Danske fonde bliver som udgangspunkt beskattet efter de samme regler, som gælder for virksomheder.

Men når fonde vælger at foretage uddelinger til almennyttige formål, kan de trække beløbet fra i den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at der er et skattemæssigt incitament til at støtte samfundsmæssige formål.

Et såkaldt konsolideringsfradrag beregnet som en procentdel af midlerne uddelt til almennyttige formål giver mulighed for, at dette beløb skattefrit kan overføres til fondens bundne formue. På den måde kan en fond inflationssikre den formue, som uddelingerne kommer fra, og på lang sigt bevare sit langsigtede formål; nemlig at uddele midler og dermed opnå mest mulig almennytte.

Lovændring i 2016
Indtil 2016 var konsolideringsfradraget på 25 %, og reduktionen til 4 % betyder, at fondene på sigt desværre ikke vil kunne uddele lige så mange midler som hidtil.