Fondene modtager omkring 2.000 ansøgninger hvert år, og alle får svar.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDENs arbejdsgange- og bedømmelsesprocesser er tilrettelagt for at sikre en grundig bedømmelse af alle de ansøgninger, interessetilkendegivelser og henvendelser, vi modtager. Derfor skal alle større ansøgninger igennem to bestyrelsesmøder. En proces, der typisk tager 6-9 måneder.

Undtagelsen er de ansøgninger (under 150.000 kr.), som VELUX FONDEN modtager på området ’aktive ældre'. De gennemgår en særlig ansøgningsproces. Læs mere om 'aktive ældre'

Dialog med et meget bredt netværk
Fondsrådgiverne er løbende i kontakt med mange forskellige ansøgermiljøer; fx universiteter, forskere, NGO’er, kulturelle institutioner og sociale organisationer.

Fra idé til interessetilkendegivelse og ansøgning
Kontakten mellem fondsrådgiver og ansøgermiljø kan føre til, at en mulig ansøger skriver en interessetilkendegivelse, hvor en projektidé bliver skitseret kort.
Men den kan også føre direkte til en decideret ansøgning.

Se mere om vores ansøgningsproces

Læs, hvad en interessetilkendegivelse bør indeholde, og se eksempel på en ansøgnings vej fra start til slut her.