Øjenfaget har brug for forskere på kort og langt sigt

Vores sanser bliver udfordret med alderen, og næsten alle oplever, at synet bliver forringet. Vi bliver langsynede, natteblinde, får grå eller grøn stær. VELUX FONDEN arbejder derfor aktivt på at sikre det faglige miljø indenfor øjenforskningen til gavn for patienterne.

VELUX FONDEN støtter hvert år øjenforskning med 13 mio. kr.

Prioriteret område

At støtte øjenforskning er nøje beskrevet som et prioriteret område i VELUX FONDENs fundats, og vi har derfor støttet området i mange år. 

VELUX FONDEN har igennem årene bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Formålet er at støtte perspektivrig øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet samt projekter af høj relevans for øjenforskningen.

Desuden er det fondens mål at støtte forskere og praktikere, der i tæt samarbejde gennemfører og formidler forsknings- og praksisbaseret viden, som er til gavn for patienterne, sundhedssektoren og beslutningstagerne på øjenområdet.

Læs mere om fondens to fokusområder her:

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller hospitalernes øjenafdelinger.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Ansøgningsfrist:

  • ​13. april 2021 kl. 13.00 - med forventet projektstart i efterårssemesteret 2021

Læs aktuelt opslag og krav til ansøgning

Større nationale øjenprojekter

VELUX FONDEN støtter nationale projekter, hvor der samarbejdes mellem flere fagområder samt afdelinger og institutter i Danmark. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter af strategisk karakter, hvor der arbejdes over enkeltprojekter og med en samlet overordnet idé.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.
Har du en ide til et større nationalt projekt så kontakt os endelig for en indledende afklaring

Eksempler på projekter, vi har støttet

Udsigt til mere patientvenlig behandling af nethindesygdom

Forskningsprojekt skræddersyr laserbehandling til den enkelte patient.

Forskning i overset øjensygdom

Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 mio. kr. fra VELUX FONDEN.

Medicinstuderende kommer i forskerlære med et skolarprojekt

Samarbejdsprojekter kan styrke det faglige miljø

Kontakt: