VELUX FONDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

I Danmark har vi havet tæt på. Den danske kystlinje spænder over mere end 7.000 km, og en stor del af Danmarks areal befinder sig under vand.

Livet og økosystemet under havoverfladen og langs kysterne er en vigtig del af vores fælles natur, men havmiljøet er flere steder under pres. Klimaforandringer, overfiskning, belastning med næringsstoffer, forurening og invasive arter er nogle af de faktorer, som havet reagerer på.

Vi ønsker at bidrage til en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer, så havets økosystemer udgør et robust grundlag for et sundt og bæredygtigt havmiljø – for alle.

Hvad støtter vi?

Vi støtter fokuserede indsatser, der bidrager til et sundt havmiljø - på tværs af udfordringer og interesser i havet. Det kunne fx være ved at:

  • skabe øget bevågenhed om det danske hav
  • levere strategiske analyser på tværs af interesserne i havet
  • iværksætte konkrete demonstrations- eller pilotprojekter
  • sætte fokus på de markeds- og erhvervsmæssige strukturer, der påvirker det danske havmiljø
  • sætte fokus på eksternaliteter og prissætning.

Vi prioriterer støtte til partnerskaber mellem flere aktører, som har indflydelse på løsningen af en problemstilling, eller som er påvirket af den. 

Første skridt er dialog

Før du går i gang med at skrive en ansøgning, anbefaler vi, at du tager kontakt til os for en uforpligtigende dialog om dit projekt.

Vi opfordrer dig også til at læse vejledninger til ansøgning og budget, som du finder i ansøgningsportalen.

Hvordan søger du?

Under uddelingsområdet 'Miljø' kan du altid sende os din ansøgning. Vi modtager og behandler løbende ansøgninger, der falder indenfor rammerne af vores fokus det danske havmiljø.

Derudover har vi løbende særlige temaopslag med et specifikt fokus. Opslag har altid ansøgningsfrist. Følg med herunder.

Klar til at søge?

Alle ansøgninger indsendes via vores digitale ansøgningsportal.

Få inspiration fra projekter, vi har støttet

Lokale havprojekter

Lokale kræfter i Svendborg, Voerså, Hundested, Odder og på Fanø får med  støtte fra VELUX FONDEN mulighed for at gøre en forskel for miljøet ved lokale farvande og fjorde.

Foto: JyllandsAkvariet

Hav og fjord: Seks analyser med ny viden om det marine miljø

Fem nye synteseprojekter

I 2017 har vi bevilget 10,5 mio. kr. til fem projekter om det danske havmiljø, der samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem.

Seneste temaopslag:

Forskning i marin plastikforurening

Oprettelse af tværfagligt forskningsmiljø for marin plastikforurening i Danmark.

OBS: ansøgningsfristen var den 9. maj 2018 kl. 09.00

Status og muligheder for det danske hav

Professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet har i 2015 udarbejdet en redegørelse om havmiljøet samt væsentligste presfaktorer. 

 

 

Den Danske Naturfond

VILLUM FONDEN er medstifter af Den Danske Naturfond, der arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

KR Foundation

VILLUM FONDEN er stifter af miljøfonden KR Foundation, der støtter internationale miljøprojekter.

 
Kontakt os, hvis du har en idé til et projekt

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt, så ring eller skriv hvis du vil fortælle os om en projektidé.

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74
Conni E. Cederholm
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62