04.03.2019

BEMÆRK: Opslaget er lukket for denne gang - deadline var 20.06.2019

Projekter, der vil bringe mere dagslys og frisk luft ind i vores hverdag

Nu åbner vi for ansøgninger med originale og inspirerende projektidéer til at flytte indendørsaktiviteter udenfor og dermed bidrage til et sundere hverdagsmiljø for både børn og voksne.  Det sker som en del af VILLUM FONDENs aktiviteter inden for området 'Kultur og Samfund'.

Flere aktiviteter udendørs

VILLUM FONDEN ønsker at modtage projektidéer til, hvordan vi kan øge den daglige mængde dagslys og frisk luft i vores hverdag ved at rykke traditionelle indendørsaktiviteter ud – og få det sunde udemiljø ind i hverdagens rutiner.

I den vestlige verden tilbringer vi i dag op mod 90% af døgnets timer indendørs til trods for, at den positive effekt af et ophold udendørs i dagslys og frisk luft er rigt dokumenteret. Dagslys og frisk luft forbedrer vores fysiske trivsel, højner vores energiniveau og koncentrationsevne og giver os mentalt overskud.   

20 mio. kr. afsat til formålet

Der er afsat i alt 5 mio. kr. til mindre projekter og 15 mio. kr. til større projekter.

Gode idéer til at få mere dagslys i hverdagen?

Send din ansøgning inden 20. juni 2019 kl. 13.00

Har du en idé?

Vi prioriterer projekter, der udvikler nye eller gentænker allerede kendte løsninger på, hvordan vi kan opholde os mere udendørs ved at flytte de daglige indendørsaktiviteter med ud i det fri – eller på grænsen mellem inde og ude.

Projekterne skal kunne realiseres og gerne være dagsordensættende eksempler for andre. Det er ikke et krav, men vi ser gerne projekter udviklet på tværs af interessegrupper og organisationer til inspiration og udbredelse af projekternes effekt.  

Hvem kan søge, og hvad kan projekterne indeholde:
  • Klasse- og fritidskammerater, kolleger, naboer, venner m.fl., der har en ny, anderledes, inspirerende og/eller kreativ idé til, hvordan man kan forbedre jeres udefaciliteter og motivere til at tilbringe mere tid i den friske luft. Både i skole- og arbejdstiden, når I har fri eller måske er på vej til noget. Hvordan kan I optimere disse aktiviteter, så I får mere dagslys og frisk luft?
  • Organisationer, der har innovative projektidéer til, hvordan man kan motivere til at flytte kulturelle- og rekreative fritidsaktiviteter udendørs
  • Skoleklasser m.fl, der har nytænkende idéer til, hvordan man kan få mere lys og frisk luft ind i skoledagene
  • Arkitekter og bygherrer, der har idéer til nytænkning eller videreudvikling af arkitektoniske koncepter, der beskæftiger sig med overgangen mellem inde og ude

Det støtter vi ikke:
  • Større all round renoveringer af skoler, institutioner og bygninger i det hele taget
  • Opgradering af bygninger, såsom udskiftning af større vinduespartier, ventilationssystemer, tilbygninger m.m. Vi ønsker kun originale og nytænkede projektidéer
Støtte til flere typer af projekter

VILLUM FONDEN har afsat i alt 20 mio. kr. i to puljer:

  • 5 mio. kr. til mindre igangsættende projekter
  • 15 mio. kr. til større bygningsrelaterede projekter

Vi støtter mindre projekter med mellem 100.000-500.000 kr.

Støtte til mindre projekter

Her ønsker vi en bred vifte af inspirerende og eksperimenterende projektidéer, der kan flytte nogle af hverdagens mange indendørsaktiviteter udenfor, og dermed bidrage til et sundere hverdagsmiljø. 

Idéerne skal kunne realiseres gennem konkrete, mindre projekter, eventuelt af midlertidig karakter. Projekterne skal motivere til og/ eller demonstrere, hvordan man bringer mere dagslys og frisk luft ind i hverdagens praksis.

Hvem kan søge?

Alle kan søge, men vi opfordrer især ildsjæle i institutioner, skoler og skoleklasser, mindre organisationer, aktive borgere i lokalområdet m.fl.  

Vi imødeser projekter til gavn for den brede befolkning med fokus på børn og unge.
Det er desuden et mål, at mindre projekter kan realiseres indenfor et år efter bevillingen er udstedt.

Budget

Budgetramme for den enkelte ansøgning: 100.000 - 500.000 kr.
Den samlede budgetramme for puljen er 5 mio. kr. 

Husk at vedlægge et budget, når du ansøger. En budgetvejledning ligger i ansøgningsportalen.

Vi støtter større projekter med mellem 1 og 5 mio. kr.

Støtte til større projekter

Vi ser frem til at modtage projektansøgninger, der gentænker mulighederne i overgangen mellem bygningers inde- og udemiljø. Projekterne skal præsentere innovative løsninger på, hvordan aktiviteter, der traditionelt finder sted indenfor, kan rykkes udendørs i dagslys og frisk luft. Eller innovative løsninger på det omvendte: hvordan man ved originale løsninger kan bringe mere dagslys og frisk luft ind i eksisterende bygninger for et optimeret indendørsmiljø som resultat. 

Interessen for at optimere dagslys og frisk luft spejler sig heldigvis allerede i tidens arkitektur og byggerelaterede projekter. Vi imødeser idéer, der eksperimenterer videre med disse tendenser; eksempelvis friluftsundervisningsrum på skoler, øget brug af atriumgårde, arkader og andre uderum - i skolegårde, sove- aktivitets- og opholdsrum i det fri etc.

De enkelte projekter skal demonstrere, hvordan idéen kan realiseres i en arkitektonisk, byggeteknisk og driftsmæssig sammenhæng. Således at projektets formål tydeligt skaber værdi for de tiltænkte brugere -  gerne ved at udgøre forbilledlig reference og inspiration for andre. 

Hvem kan søge?

Alle kan søge, men vi opfordrer især byggeriets parter; såsom bygherrer, rådgivere og brugere.

Fonden imødeser projekter, der henvender sig bredt, men prioriterer fokus på børn og unge, der tilbringer mange timer indendørs i institutioner hver dag.

Fonden imødeser, at større projekter kan realiseres indenfor to år efter bevillingen er udstedt.  Projektet skal være fuldt finansieret.

Budget

Budgetramme for den enkelte projektansøgning: 1 - 5 mio. kr.
Samlet budgetramme for puljen er 15 mio. kr.

Husk at vedlægge et budget, når du ansøger. En budgetvejledning ligger i ansøgningsportalen.

Ansøgningsproces og tidsplan

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019 kl. 13.00

De indkomne ansøgninger bliver i efteråret vurderet og kvalificeret i VILLUM FONDENs arbejdsgruppe med faglig sparring fra hhv. PhD Ellen Katrine Hansen, lektor i lysdesign, Aalborg Universitet i København og arkitekt MAA, Per Arnold Andersen, særlig rådgiver i VELUX Gruppen.

Alle ansøgninger bliver behandlet af VILLUM FONDENs bestyrelse.
Ansøgere kan forvente svar medio november.

 

Har du spørgsmål til vores støtte til mere dagslys og frisk luft ind i hverdagen
Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50