VELUX FONDEN ønsker at bidrage til et sundt havmiljø. Et sundt havmiljø er mere robust over for klimaforandringer og giver både rekreative glæder og et bedre fiskeri.

Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og der er behov for ambitiøse indsatser for at vende udviklingen.

Vi støtter fokuserede projekter, der enten bidrager direkte til et sundere havmiljø i Danmark, eller bidrager til at mindske trykket fra en presfaktor.

Vi prioriterer støtte til partnerskaber mellem flere aktører, som har indflydelse på løsningen af en problemstilling, eller som er påvirket af den.

- Podcast: Henover sommeren kan du møde fire af vores bevillingsmodtagere i podcasten serien Ud i det blå.

Siden 2015 har vi støttet projekter inden for temaerne Et rent hav, Bæredygtigt og skånsomt fiskeri og Marin naturgenopretning. 

Læs mere om de tre temaer herunder:

Et rent hav

Hvert år bliver der udledt store mængde plastik, kemi og næringsstoffer i det danske havmiljø. Noget af det er giftigt, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Andet påvirker havets økosystem på andre måder, fx ved at fremme eutrofiering.  

Vi støtter projekter, der modvirker udledning af miljøfarlige eller miljøfremmede stoffer i havmiljøet. Det omfatter menneskeskabte aktiviteter, der forårsager skadevirkninger på levende ressourcer og marine økosystemer, herunder tab af biodiversitet.

Bæredygtigt og skånsomt fiskeri

En del af et sundt havmiljø er en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Vi støtter projekter, der støtter udviklingen af det skånsomme fiskeri, så havbunden og de planter og dyr, der befinder sig i området, ikke bliver påvirket.

Marin naturgenopretning

Havets sundhed og biodiversitet er i så dårlig tilstand, at det ikke er nok at stoppe menneskelig aktivitet i sårbare områder. Der er behov for at give naturen en hjælpende hånd.

Vi støtter projekter, der genskaber balance i de marine økosystemer, så de kan opnå god miljømæssig tilstand. Det betyder bedre biodiversitet og øger også havets modstandsdygtighed over for klimaforandringer. 

Vi har også tidligere støttet projekter under temaerne Bevågenhed og Kortlægning af havet. 

Klar til at søge?

Før du skriver en ansøgning, anbefaler vi, at du:

  • Sikrer dig, at din ide falder inden for vores tre strategiske fokusområder, som du kan læse mere om på siden her.
  • Udfylder vores henvendelsesskema og indsender det gennem vores ansøgningsportal

Næste ansøgningsfrist er 3. oktober 2022. 

Internationalt partnerskab

VELUX FONDEN har indgået et partnerskab med IOC-UNESCO om at fremme FN's Ocean Decade, der løber fra 2021-2030. Tiåret flugter med vores prioritering af det danske havmiljø. 

Arbejdsgruppe for miljø

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Læs mere om arbejdsgruppernes opgaver, governance mv. 

Medlemmer af arbejdsgruppen for miljø:

  • Astrid Kann-Rasmussen, sygeplejerske, næstformand for og grundlægger af KR Foundation
  • David Dupont-Mouritzen, projektdirektør, Copenhagen Infrastructure Service Partners, eksternt medlem
  • Minik Rosing, professor, Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet, lic.scient. , cand.scient., næstformand for VELUX FONDEN
  • Sif Johansson, seniorrådgiver hos det svenske forskningsråd Formas , ph.d., eksternt medlem

Havmiljø-projekter  

Vi offentliggør alle vores bevillinger på hjemmesiden. Du kan finde inspiration fra tidligere støttede projekter her.

Grønt fokus

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN prioriterer projekter med fokus på miljø og bæredygtighed.

VILLUM FONDEN har bl.a. stiftet den internationale miljøfond KR Foundation og er medstifter af Den Danske Naturfond. 

Kontakt os:
Billede er på vej
Charlotte Mogensen
Programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 39 57 05 15
Conni E. Foght
Programkoordinator, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 82 75 62