At støtte fremragende teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de idéer, forskerne selv er allermest optaget af. Dét er VILLUM FONDENs ambition.

Dygtige forskere kan levere nyskabende forskning på højeste internationale niveau. Med årlige uddelinger på omkring 500 mio. kr. er VILLUM FONDEN en af Danmarks største bidragsydere til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Vi støtter den ypperste forskning med forankring i de danske universiteter og forskningsinstitutioner.

Klik for infografik, der giver overblik over vores støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning, hvem vi støtter, fordeling på forskningsinstitutioner, fagområder, køn, nationalitet mv.

Vi støtter den banebrydende forskning på flere fronter:

De unge
7-10 mio. kr. til yngre forskere, der etablerer deres egen forskergruppe for første gang. Midlerne kan søges hvert år. Næste ansøgningsfrist er i juni 2020. 

Villum Young Investigator

De erfarne
Op til 40 mio. kr. til erfarne og internationalte anerkendte forskere, som fortsat vil stå i spidsen for forskning i verdensklasse. Næste ansøgningsfrist er i september 2020. 

Villum Investigator

Den dristige idé
1-2 mio. kr. til den særligt risikofyldte forskningsidé, der bliver vurderet i sin egen ret i en anonym proces. Næste ansøgningsfrist er i marts 2020.

Villum Experiment

Det tværfaglige samarbejde om datadrevet forskning
2-3 mio. kr. til nye samarbejder, der skal testes eller 10-20 mio. kr. til etablerede og modne samarbejder. Ansøgningsfrist er i oktober 2019.

Villum Synergy

De excellente kvinder på postdoc-niveau
1-2,5 mio. kr. til excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau. Udlandsophold er et krav. Programmet annonceres hvert år over en femårig periode fra 2019-2023 med frist i oktober.

Villum International Postdoc

Den exceptionelle professor
Villum Kann Rasmussen professorat: Hvis et dansk universitet vil rekruttere en exceptionel, international topforsker til deres institution. 

Professorater

Den fremragende, markante og langvarige indsats
Villum Kann Rasmussens Årslegat bliver hvert år uddelt til en fremragende forsker, der har ydet en værdifuld indsats inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning i Danmark. Årslegatet, der er på 5 mio. kr., kan ikke søges. 

Årslegat

Det skal være nysgerrigheden, der driver forskningen. VILLUM FONDEN foretrækker at støtte forskernes egne ideer og det, der optager dem mest.

Tillid, frihed og fleksibilitet

Vi ønsker - i tæt samarbejde med universiteterne - at møde forskerne med tillid, frihed og fleksibilitet, så de kan skabe de mest optimale kreative forskningsmiljøer, hvor nye ideer kan opstå og udvikle sig. 

Vores programmer er åbne for alle forskere uanset nationalitet, så længe forskningen er tilknyttet en dansk forskningsinstitution.

Forskere bliver del af et fællesskab

Modtager du en bevilling fra VILLUM FONDEN, får du også mulighed for at deltage i målrettede seminarer, workshops, ledelsesforløb og netværk.  Læs mere under de forskellige programmer.

Retningslinjer ved ansøgning og rapportering

Indirekte omkostninger – hvad gælder? ​
Indirekte omkostninger må højst udgøre 15 % af projektets direkte omkostninger. 

Det støtter vi ikke 

Sundheds- eller veterinærforskning – f.eks. forskning rettet imod mennesker eller dyrs sundhed, deriblandt ernæring, medicin, biomedicin, farmakologi eller forskning inden for diagnostik og metoder inden for undersøgelse og behandling. Ligeledes støtter vi ikke forskning forankret på universitetshospitaler, eller sundheds- og videnskabsfakulteter og departementer, f. eks. DTU´s Institut for Sundhedsteknologi eller KU´s Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Registrer din forskning
Vi beder alle ansøgere om at oprette et ORCID. 

Rapportering 
Vi forventer, at bevillingsmodtagere løbende rapporterer om deres forskning via Researchfish.

Arbejdsgruppe for teknisk og naturvidenskabelig forskning

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. 

Medlemmer af arbejdsgruppen
  • Anja Boisen, professor, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
  • Christian S. Jensen, professor, dr.techn., ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
  • Björn Ottersten, professor, University of Luxembourg & KTH Royal Institute of Technology
  • Guy Marin, professor, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Ghent University
  • Jane Clarke, professor, Department of Chemistry, University of Cambridge
  • Poul Henrik Damgaard, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Hvis du vil vide mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. kan du finde det her.

 
Kontakt os

 

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89