Har du et projekt, der kan bringe mere dagslys og frisk luft ind i hverdagen?

OBS: ANSØGNINGSFRIST VAR 19. MAJ KL. 12.00.

VILLUM FONDEN åbner igen for ansøgninger, der med originale idéer vil være med til at flytte  hverdagens indendørsaktiviteter udenfor i dagslys og frisk luft. Alle kan søge - lige fra borgerforeninger og fritidsklubber til tegnestuer, organisationer, kommuner m.fl.  

 I alt har vi afsat 20 mio. kr. fordelt på to puljer:

 • 5 mio. kr. til mindre projekter
 • 15 mio. kr. til større, primært bygningsrelaterede projekter

Med projektet Med kunsten i naturen kan børn komme helt tæt på både kunsten og naturen på Louisiana. Fotokredit: Louisiana Museum of Modern Art.

Mindre projekter - søg op til 500.000 kr.

Har du en inspirerende eller eksperimenterende projektidé, der kan flytte nogle af hverdagens indendørsaktiviteter udenfor og bidrage til et sundere og gladere hverdagsmiljø?  
Puljen er forbeholdt borgere, private og offentlige grupper, naboer eller klassekammerater med idéer til, hvordan indendørsaktiviteter kan rykkes udenfor i skolegården, skoven, havnen, byen m.m.  

Det gode mindre projekt

Vi efterlyser projekter, der kan imødekomme flere af eller alle nedenstående punkter: ​

 • inviterer til aktiv brugerinddragelse, oplevelser og samvær
 • skaber værdi for flere
 • inkluderer og beskriver konkrete idéer til, hvilke aktiviteter projektet vil sætte i gang - det gælder i særlig grad, hvis der ansøges om midler til anskaffelse af materiel eller udstyr: Hvordan skal det bruges, og hvem vil det komme til gode?
 • danner positive nye samarbejder mellem forskellige aktører
 • kan realiseres ved en bevilling fra os - eller med mindre øvrig ekstern finansiering
 • kan igangsættes umiddelbart eller indenfor en overskuelig tidsramme efter en eventuel bevilling
 • kan inspirere andre - også efter projektet er afsluttet   

Dragør skole modtog i 2019 en bevilling på 2,6 mio. kr. til en ny trappe, der skal skabe et fælles opholds- og undervisningssted i det fri.

Større projekter - søg bevilling fra 500.000 til 5 mio. kr.

Puljen er forbeholdt organisationer og professionelle aktører, som fx arkitekter, bygherrer og organisationer med innovative projektidéer, som kan rykke hverdagens indendørsaktiviteter udendørs.

Vi søger idéer, der bygger videre på arkitekturens og byggeriets eksisterende erfaringer og traditioner; eksempelvis friluftsundervisningsrum på skoler eller nyfortolkninger af atriumgårde, arkader og andre uderum, der skaber nye overgange mellem ude og inde.

Vi imødeser overvejelser vedrørende projektets bæredygtige tiltag. Det kan være i form af forventet reduktion af energiforbrug og/ eller anden klimabelastende reduktion i form af genanvendelse eller besparelse af materialer m.m.

Det gode større projekt

Vi efterlyser projekter, der kan imødekomme flere af eller alle nedenstående punkter: 

 • tager udgangspunkt i brugergruppers behov og muligheder
 • skaber værdi for flere  
 • kan inspirere andre - også  når projektet er afsluttet
 • danner positive nye samarbejder mellem forskellige aktører og interessenter
 • kan realiseres ved en bevilling fra os eller med mindre øvrig ekstern finansiering
 • kan igangsættes umiddelbart efter eller indenfor en overskuelig tidsramme efter en eventuel bevilling
det støtter vi ikke
 • Større generelle renoveringer eller bygningsmæssig opgradering af bygninger, såsom udskiftning af større vinduespartier, ventilationssystemer eller opførelse af tilbygninger, indkøb af traditionelt inventar til legepladser m.m.
 • Rene anlægs- og indkøbsprojekter
 • Projekter, hvis hovedfokus ikke har direkte forbindelse til at optimere adgang til dagslys og frisk luft    
 • Restfinansieringsprojekter
 • Private projekter, der ikke har et udadvendt/almennyttigt formål
 • Virksomhedsprojekter med kommercielle formål 
Det har vi tidligere støttet:

Mere liv med luft og lys

20 projekter rykker hverdagen ud i det blå

Proces og tidsplan

Ansøgninger bliver i efteråret vurderet og kvalificeret i VILLUM FONDENs arbejdsgruppe med faglig sparring fra hhv. Ellen Kathrine Hansen, ph.d. og lektor i lysdesign ved Aalborg Universitet i København, og Per Arnold Andersen, arkitekt MAA og særlig rådgiver i VELUX Gruppen.

Alle ansøgere får svar medio november 2023. 

Kontakt:
Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50