Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Det er sket ved at nedsætte arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

Vi har nedsat en række arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Det er arbejdsgruppernes formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling samt behandling og indstillinger til beslutning angående ansøgninger og projekter indenfor fondenes uddelingsområder og formueforvaltningen. 

Charter for arbejdsgrupper

Fakta om opgaver, arbejde, governance m.v. 

Hent
Børn, unge og science
 • Steen Riisgaard, Direktør, cand.scient., næstformand i VILLUM FONDENs bestyrelse
Kultur og samfund
 • Jens Kann-Rasmussen, Civilingeniør, afdelingsleder VELUX A/S, formand i VILLUM FONDENs bestyrelse
 • Eva Zeuthen Bentsen, Ph.d., cand.merc., partner Zeuthen Storm,  medlem i VILLUM FONDENs bestyrelse
Miljø
 • Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, næstformand for og grundlægger af KR Foundation
 • David Dupont-Mouritzen, Project Director, Copenhagen Infrastructure Service Partners, eksternt medlem
 • Mikael Skou Andersen, professor, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, ph.d., cand.scient.pol., eksternt medlem
 • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
 • Sif Johansson, seniorrådgiver hos det svenske forskningsråd Formas , ph.d., eksternt medlem
Teknisk og naturvidenskabelig forskning
 • Professor Anja Boisen, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, medlem i VILLUM FONDENs bestyrelse
 • Professor Christian S. Jensen, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, medlem i VILLUM FONDENs bestyrelse
 • Professor Björn Ottersten, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
 • Professor Colin Kleanthous, Department of Biochemistry, University of Oxford
 • Professor Guy Marin, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Ghent University
 • Professor Susana F. Huelga, Institute of Theoretical Physics, University of Ulm
Sociale indsatser i Danmark
 • Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem
 • Erik Michael Darre, medlem i VELUX FONDENs bestyrelse
 • Helle Linnet, seniorkonsulent i Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, formand for Socialt Udviklingscenter SUS
 • Leif Olsen, seniorforsker VIVE, cand.scient.soc., ph.d.
Sociale indsatser i udlandet
 • Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, eksternt medlem
 • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., medlem i VILLUM FONDENs bestyrelse
 • Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, Undervisningsministeriet, eksternt medlem
 • Jørgen Tang-Jensen, Tidl. CEO for VELUX A/S, medlem i VILLUM FONDENs bestyrelse
Humanvidenskabelig forskning
 • Marianne Zibrandtsen, fhv. gymnasierektor for Aurehøj Gymnasieum, cand.mag., eksternt medlem
 • ​Marie Louise Bech Nosch, professor, Københavns Universitet, cand.mag., medlem i VELUX FONDENs bestyrelse
 • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDENs bestyrelse

Komitéer

Komitéer bistår med rådgivning og indstillinger til bestyrelserne.

I VILLUM FONDENs Young Investigator program er der nedsat en særlig programkomité til at udvælge og indstille de bedst egnede kandidater. Medlemmerne af komitéen kan ses i Villum Young Investigator program-opslaget.

I VILLUM FONDENs Synergy program er der nedsat en videnskabelig komité bestående af medlemmerne af arbejdsgruppen for teknisk og naturvidenskabelig forskning samt tre eksterne medlemmer, som fagligt supplerer arbejdsgruppens fagområder. Medlemmerne af komitéen kan ses i Synergy program-opslaget. 

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité. Find flere oplysninger om komitéen på Årslegatets side.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis. Find flere oplysninger om komitéen på siderne for bestyrelserne for henholdsvis VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Uddelingsområdet for Børn, unge og science har nedsat en faglig komite, der dækker hele området. Find flere oplysninger om den faglige komite på siden for Børn, unge og science.  

Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager som udgangspunkt et honorar på 75.000 kr. om året. Honoraret er fastsat på baggrund af det tidsforbrug og ansvar, der er forbundet med opgaven. I de forskningsbaserede arbejdsgrupper HFK og TNF er aktiviteterne mere omfattende end i de øvrige arbejdsgrupper, hvorfor der gives et honorar på henholdsvis 100.000 kr. pr. år til medlemmer af HFK, og 125.000 kr. pr. år til medlemmer af TNF. Medlemmer af investeringskomitéen (IC) honoreres med 100.000 kr. pr. år, henset til det ansvar, der er forbundet med kapitalforvaltningen, samt behovet for at kunne tiltrække de rette eksterne kompetencer til komiteen.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.