Et sundt og socialt liv kræver handlekraft. Med dette program støtter vi projekter, hvor forskning og praksis arbejder sammen om at udpege og udvikle forskningstemaer med fokus på handlekraften og dens rolle i at forhindre eller begrænse livsstilssygdomme. Tilgangen til forskningen skal være tydeligt anvendelsesorienteret, og der skal være klar og hurtig værdi af forskningen i forhold til relevante målgrupper og praksismiljøer.

Opslag på vej: Handlekraft i voksenlivets overgange

Under temaet Forskning, der skaber forandring etableres et bredt forskningsspor, der skaber ny og praksisnær viden, som indenfor en overskuelig tidshorisont skaber konkret livsforbedring for voksne 60+.

 

 

Kontakt: 
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35