Der blev både skrevet danmarkshistorie og fondshistorie i vinteren 2014 med nyheden om Den Danske Naturfond, som VILLUM FONDEN har været med til oprettelsen af.

Danmarkshistorie, fordi der for første gang skulle etableres en uafhængig, national fond med det formål at forbedre og bevare naturtilstanden i Danmark. 

Fondshistorie, fordi Den Danske Naturfond er et unikt eksempel på et offentligt-privat partnerskab, hvor staten og to private fonde, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond, har sat sig sammen og forenet to forskellige verdener for at skabe en fond, der skal løfte en opgave af stor samfundsmæssig betydning.

Partnerskabet mellem staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond førte i december 2014 til, at et bredt flertal i Folketinget vedtog ’Lov om Den Danske Naturfond’. Loven trådte i kraft 1. januar 2015 og med den blev Den Danske Naturfond stiftet.

Med aftalen stillede staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond henholdsvis 500 mio. kr., 250 mio. kr. og 125 mio. kr. til rådighed for Den Danske Naturfond. Derudover indbetaler staten 49 mio. kr. til fonden i driftstilskud, for at sikre at alle fondens øvrige midler og donationer, vil blive anvendt til naturprojekter.

Fonden er en privat, erhvervsdrivende fond, men er i medfør af Lov om Den Danske Naturfond underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven, at fonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer.

I starten af 2016 iværksatte Den Danske Naturfond sit første projekt med vildheste i Mols Bjerge.

www.ddnf.dk

VILLUM FONDEN er medstifter af Den Danske Naturfond