Det nye Statens Naturhistoriske Museum kommer til at bestå af et egentligt nybyggeri under jorden og en række smukke gamle bygninger fra slutningen af 1880'erne, der istandsættes til formålet. 

AF RIKKE SANDERHOFF MØRCH

Rikke Sanderhoff Mørch (f.1969) er kommunikationschef på Statens Naturhistoriske Museum. Inden ansættelsen på museet i 2009 arbejdede hun bl.a. med kommunikation og marketing på Det Kongelige Teater. I perioden 2008-2012 var hun desuden tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor i strategisk kommunikation.

Modtager: Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Støtte: 250 mio.kr. fra VILLUM FONDEN

Projektet er også støttet af det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Københavns Universitet og Staten

Åbner i 2024

Det nye museum koster i alt 950 mio. kr. og forventes at åbne for publikum i 2024. Foruden nye udstillinger kommer museet også til at rumme forsknings- og undervisningsfaciliteter samt magasiner til en betydelig del af Danmarks i alt 14 mio. naturhistoriske genstande. 

Vores fælles historie

Danmark har et af verdens ældste naturhistoriske museer. Siden 1650'erne har ekspeditioner, søfolk og handelsrejsende bragt fantastiske fund med hjem fra hele verden og med tiden skabt en stor og righoldig samling med 14 mio. naturhistoriske genstande. Dette skatkammer er ikke alene en dokumentation af livets udvikling og mangfoldighed, det indeholder også en fortælling om Danmark som nation, vores historie og udvikling op gennem århundreder. En fortælling, der giver en bedre forståelse af verden omkring os, og som danner grundlag for, at nuværende og kommende generationer kan forholde sig kvalifceret og kritisk til fælles naturvidenskabelige problemstillinger i samfundet. 

Museet i haven

Det nye museum får med sin unikke beliggenhed ved Botanisk Have i København en enestående mulighed for at knytte oplevelser ude og inde sammen. Have og bygninger og ude og inde skal smelte sammen på en måde, der indbyder til oplevelser af høj international standard for både hjerne og hjerte. Det er ambitionen, at museet skal danne ramme om et besøg, der ikke kun handler om at betragte de udstillede genstande, men også at gå tur i haven, spise frokost og nyde omgivelserne. Et centralt element i det nye museum bliver et nyt byrum til glæde for alle, der kommer forbi på deres vej. Fra Sølvtorvet kan man gå gennem det indre gårdrum, få et indkig i hvalsalen, gå videre gennem den store lobby og ud i Botanisk Have og op til Nørreport. Det kræver ikke billet at gå igennem denne passage, og det betyder, at man kan opleve hvalsalen og nyde en tur gennem haven på vejen ud i byen.

Det nye museum skal være en kilde til forundring, oplysning, læring og fornøjelse. Med den unikke beliggenhed i Botanisk Have bliver der mulighed for oplevelser ude og inde, over og under jorden. Foto: Birgitte Rubæk

Videnskab i nye rammer

Museets forskere er på en række områder førende i verden, og på felter som geogenetik, livets oprindelse og biodiversitet  i den absolutte internationale elite. Men gode hjerner, kreativitet og nysgerrighed gør det ikke alene. Faciliteter og udstyr skal også være i orden, hvis der skal leveres resultater. Det nye museum indrettes bliver derfor indrettet med state-of-the-art forsknings- og laboratoriefaciliteter. Magasinfaciliteterne bliver opdateret til højeste standard, så samlingerne, der udgør museets forskningsmateriale, også kan bruges af fremtidige generationer.

Nye udstillinger

Museets besøgende kommer i centrum. At skabe interessante udstillinger, som man vil rejse langt for at se, at stå til rådighed med svar på spørgsmål og at gå i dialog med befolkningen er selve meningen med at have et ofentligt museum. Med det nye museum får vi de ideelle fysiske rammer for at nytænke udstillinger og formidling af museets forskning og naturhistoriske skatte. I de nye udstillinger skal naturvidenskaben iscenesættes og fortælles på tankevækkende og originale måder, der inddrager både børn og voksne og giver plads til refeksion og dialog. Museets ikon-udstilling bliver den store hvalsal, hvor et bredt udsnit af museets omfattende samlinger af hvalskeletter udstilles. Blandt arbejdstitlerne på nye udstillinger er Solsystemet, Den dynamiske Jord, Danmarks natur, Biodiversitet, Evolution og Grønland. Når det nye museum åbner, forventes besøgstallet at stige fra 180.000 i 2014 til over 400.000 gæster om året. Samtidig forventes turisternes andel over en 10-års periode at vokse fra 2 % til 33 %.

Fremtidens fundament

At lade fingrene glide hen over piggene på et pindsvin eller mærke den trykkende varme i et tropisk klima. Eller at studere sjældne fossiler i mikroskop og falde bagover ved synet af et kæmpedovendyrs skelet. Det er oplevelser, der gør indtryk, og som får lysten til at træde ind i naturvidenskabens verden til at spire. Det er oplevelser, der ikke blot pirrer nysgerrigheden, men som kan være afsæt for livslang kærlighed til naturen og valg af studium og livsbane. Tusindvis af skolebørn kommer hvert år på museet og bruger udstillingerne i undervisningen. De senere år har museet udvidet sit samarbejde med gymnasier både i Storkøbenhavn og rundt om i landet og er i dag landets største udbyder af undervisning for gymnasieskolen. På det nye naturhistoriske museum vil elever, studerende og lærere få endnu bedre mulighed for at komme tæt på forskningen og det videnskabelige materiale.