I uddelingsområdet Børn, unge og science arbejder vi med at styrke børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi – i og udenfor uddannelsessystemet. Vi uddeler op til 100 millioner kr. årligt til både store programmer og mindre projekter. På uddannelsesområdet støtter vi blandt andet kommuners etablering af ’digitale makerspaces’ og udvikling af undersøgelsesbaseret, virkelighedsnær undervisning – herunder design med digitale medier. Og på fritidsområdet støtter vi fritidsorganisationer, SFO’er m.m. i at udvikle sjove, lærerige aktiviteter med fokus på IT og naturvidenskab.

Vi søger

En erfaren sagsbehandler, som med sikker hånd kan rådgive ansøgere, styre ansøgningsprocesser og sikre fremdrift i projekterne. Og hvis du også ved noget om digitale teknologier og naturvidenskab i en pædagogisk sammenhæng, kunne du godt være lige den, der gør vores team komplet.

Børn, unge og science er et nyt område, så du skal være med til at udvikle effektive arbejdsgange og gode rutiner, som understøtter implementeringen af vores strategi og bidrager til høj kvalitet i projekterne. Det er ikke så let, som det lyder – men det er sjovt, og du får rig mulighed for at afprøve dine gode idéer i et lille, fagligt stærkt og innovativt team. Samtidig bliver du en del af VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs fælles sekretariat i Søborg. Tilsammen er vi ca. 50 medarbejdere i et hus med højt til loftet og plads til faglig udvikling.

Arbejdsopgaverne
  • Rådgivning af potentielle ansøgere og sagsbehandling af ansøgninger
  • Administrativ opfølgning på bevilgede projekter, herunder udbetalinger, overholdelse af bevillingsbetingelser, statusrapporter, projektregnskaber mv.
  • Sekretariatsbetjening af faglig komité, arbejdsgruppe og bestyrelse
  • Planlægning og gennemførelse af seminarer og konferencer
  • Research og analyseopgaver i forbindelse med udvikling af nye strategiske satsningsområder.
Dine kvalifikationer

Du har en akademisk baggrund, og du har minimum 5 års erhvervserfaring med sagsbehandling og projektledelse af pædagogiske projekter for børn og unge.

Derudover lægger vi vægt på:

  • Erfaring med at arbejde med digitale teknologier og/eller naturvidenskab i en pædagogisk-didaktisk sammenhæng
  • Erfaring med at samarbejde med mange forskellige aktører indenfor uddannelsessektoren og frivilligsektoren
  • Flair for effektiv sagsbehandling og administrative processer – og gerne erfaring med sekretariatsbetjening eller lignende
  • Stærk til både skriftlig og mundtlig kommunikation. Du er vant til at håndtere stor kompleksitet og forstår at balancere din kommunikation
  • Stor personlig integritet og veludviklet rolleforståelse.

Læs mere om VILLUM FONDEN på www.veluxfoundations.dk

Ansøgning

Ansøgningsfrist: fredag den 29. november kl. 16.00.

Du skal sende din ansøgning, CV, mv. via jobindex mærket ’Børn, unge og science – fondsrådgiver’ i emnefeltet.
Jobindex

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 49 og 2. samtaler i uge 50.  Forventet ansættelse pr. 1. februar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programchef Agi Csonka på tlf. 2014 0545 eller mail: aec@veluxfoundations.dk.