I slutningen af 2017 iværksatte VELUX FONDEN et forsøg med en kombination af forskning på postdoc-niveau og en fastansættelse resten af arbejdstiden.

Hensigten var at bryde med den vante forestilling om, at enten er man fuldtidslæge eller fuldtidsforsker indenfor øjenfaget. I stedet vil man nu forsøge at gøre det mere attraktivt for hospitalslægerne at forske, fx et par dage om ugen.

Toke Bek er klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr.med. HD(O) på Aarhus Universitetshospital

– Der er flere grunde til, at dette er en god idé. Fx har den tid og de ressourcer, man investerer i et ph.d.-forløb, ofte ført til en række nye idéer, som det er ideelt at følge op på i forlængelse af ph.d.-forløbet. Både fordi man her har opbygget et netværk og har en stor eksperimentel rutine, men også fordi man kan udnytte, at man på dette tidspunkt er i absolut front på området. En sådan opfølgning er meget svær at gennemføre ved siden af et fuldtidsarbejde med vagter osv., siger Toke Bek.

At frikøbe læger til – på deltid – at videreføre den viden, de har opbygget under et forløb med forskning på fuld tid, er en investering med højt udbytte, fordi man her kan høste frugterne af et stort forarbejde.
En anden god grund kan være, at forskningen bliver tæt knyttet til den kliniske aktivitet, fx når man udvikler nye behandlingstilbud. Her kan en vekselvirkning mellem en klinisk aktivitet og forskning være forudsætningen for, at projektet overhovedet kan gennemføres, siger Toke Bek. 

Vil understøtte forskningen

- Balancen mellem at være ansat som læge på en øjenafdeling og at udføre nysgerrighedsdrevet forskning kan tippe, fordi der er stor efterspørgsel efter øjenlæger både på hospitalernes klinikker og i privat praksis. Derfor ønsker vi at understøtte forskningen på forskellig vis og stimulere flere til at vælge den vej, siger programansvarlig Lise Bonnevie, VELUX FONDEN.

Forskningsmidlerne kan søges en gang årligt.

Har du spørgsmål om vores støtte til øjenforskning, så kontakt os gerne:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54