • Er professor eller forskningsleder. 
Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35