Bestyrelserne i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har de seneste par år styrket fondenes bedømmelsesproces.

Det er sket ved at nedsætte arbejdsgrupper og komitéer indenfor de forskellige uddelingsområder og programmer. 

Arbejdsgrupper

Vi har nedsat en række arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Det er arbejdsgruppernes formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling samt behandling og indstillinger til beslutning angående ansøgninger og projekter indenfor fondenes uddelingsområder og formueforvaltningen. 

Find oversigter over, hvem der er med i de forskellige arbejdsgrupper under de enkelte uddelingsområder.

Charter for arbejdsgrupper

Fakta om opgaver, arbejde, governance m.v. 

Læs mere
Komitéer

Komitéer bistår med udvælgelse og rådgivning.

Ved ansøgninger til VILLUM FONDENs Young Investigator Programme har vi nedsat en særlig programkomité til at udvælge de bedst egnede kandidater. Nærmere oplysninger om programkomitéen findes på programmets side.

Modtageren af Årslegatet udpeges af VILLUM FONDENs bestyrelse efter indstilling fra en sagkyndig komité. Find flere oplysninger om komitéen på Årslegatets side.

Ansøgninger til VELUX FONDENs satsning på ældres brug af medicin betjenes ligeledes af en faglig komité. Læs om satsningen her.

Begge bestyrelser trækker på en særlig nedsat Investment Committee, der rådgiver om investeringspraksis. Find flere oplysninger om komitéen på siden for VILLUM FONDENs bestyrelse samt på bestyrelsen for VELUX FONDENs side. 

Honorarer

Arbejdsgruppemedlemmer modtager et honorar på 75.000 kr. pr. år. Medlemmer af arbejdsgruppen for 'Kultur og Samfund' modtager 50.000 pr. år.

Sagkyndige og jurymedlemmer modtager et honorar pr. opgave/efter timeforbrug.

Komitémedlemmer modtager et årligt honorar efter arbejdsindsats.