VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har hver en fundats, der beskriver, hvilke formål fonden støtter. 

VILLUM FONDEN støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

VELUX FONDEN støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Fondens prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning.