Øjenfaget har brug for forskere på kort og langt sigt

Vores sanser bliver udfordret med alderen, og næsten alle oplever, at synet bliver forringet. Vi bliver langsynede, natteblinde, får grå eller grøn stær. VELUX FONDEN arbejder derfor aktivt på at sikre det faglige miljø indenfor øjenforskningen til gavn for patienterne.

I 2018 har VELUX FONDEN afsat 13 mio. kr. til at støtte øjenforskning.

Prioriteret område

At støtte øjenforskning er nøje beskrevet som et prioriteret område i VELUX FONDENs fundats, og vi har derfor støttet området i mange år. 

VELUX FONDEN har igennem årene bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Formålet er at støtte perspektivrig øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet samt projekter af høj relevans for øjenforskningen.

Desuden er det fondens mål at støtte forskere og praktikere, der i tæt samarbejde gennemfører og formidler forsknings- og praksisbaseret viden, som er til gavn for patienterne, sundhedssektoren og beslutningstagerne på øjenområdet.

Læs mere om fondens tre fokusområder her:

Postdoc til yngre øjenforskere

VELUX FONDEN tilbyder igen i 2019 et antal postdoc-stipendier indenfor øjenforskning. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

Ansøgningsfristen var den 7. februar 2018.

Se seneste opslag og krav til ansøgning her

Og læs om de seneste bevillinger her

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller hospitalernes øjenafdelinger.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Ansøgningsfrister er:

  • 14. maj 2019 kl. 13.00 - med forventet projektstart i efterårssemesteret 2019
  • ​18. september 2019 kl. 13.00 - med forventet projektstraqt i forårssemesteret 2020

Læs aktuelt opslag og krav til ansøgning

Større nationale øjenprojekter

VELUX FONDEN støtter nationale projekter, hvor der samarbejdes mellem flere fagområder samt afdelinger og institutter i Danmark. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter af strategisk karakter, hvor der arbejdes over enkeltprojekter og med en samlet overordnet idé.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Har du en ide til et større nationalt projekt så kontakt os endelig for en indledende afklaring

Eksempler på projekter, vi har støttet

Forskning i overset øjensygdom

Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 mio. kr. fra VELUX FONDEN.

Nye postdoc-bevillinger til yngre øjenforskere

VELUX FONDEN har i maj 2018 bevilget forskningsmidler til tre øjenforskningsprojekter - i alt 6,2 mio. kr.

Nyt initiativ: Tid til både job og forskning 

Nu er det muligt årligt at søge midler til forskning i kombination med en fastansættelse.

Medicinstuderende kommer i forskerlære med et skolarprojekt

Samarbejdsprojekter kan styrke det faglige miljø

Kontakt os
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54