Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Dette er sket ved nedsættelse af arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Det er arbejdsgruppernes formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling samt behandling og indstillinger til beslutning angående ansøgninger og projekter indenfor fondenes uddelingsområder og formueforvaltningen. 

Nærmere oplysninger om de forskellige arbejdsgrupper finder du under de enkelte uddelingsområders sider.

Komitéer

Komitéer bistår med udvælgelse og rådgivning.

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater. Nærmere oplysninger om programkomitéen findes på programmets side.

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité. Nærmere oplysninger om komitéen findes på Årslegatets side.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis. Nærmere oplysninger om komitéen finder du under siden for VILLUM FONDENs bestyrelse samt på bestyrelsen for VELUX FONDENs side. 

Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager et honorar på 75.000 kr. pr. år. Medlemmer af arbejdsgruppen for 'Kultur og Samfund' modtager 50.000 pr. år.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave/efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.