VELUX STIFTUNG, Schweiz

1980 
Fonden er stiftet af V. Kann Rasmussen. Støtteområderne er forskning inden for sund aldring, dagslys og mennesker, dagslys og natur, dagslysteknologi samt forskning i øjensygdomme - oftalmologi. Derudover støtter fonden økologisk stabilitet og bæredygtighed i naturen med særligt fokus på skovdrift. Fonden støtter forskning af høj kvalitet, der kan skabe en sporbar forandring inden for videnskaben og/eller i samfundet. 

www.veluxstiftung.ch

V. Kann Rasmussen Foundation, USA

1991 
Fonden er stiftet af efterkommere af V. Kann Rasmussen og har som primært arbejdsområde at støtte projekter inden for biodiversitet, klima og bæredygtig produktion og forbrug. Fonden fokuserer på internationale initiativer, primært forankret i USA. 

www.vkrf.org

Medarbejderfonden for VKR Gruppen

1991 
Fonden er stiftet af VILLUM FONDEN og VKR Holding A/S og yder støtte til VKR Gruppens medarbejdere inden for forskellige områder, først og fremmest i forbindelse med:

Ulykke eller sygdom
Medarbejdernes børns uddannelse
Almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.

www.employeefoundation.com

KR Foundation

2014 
Fonden er stiftet af VILLUM FONDEN samt efterkommere af V. Kann Rasmussen og modtager løbende midler fra VILLUM FONDEN. KR Foundation støtter primært internationale projekter, der adresserer de grundlæggende årsager til klima- og miljøforandringerne. 

www.krfnd.org

Den Danske Naturfond

2015
Den Danske Naturfond er en privat og politisk uafhængig erhvervsdrivende fond. Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse.

www.ddnf.dk