Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Det er sket bl.a. med komitéer, og for VILLUM FONDEN arbejdsgrupper, inden for de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

Bestyrelsen i VILLUM FONDEN har nedsat en række arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondens uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Det er arbejdsgruppernes formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling samt behandling og indstillinger til beslutning angående ansøgninger og projekter inden for fondens uddelingsområder og formueforvaltningen. 

Charter for arbejdsgrupper

Fakta om opgaver, arbejde, governance m.v. 

Hent
Børn, unge og science
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse
  • Connie Hedegaard, tidl. miljøminister, klima- og energiminister, EU-kommissær mv., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse
Kultur og samfund
  • Jens Kann-Rasmussen, Civilingeniør, afdelingsleder VELUX A/S, formand i VILLUM FONDENs bestyrelse
  • Jørgen Tang-Jensen, tidl. CEO for VELUX A/S, medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse
Teknisk og naturvidenskabelig forskning
Sociale indsatser i udlandet
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse
  • Connie Hedegaard, tidl. miljøminister, klima- og energiminister, EU-kommissær mv., medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse
Komitéer

Komitéer bistår med rådgivning og indstillinger til bestyrelserne.

I VILLUM FONDENs Young Investigator program er der nedsat en særlig programkomité til at udvælge og indstille de bedst egnede kandidater. Medlemmerne af komitéen kan ses i Villum Young Investigator program-opslaget.

I VILLUM FONDENs Synergy program er der nedsat en videnskabelig komité bestående af medlemmerne af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning samt tre eksterne medlemmer, som fagligt supplerer arbejdsgruppens fagområder. Medlemmerne af komitéen kan ses i Synergy program-opslaget. 

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité. Find flere oplysninger om komitéen på Årslegatets side.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis. Find flere oplysninger om komitéen på siderne for bestyrelserne for henholdsvis VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Uddelingsområdet for Børn, unge og science har nedsat en faglig komité, der dækker hele området. Find flere oplysninger om den faglige komite på siden for Børn, unge og science.  

Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager som udgangspunkt et honorar på 75.000 kr. om året. Honoraret er fastsat på baggrund af det tidsforbrug og ansvar, der er forbundet med opgaven. I arbejdsgruppen for det Teknisk og naturvidenskabelige område er aktiviteterne mere omfattende end i de øvrige arbejdsgrupper, hvorfor der gives et honorar på 125.000 kr. pr. år til medlemmer af denne arbejdsgruppe. Medlemmer af investeringskomitéen (IC) honoreres med 100.000 kr. pr. år, henset til det ansvar, der er forbundet med kapitalforvaltningen, samt behovet for at kunne tiltrække de rette eksterne kompetencer til komiteen.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.