VELUX FONDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

I Danmark har vi havet tæt på. Den danske kystlinje spænder over mere end 7.000 km, og en stor del af Danmarks areal befinder sig under vand.

Livet og økosystemet under havoverfladen og langs kysterne er en vigtig del af vores fælles natur, men havmiljøet er flere steder under pres. Klimaforandringer, overfiskning, belastning med næringsstoffer, forurening og invasive arter er nogle af de faktorer, som havet reagerer på.

Vi ønsker at bidrage til en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer, så havets økosystemer udgør et robust grundlag for et sundt og bæredygtigt havmiljø – for alle.

Hvad støtter vi?

Vi støtter fokuserede indsatser, der bidrager til et sundt havmiljø.

Vi har især fokus på at støtte projekter, der:

  • i stor skala demonstrerer, hvordan havet kan være en del af løsningen
  • skaber dialog og inddrager nye målgrupper
  • skaber sammenhæng og merværdi mellem forskellige forskningsområder (synteser) og derved bringer viden i spil til gavn for havmiljøet

Vi prioriterer støtte til partnerskaber mellem flere aktører, som har indflydelse på løsningen af en problemstilling, eller som er påvirket af den. 

Første skridt er dialog

Før du går i gang med at skrive en ansøgning, anbefaler vi, at du tager kontakt til os for en uforpligtigende dialog om dit projekt.

Vi opfordrer dig også til at læse vejledninger til ansøgning og budget, som du finder i ansøgningsportalen.

Hvordan søger du?

Under uddelingsområdet 'Miljø' kan du altid sende os din ansøgning. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder indenfor rammerne af vores fokus det danske havmiljø.

Derudover har vi løbende særlige temaopslag med et specifikt fokus. Opslag har altid ansøgningsfrist. Følg med herunder.

Klar til at søge?

Alle ansøgninger indsendes via vores digitale ansøgningsportal.

Nyt partnerskab

VELUX FONDEN har indgået et partnerskab med IOC-UNESCO (the Intergovernmental Oceanographic Commission) om at fremme FN’s tiår for Havforskning for Bæredygtig Udvikling, der løber fra 2021-2030. 

Tiåret flugter med VELUX FONDENs prioritering af det danske havmiljø og er en væsentlig dagsorden, vi gerne vil fremme.

Få inspiration fra projekter, vi har støttet

Nyt dansk forskningscenter for plastikforurening i havet

Lokale havprojekter

Lokale kræfter i Svendborg, Voerså, Hundested, Odder og på Fanø får med  støtte fra VELUX FONDEN mulighed for at gøre en forskel for miljøet ved lokale farvande og fjorde.

Foto: JyllandsAkvariet

Hav og fjord: Seks analyser med ny viden om det marine miljø

Viden og analyse

Et kig i krystalkuglen

Green Innovation Group har kortlagt, hvordan nye teknologier kan være med til at løse havets udfordringer.

Status og muligheder for det danske hav

Professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet har i 2015 udarbejdet en redegørelse om havmiljøet samt væsentligste presfaktorer. 

 

 

Associerede fonde

Den Danske Naturfond

VILLUM FONDEN er medstifter af Den Danske Naturfond, der arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

KR Foundation

VILLUM FONDEN er stifter af miljøfonden KR Foundation, der støtter internationale miljøprojekter.

Arbejdsgrupper

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen. 

Arbejdsgruppe for Miljø
  • Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN
  • David Dupont-Mouritzen, museumsdirektør, Fiskeri- og Søfartsmuseet, cand.scient., kulturgeograf, eksternt medlem
  • Mikael Skou Andersen, professor, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, ph.d., cand.scient.pol., eksternt medlem
  • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
  • Sif Johansson, seniorrådgiver hos det svenske forskningsråd Formas , ph.d., eksternt medlem
 
Kontakt os, hvis du har en idé til et projekt

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74
Conni E. Cederholm
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62