Tænk som en ingeniør – praktisk problemløsning i naturfag

Naturfagslærere og elever i fire kommuner (Horsens, Vejle, Holstebro og Lyngby-Taarbæk) skal uddannes i ingeniørernes arbejdsmetode med konkrete løsninger på praktiske problemstillinger. Eleverne skal lære at undersøge, opstille hypoteser, teste, justere – og finde en konkret løsning på en problemstilling.

Solidt kendskab til naturvidenskab og teknologi er en del af den almene dannelse og kan være med til at give eleverne flere muligheder i livet, både som kritiske forbrugere af teknologi, og når de senere skal vælge uddannelse.

– Med ‘Engineering i skolen’ tilbyder vi konkrete redskaber til naturfagslærerne, der skal gøre eleverne i stand til at undervise på en problembaseret måde. Vi håber, det vil skærpe elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi og styrke deres kompetencer på området, siger Ghita Wolf Andreasen, projektdirektør i Engineer the future.

OM ‘ENGINEERING I SKOLEN’
Projektgruppen bag er Astra, Naturvidenskabernes Hus, VIA University College og Engineer the future. Kapitalen kommer fra VILLUM FONDEN, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller Fonden.

www.engineerthefuture.dk