Mere end 500 lokalarkiver samler historiske billeder, dokumenter og erindringer i Danmark. Aktive ældre er med til at sikre, at materialet bliver gemt og bevaret digitalt for eftertiden.
 

De mange små lokalarkiver ligger spredt rundt i hele landet – enkelte har en medarbejder ansat, andre trækker udelukkende på frivillig arbejdskraft – typisk ældre, historieinteresserede medborgere.
Alle arkiverne har en vigtig opgave i at få overført de vigtigste af deres indsamlede materialer til digitale platforme, så de kan blive opbevaret og bevaret på sikker vis for eftertiden og i stort omfang også stillet til rådighed på nettet her og nu. A.P. Møller Fonden har for fire-fem år siden bidraget med de digitale rammer ved at muliggøre www.arkiv.dk, der er et omfattende website, så alle borgere i Danmark kan søge i det efterhånden omfattende arkiv. Allerede nu bliver www.arkiv.dk besøgt af omkring 5.000 brugere dagligt, og der har været vist mere end 86 mio. sider på sitet, siden det gik i luften i februar 2015.
 

Nakskov Skibsværfts stolte historie er samlet fortalt af frivillige

Fra Hirtshals i nord til Ulfborg på Sydlolland, og fra Rømø i vest til Køge i øst er den første runde af aktive ældre godt i gang med at bevare minder for eftertiden på arkiv.dk.

Masser af rugbrødsarbejde
 

VELUX FONDEN har de seneste to år ydet støtte til arbejdet via en partnerskabsaftale med Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA). Her kan frivillige, aktive ældre søge midler, så de kan blive udlært i at arkivere, scanne, registrere, dokumentere og dermed bidrage til den store opgave, det er at få digitaliseret alt materialet. Konkret har SLA kontakten med medarbejdere og frivillige, som de hjælper med at udfylde ansøgninger til VELUX FONDEN.

Læs, hvordan Veng Lokalarkiv har bevaret lokalhistorien
Omfattende dokumentation af vores fælles historie 
 

Det er blevet til i alt 107 bevillinger ud af 129 ansøgninger i perioden fra januar 2017 til sommeren 2018. Typisk søger pensionisterne midler til en scanner eller andet teknisk udstyr. Men arkiverne kan også modtage støtte til kurser og formidling. SLA og grupper af lokalarkiver arrangerer nemlig kurser landet over, hvor man kan tage fem moduler à to dage, så man bliver uddannet til arkivopgaverne.
Stadsarkivar Jørgen Thomsen fra Odense Stadsarkiv er formand for SLA og siger om uddannelsen og de mange aktive ældre:
”Der er et stort behov for uddannelse hele tiden. Det er en sand fornøjelse at undervise de friske ældre, som er meget interesserede i opgaven. Det er et privilegium for mig at komme rundt og mærke deres engagement."

"De aktive ældre udgør med deres bidrag til vores fælles historie en væsentlig del af vores samfunds sammenhængskraft."  Jørgen Thomsen, Stadsarkivar

Kulturministeriet indsamler årligt statistik over arbejdet i arkivverdenen og herunder i SLA’s medlemsarkiver. Senest viste tallene, at indsatsen fra de frivillige ældre svarer til mellem 300 og 400 årsværk, og det er et godt bud, at der er mellem 3.000 og 4.000 frivillige på de danske lokalarkiver.
 

Fondsmidler på arbejde i samfundet

Programansvarlig Frank Ulmer Jørgensen, VELUX FONDEN, siger om indsatsen og partnerskabet: ”Det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan fondsmidlerne kan bidrage til samfundsnyttige aktiviteter, der kommer mange til gode.

Både de aktive ældre, der løser en nyttig og vigtig opgave og kaster deres flid ind i projektet, og os alle sammen, som kommer til at kunne trække på den fælles viden om vores historie og kulturarv med et enkelt klik.

Det er unikt at kunne samle så meget viden via en frivillig indsats. Sammenligner vi os med andre lande, er vi muligvis ved at skabe den mest omfattende digitale dokumentation af et samfunds fælles historie.”

Har du spørgsmål til ansøgning og uddelinger, når det gælder Aktive Ældre, så kontakt os gerne:

Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35

Tak for lån af billeder fra Veng Lokalarkiv og Nakskov Lokalhistoriske Arkiv og www.arkiv.dk

...