VELUX FONDEN støtter aldringsforskning, der bidrager med viden til forbedring af livskvaliteten for den ældre del af befolkningen.

Området er prioriteret i fondens fundats fra 1981. Fonden har i 2019 en samlet ramme på 17 mio. kr. til aldringsforskning.

Vi ønsker at give forskeren de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskning. Det kan ske på flere niveauer i forskerkarrieren, fx gennem postdoc-projekter eller til etablerede forskergrupper. 

Aktuelle opslag

Humanvidenskab og praksis

Samarbejde mellem forskning og praksis inden for det sociale felt, miljøområdet og aldringsforskning.

Ansøgningsfrist: 3. marts 2020

Postdoc-projekter om rehabilitering af ældre

 

Frist: 21. januar 2020 kl. 13.00

‘Brugerinddragelse’ har været et nøgleord siden 2015

Læs interview med førende forsker indenfor området, professor Mogens Hørder.

Det er samtidig vigtigt, at bevillingerne inden for aldringsforskning kommer den ældre befolkningsgruppe til gavn og er relevante for sundheds- og plejesektoren samt beslutningstagerne.

Vi modtager altid gerne større nationale projekter inden for aldringsforskningen.

Fokus indenfor aldringsforskningen:

Rehabilitering af ældre

VELUX FONDEN ønsker med denne satsning at styrke rehabiliteringen af ældre markant. Det sker gennem støtte til postdoc-projekter med særligt fokus på de neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. 

Det er en forudsætning, at rehabiliteringsindsatsen tager afsæt i involvering af patienter og pårørende.

Fokus er på tværfaglig rehabiliteringsforskning, der inddrager biologiske, sociologiske og psykologiske aspekter. Projekterne må samtidig gerne fremme det forskningsmæssige samarbejde på tværs af primær og sekundær sektor.

Se opslaget - ansøgningsfrist 21. januar 2020

Læs om seneste bevillinger

Humanvidenskabelig forskning og aldringsområdet

Med en stigende alder og små fødselsårgange bliver den ældre befolkningsgruppe en stadig større andel af befolkningen. Det udfordre vores pleje- og behandlingssystem. Der er brug for nye og nytænkende løsninger.

For at få nye perspektiver på aldringsforskningen ønsker VELUX FONDEN - med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning - at fremme ligeværdige samarbejder med forskere og aktører inden for aldringsområdet.

Vi ønsker således, at drage fordel af vores mangfoldige uddelingsområder, som giver en særlig mulighed for at understøtte samarbejder og videnspredning mellem aldringsområdet og det humanvidenskabelige område.

Læs mere under det tværgående program HUMpraxis

Kræft hos ældre

VELUX FONDEN ønsker med satsningen at styrke udviklingen og viden om, hvordan ældre kræftpatienters livskvalitet og overlevelse kan forbedres og deres behandlingsforløb optimeres.  

Kræftsygdomme hos ældre er et område, som kræver øget fokus, da risikoen for at få en kræftsygdom stiger med alderen. Hvor det tidligere var hjertekarsygdomme, der var den hyppigste dødsårsag i Danmark, i dag er det kræft.

De fleste undersøgelser og behandlinger på kræftområdet har haft fokus på den yngre patient. Viden om hvordan man optimalt behandler ældre mennesker med kræft er efterspurgt.

Internationalt er de første klinikker for ældre kræftpatienter (onko-geriatriske klinikker) etableret, men der mangler forsat megen viden og evidens på området.

Se hvilke projekter vi allerede støtter her.

Vi modtager gerne løbende ansøgninger vedrørende forskningsprojekter om kræft hos ældre.

Ældre og medicin

VELUX FONDEN ønsker at medvirke til at sikre forskningsmæssige resultater, der kan fjerne dilemmaer og uhensigtsmæssig brug af medicin blandt ældre.

Se det tidligere opslag Ældre og medicin: Er medicin altid løsningen? 

Inspiration og eksempler på projekter, vi har støttet

VELUX FONDEN og aldringsforskning

Interview i Health Europa: Ane Hendriksen beskriver fondens støtte til projekter indenfor aldringsforskning, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for ældre.

Rehabiliteringsindsats for ældre fra etniske minoriteter med demens

Bevilling på 2,3 mio. kr. til forskningsprojektet CLEAR.

 

Sundhed, behandling og trivsel hos de ældste

DARC modtager bevilling på 10 mio. kr. Det er fondens tredje store bevilling til forskningscentret.

National kortlægning: rehabilitering af demente

Rapporten er udarbejdet af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og er en del af et større forskningsprojekt om demens og rehabilitering, støttet af VELUX FONDEN. 

 
Kontakt os
 
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54