Ved at støtte forskning i rehabilitering og aldring bidrager man til at forbedre livskvaliteten.

Siden 2015 har ‘brugerinddragelse’ været et nøgleord i VELUX FONDENs bevillinger, så borgere og deres pårørende bidrager med viden til forskningen.

Det er sjældent en god idé at generalisere om en særlig befolkningsgruppe, og borgere 50+ er præcis lige så forskellige som resten, når det gælder problemer, der udfordrer hverdagen.
Er de friske, aktive og selvhjulpne eller fysisk hæmmede og måske i kørestol? Kan familie og pårørende hjælpe, eller er borgeren afhængig af professionel hjælp døgnet rundt? Hvad betyder det for livskvaliteten, og hvad er egentlig et godt liv for et menneske, der er kommet godt op i årene?

Vigtig viden til gavn for mange

– Forskning og praksisviden om rehabilitering og livskvalitet har siden 2005 haft en særlig plads blandt fondens bevillinger indenfor aldringsforskningen, siger direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN.
VELUX FONDEN etablerede i samarbejde med professor, dr.med. Mogens Hørder fra Syddansk Universitet forskningsområdet og søsatte de første fem ph.d.er samt et professorat og en årlig ‘ph.d.–skole’ med rehabilitering på skemaet. Mogens Hørder fortæller:

Fokus på det hele menneske

– Rehabilitering kom for alvor på dagsordenen omkring årtusindeskiftet. Internationalt begyndte man at tale om ‘det sygdomsramte menneskes funktionsevne, handicap og sundhedstilstand’.
Der kom fokus på det hele menneske og dets evne til at klare hverdagslivet, såvel hjemme som på arbejdet. I Danmark var forskningsområdet nyt, og der var begrænsede ressourcer til at fordybe sig i det.

Med VELUX FONDENs indledende 10 mio. kr. til forskningen var der virkelig tale om en risikovillig pionerindsats, der har været med til at kickstarte forskningsområdet, som siden har
udviklet sig og nu er på linje med det bedste på  europæisk plan, siger Mogens Hørder.
 

Ny tendens sætter spor i fondens arbejde

– Tilsvarende blev det på et tidspunkt også mere almindeligt i England og USA at involvere borgere og brugere i udviklingen af sundhedsfaglig praksis. I Danmark så vi det på sundhedspolitisk plan, hvor man begyndte at bruge udtryk som ‘patienten i centrum’. Og parallelt hermed kom inddragelse af patienter i sundhedsvidenskabelig forskning på dagsordenen, siger Mogens Hørder.

– Og det giver god mening, patienter og pårørende har jo ofte væsentlig viden, som forskere ikke tænker på. Desuden er patienter meget villige til at blive spurgt og er oftest i stand til at vurdere, hvor deres viden og bidrag kan være nyttige og vigtige for forskningsprojektet.

Patienter og pårørende skal med

– Ved at understøtte nogle af de bedste forskningsmiljøer, så producerer man viden, der kan få stor betydning og gavn for kommuner og sundhedssektoren. Det er altafgørende, at patienter og pårørende skal med i processen. Samtidig får VELUX FONDENs satsning en klar profil.