Danske fonde bliver beskattet efter de samme regler som virksomheder. 41 øre af hver uddelt krone går tilbage til statskassen fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs uddelinger. 

Fondene er skattepligtige efter de samme regler, som gælder for danske aktie- og anpartsselskaber, og derudover er de omfattet af Fondsbeskatningsloven. Det betyder, at de er skattepligtige af deres indtægter med fradrag af de almennyttige uddelinger og driftsomkostninger.

41 øre af hver uddelt krone går til statskassen

=

454 mio. kr. i 2019

Skattebidrag af fondenes uddelinger

Vores bevillinger genererer betydelige betalinger til den danske stat i form af skatter og afgifter, når de bliver anvendt hos bevillingsmodtagerne. Beregninger foretaget af PwC viser, at statskassen får 41 øre af hver krone, som vi uddeler til formål i Danmark og i udlandet – i 2019 blev det til i alt 454 mio. kr.

Firmagruppen, fondene og skatten

VILLUM FONDEN er medejer af firmagruppen VKR Holding A/S, og selskaberne i firmagruppen betaler skat efter reglerne for danske og udenlandske aktie- og anpartsselskaber. Fonden er sambeskattet med holdingselskabet og modtager årligt udbytte herfra. Det medfører, at fonden er forpligtet til at uddele et beløb til almennyttige formål, der modsvarer udbyttet fra holdingselskabet.

VILLUM FONDEN overfører årligt et beløb til VELUX FONDEN, der på samme vilkår uddeler til almennyttige formål.

Konsolideringsfradrag

En fond kan inflationssikre fondskapitalen og dermed sikre uddelingsgrundlaget. I dag er konsolideringsfradraget på 4 % af det beløb, fonden uddeler til almennyttige formål.

Notat om skattebidrag

Hent