Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Dette er sket ved nedsættelse af arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen. 

HUMANVIDENSKAB OG PRAKSIS
 • Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr.med., Københavns Universitet, eksternt medlem
 • Hans Peter Jensen, fil.dr., efor, Egmont Kollegiet, eksternt medlem
 • Marianne Zibrandtsen, fhv. gymnasierektor for Aurehøj Gymnasieum, cand.mag., eksternt medlem
 • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
Humanvidenskabelig forskning og kultur
 • Jens Oddershede, professor, dr.scient., bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
 • Marianne Zibrandtsen, fhv. gymnasierektor på Aurehøj Gymnasieum, cand.mag., eksternt medlem
 • Marie Louise Bech Nosch, professor, Københavns Universitet, cand.mag., bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
Kultur og samfund
 • Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Jens Kann-Rasmussen, manager, VELUX A/S, civilingeniør, formand for VILLUM FONDEN
 • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
Miljø
 • Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, observatør i VELUX FONDEN
 • David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør, Fiskeri- og Søfartsmuseet, cand.scient., kulturgeograf, eksternt medlem
 • Mikael Skou Andersen, professor, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, ph.d., cand.scient.pol., eksternt medlem
 • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
 • Sif Johansson, direktør, EviEM – Mistra Council for Evidence-based Environmental Management, ph.d., eksternt medlem
Sociale indsatser i Danmark
 • Birgitte Mazanti, centerleder i Center for Boligsocial Udvikling, eksternt medlem
 • Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Hans Peter Jensen, fil.dr., efor, Egmont Kollegiet, eksternt medlem
 • Kamilla Kann Rasmussen, pædagog, tidl. bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
 • Ole Pass, fhv. socialdirektør, eksternt medlem
Sociale indsatser i udlandet
 • Bjarne Graabæk Thomsen, fhv. koncerndirektør, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Odgers Berndtson, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, Undervisningsministeriet, eksternt medlem
Teknisk og naturvidenskabelig forskning
 • Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Christian S. Jensen, professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
 • Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
 • Guy Marin, professor, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Ghent University
 • Jane Clarke, professor, Department of Chemistry, University of Cambridge
 • Poul Henrik Damgaard, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Komitéer

Komitéer bistår med udvælgelse og rådgivning.

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi  nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater.

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis.

Investeringskomité
 • Jens Kann-Rasmussen, civilingeniør, afdelingsleder, VELUX A/S, formand, VILLUM FONDEN
 • Jens Oddershede, dr.scient., professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, bestyrelsesmedlem, VELUX FONDEN
 • Henrik Jørgensen, HD2, administrationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
 • Dorrit Vanglo, cand.polit., direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eksternt medlem
 • Jan D. Østergaard, cand.oecon., investeringsdirektør, Industriens Pension, eksternt medlem

 

VILLUM Young Investigator Programme
 • Dorte Juul Jensen, Professor, DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark (Chair)
 • Bart de Moor, Professor, Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven
 • Charlotte Fløe Kristjansen, Professor, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
 • Owen Lewis, Professor, Brasenose College, University of Oxford
 • Susanne Mandrup, Professor, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark
 • Helmut Bölcskei, Professor, Department of Information Technology and Electrical Engineering and Department of Mathematics, ETH
 • Jenny Emnéus, Professor, DTU Nanotech, Technical University of Denmark
 • Bo Elberling, Professor, Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen
 • Duncan Sutherland, Professor, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University
Årslegatet
 • Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem, VILLUM FONDEN
 • Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
 • Marcel A. J. Somers, Professor, sektionsleder, Sektion for Materiale- og Overfladeteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager et honorar på 75.000 kr. pr. år. Medlemmer af arbejdsgruppen for 'Kultur og Samfund' modtager 50.000 pr. år.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave/efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.