VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Holding A/S, mens VELUX FONDEN ikke har ejerandele i firmaet.

VILLUM FONDEN har ikke bestemmende indflydelse i VKR Holding og er derfor ikke en erhvervsdrivende fond. VILLUM FONDEN har til gengæld et fundatsbestemt og væsentligt medejeransvar overfor VKR Gruppen og dens medarbejdere.

VILLUM FONDEN skal især medvirke til, at VKR Holding A/S har en bestyrelse, der effektivt leder og kontrollerer selskabet med sigte på levedygtighed og opretholdelse som mønsterfirma. Det sker i samspil med familieaktionærerne. 

Et system mellem de tre hovedaktionærer medvirker til at sikre den fornødne stabilitet og balance i aktionærkredsens beslutninger og giver dermed optimale ejerforhold til gavn for VKR Gruppen. 

VILLUM FONDEN ejer over 80% af aktiekapitalen i VKR Holding A/S og modtager ca. 90% af det samlede årlige udbytte fra holdingselskabet.

VKR Holding A/S