Ved at støtte forskning i ‘rehabilitering og ældre’ bidrager man til at forbedre livskvaliteten for landets ældre.

Siden 2015 har ‘brugerinddragelse’ været et nøgleord i VELUX FONDENs bevillinger, så syge ældre og deres pårørende bidrager med viden til forskningen.

Det er sjældent en god idé at generalisere om en særlig befolkningsgruppe, og ældre borgere er præcis lige så forskellige som resten problemer der udfordrer hverdagen.
Er de friske, aktive og selvhjulpne eller fysisk hæmmede og måske i kørestol? Kan familie og pårørende hjælpe, eller er den ældre afhængig af professionel hjælp døgnet rundt? Hvad betyder det for livskvaliteten, og hvad er egentlig et godt liv for et menneske, der er kommet godt op i årene?

Vigtig viden til gavn for mange

– Forskning og praksisviden om rehabilitering og livskvalitet for ældre har siden 2005 haft en særlig plads blandt fondens bevillinger, siger direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN.
VELUX FONDEN etablerede i samarbejde med professor, dr.med. Mogens Hørder fra Syddansk Universitet forskningsområdet og søsatte de første fem ph.d.er samt et professorat og en årlig ‘ph.d.–skole’ med rehabilitering på skemaet. Mogens Hørder fortæller:

- Når I som fond vægter kombinationen af sygdomme, der især rammer de ældre borgere, og brugerinddragelse i forskning, så er det en strategi, der kan gøre en markant forskel i forskningen, siger Mogens Hørder.

Fokus på det hele menneske

– Rehabilitering kom for alvor på dagsordenen omkring årtusindeskiftet. Internationalt begyndte man at tale om ‘det sygdomsramte menneskes funktionsevne, handicap og sundhedstilstand’.
Der kom fokus på det hele menneske og dets evne til at klare hverdagslivet, såvel hjemme som på arbejdet. I Danmark var forskningsområdet nyt, og der var begrænsede ressourcer til at fordybe sig i det.

Med VELUX FONDENs indledende 10 mio. kr. til forskningen var der virkelig tale om en risikovillig pionerindsats, der har været med til at kickstarte forskningsområdet, som siden har
udviklet sig og nu er på linje med det bedste på  europæisk plan, siger Mogens Hørder.
 

Ny tendens sætter spor i fondens arbejde

– Tilsvarende blev det på et tidspunkt også mere almindeligt i England og USA at involvere borgere og brugere i udviklingen af sundhedsfaglig praksis. I Danmark så vi det på sundhedspolitisk plan, hvor man begyndte at bruge udtryk som ‘patienten i centrum’. Og parallelt hermed kom inddragelse af patienter i sundhedsvidenskabelig forskning på dagsordenen, siger Mogens Hørder.

– Og det giver god mening, patienter og pårørende har jo ofte væsentlig viden, som forskere ikke tænker på. Desuden er patienter meget villige til at blive spurgt og er oftest i stand til at vurdere, hvor deres viden og bidrag kan være nyttige og vigtige for forskningsprojektet.

Få forskningsmidler går til de neurodegenerative sygdomme på verdensplan.

Øget forskningsindsats er nødvendig

De seneste tre år har VELUX FONDEN prioriteret at støtte forskning i rehabilitering i neurodegenerative sygdomme som Alzheimers (demens) og Parkinsons og med involvering af patienter og pårørende.

– Rehabilitering af mennesker med demens er et forholdsvis nyt forskningsfelt, og der er ret begrænset forskning eller retningslinjer på området. Så her ønsker vi at prioritere projekter, der kan fremme det forskningsmæssige samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og hospitalerne, siger Ane Hendriksen.

Om det nye fokus siger professor Mogens Hørder:
– De såkaldte neurodegenerative sygdomme har fået øget opmærksomhed de seneste ti år. Både for mange borgere og på samfundsplan, hvor bevidstheden er større i dag, end vi har set det tidligere. Men på verdensplan går ret få forskningsmidler til denne type sygdomme sammenlignet med fx kræft eller hjertesygdomme. Så en øget forskningsindsats er meget nødvendig!

Det er både uhelbredelige og invaliderende sygdomme, der ændrer livssituationen for den enkelte, men også behandlingskrævende og en byrde for pårørende og samfundet, der skal uddanne personale og indrette særlige plejeformer.

Når VELUX FONDEN fokuserer på forskning i den tidlige fase af sygdommene, er der mulighed for at nå frem til viden, der kan udsætte udviklingen af sygdommen. Det er væsentligt, fordi der ikke findes reelle muligheder for at helbrede sygdommene med medicinsk behandling.

Patienter og pårørende skal med

– Ved at understøtte nogle af de bedste forskningsmiljøer, så producerer man viden, der kan få stor betydning og gavn for kommuner og sundhedssektoren. Det er altafgørende, at patienter og pårørende skal med i processen.

Samtidig får VELUX FONDENs satsning en klar profil. Ved at vægte kombinationen af sygdomme, der især rammer de ældre borgere, og brugerinddragelse i forskning så er det en strategi, der kan gøre en markant forskel i forskningen, slutter Mogens Hørder.

Syv projekter er allerede godt i gang

Fra 2015-2017 har VELUX FONDEN støttet rehabilitering og brugerinddragelse. I alt har syv projekter modtaget tilsammen 14,8 mio. kr., og puljen bliver også annonceret i 2018 med en ramme på 6 mio. kr.

Har du spørgsmål til VELUX FONDENS støtte til aldringsforskning, så kontakt os gerne: 
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35