VELUX FONDEN ønsker at bidrage til et sundt havmiljø, der kan modstå klimaforandringer.

Det danske havmiljø er under pres fra flere kanter, og derfor er der behov for ambitiøse indsatser for at opnå et hav i balance

Vi prioriterer forskningsprojekter og partnerskaber, der bidrager til at begrænse forureningen af havmiljøet og reducerer presfaktorerne på det danske hav.

Du kan søge om støtte til projekter med et budget over 500.000 kr. indenfor følgende tre temaer: 

Genopretning af hav- og kystnære områder med fokus på klima

Under indsatsområdet Marin genopretning er fokus på genopretning af de forringede økosystemer, navnlig områder, som har det største potentiale for at optage og lagre CO2 samt forebygge og reducere virkningerne af naturkatastrofer. Behovet for en styrket indsats er akut, da den globale opvarmning forværrer tabet af biodiversiteten i de marine og kystnære økosystemer.

OBS: Vi prioriterer projekter med bud på innovative løsninger. 

VELUX FONDEN samarbejder med Center for Marin Naturgenopretning, som vil evaluere alle modtagne ansøgninger om genopbygning af hav og kystnæreområder. 

Bekæmpelse af havforurening

Under indsatsområdet Bekæmpelse af havforurening er fokus på de presfaktorer, der påvirker havets økosystem, herunder urenset spildevand, næringsstoffer, kemikalier, marint affald, og plastikforurening, samt påvirkninger fra skibsfart, herunder undervandsstøj.

Fremtidige klimaløsninger og deres påvirkninger på havområderne

CO2-lagring til havs er blevet adresseret som en mulig løsning, der kan bidrage til reduktionen af drivshusgasser. Der er behov for at identificere mulige miljørisikoer ved anvendelse af CO2-lagring i havet. Fonden vil kunne støtte nye forskningsinitiativer, der belyser miljøkonsekvenserne ved CO2-lagring.

Klar til at søge?

Før du skriver en ansøgning, skal du:

  • Udfylde vores henvendelsesskema og sende det til mib@veluxfonden.dk inden 8. april kl. 12.00. 
  • Relevante projekter vil på basis af henvendelsskemaet blive inviteret til at indsende en ansøgning inden ansøgningsfristen. 
  • Vi støtter ikke kommercielle projekter eller projekter relateret til havbrug eller fiskeri.

 

Ansøgningsfrist er 1. maj 2024 kl. 12.00

 
Partnerskaber 
Internationalt partnerskab

VELUX FONDEN har indgået et partnerskab med IOC-UNESCO om at fremme FN's Ocean Decade, der løber fra 2021-2030. Tiåret flugter med vores prioritering af det danske havmiljø. 

Kontakt os:
Charlotte Mogensen
Programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 39 65
Matilde Sort
Fondsrådgiver, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 21 74 78 20
Hanne Pohl
Administrativ koordinator, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 13 06 69