VELUX FONDEN ønsker understøtte et handlekraftigt og meningsfuldt voksenliv – hele livet - gennem aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundets fællesskaber.

Voksne 60+ udgør en væsentlig samfundsressource. VELUX FONDEN ønsker at indgå i partnerskaber med organisationer, der kan inkludere og inddrage ældre i indsatser med fokus på fællesskaber, bæredygtighed og lokal sammenhængskraft. Visionen er, at bidrage til aktive frivillige voksne på 60+’s handlekraft til gavn for samfundet.

Mindre beløb, der kan gøre en forskel

Bevillinger favner bredt og dækker typisk udgifter forbundet med aktiviteterne, dvs. fx trykomkostninger ved bogudgivelse, indkøb af spinningcykler, robåde og værktøj osv. 

Aktive voksne 60+ er en uundværlig samfundsressource i hele Danmark. Her er det en gruppe friske voksne 60+ fra Biecentret Mariagerfjord. Fotograf: Simon Griis.

Det kan fx være en gruppe af voksne 60+, der modtager penge til en ny robåd eller til et seniorværksted, hvor de kan reparere ting eller de får støtte til at bygge en udkigspost, så man kan se på fugle.

Ansøgere er enkeltindivider eller grupper af voksne 60+, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

 
Støtte til større metodeudviklingsprojekter 

Der er behov for at motivere flere voksne 60+ på områder og i foreninger, hvor de ikke i dag er aktive. Der kan det være nødvendigt at udvikle metoder, der kan nå ud til og styrke deres frivillige engagement i den fortsatte udvikling af et demokratisk og bæredygtigt samfund. Metodeudviklingsprojekternes mål er at styrke handlekraften hos voksne 60+, så de fremadrettet selvstændigt bliver de drivende bag aktiviteterne.

Søg året rundt. Se her, hvornår du får svar

VELUX FONDENs sekretariat modtager løbende et stort antal ansøgninger fra aktive voksne 60+. Vi har ingen ansøgningsfrister, så du kan altid sende os en ansøgning. Se nedenfor, hvornår du kan forvente svar.

Det er afgørende, om din ansøgning er over eller under 250.000 kr.

Ansøgninger under 250.000 kr.

Ansøgninger om støtte under 250.000 kr. får en hurtig behandling.
Svartid:  2-4 måneder.

Ansøgninger over 250.000 kr.

Ansøgninger om støtte over 250.000 kr. har en lidt længere behandingstid. 
Svartid: 3-6 måneder.

Eksempler på bevillinger

Året rundt bliver der søsat nye aktiviteter, hvor voksne 60+ spiller en aktiv rolle og hjælper andre med forskellige opgaver lokalt. Se eksempler herunder:

Nye tænder giver nye muligheder for socialt udsatte
Frivillige, flittige ældre digitaliserer historie og kulturarv
Voksne 60+ spiller en vigtig rolle som chauffører for FødevareBanken
Kontakt: 
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35