Villum Young Investigator Programme

20.01.2017

Forskning i isskjolde, nanomaterialer, fuglepopulationer, ukendte mikrober, underjordiske habitater, kvantefeltteori, skadedyrsbekæmpelse, mikroplast, fotoemission og lanthanid ioner…..

16 yngre mænd og kvinder fra fem danske universiteter har modtaget tilsammen knap 150 mio. kr. fra VILLUM Young Investigator Programme. Midlerne er målrettet til at give deres forskning et markant løft og skabe endnu flere fremragende forskerstillinger.

Fra prisoverrækkelsen den 23. januar 2017, hvor professor Birthe Kragelund, formand for Young Investigator Committee, lykønskede og overrakte beviset på støtte til de 16 yngre forskere. Foto: Simon Knudsen

I januar 2017 modtager 16 forskere under 40 år mellem 7 og 10 mio. kr. til deres indsats indenfor teknisk- og naturvidenskabelige forskning. Projekterne bevæger sig lige fra matematik og fototeknik over kemi, plantevidenskab og biologi til fysik og astronomi og vil foregå på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere (under 40 år) på landets universiteter for at sikre, at de kan forfølge de ideer, de brænder mest for og for at sætte fart på deres forskningskarriere.

VILLUM Young Investigator Programme bevilgede midler for første gang i 2012 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Satsning fordoblet

Universiteterne har i støttebreve bakket op om ansøgerne og udtrykt deres forventninger til at kunne opslå faste stillinger indenfor de områder, ansøgerne repræsenterer. De støttede projekter indebærer også ansættelse af unge forskere (postdoc’er og phd’er) til at gennemføre det pågældende projekt, der typisk løber over 3-5 år.

"VILLUM FONDEN har siden første gang, vi uddelte midler til de yngre forskere – 75 mio. kr. i 2012 – fordoblet satsningen. Resultatet er, at flere af de yngre forskere har opbygget selvstændige forskningsgrupper og flere har kunnet tiltrække yderligere, attraktive forskningsmidler fx fra EU. Det er derudover glædeligt for fonden, at mange af forskerne pga. deres høje faglighed efterfølgende har opnået fastansættelse ved et dansk universitet," siger professor og forskningsdirektør Thomas Sinkjær, VILLUM FONDEN.

"Det bekræfter os i, at vi har set rigtigt ved at satse på de yngre forskere. De har de gode kreative ideer og kan levere forskning af høj, faglig kvalitet. Programmet opslås en gang hvert år".

Overrækkes den 23. januar 2017

De 16 yngre forskere modtog den formelle hæder ved VILLUM FONDENs årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning den 23. januar 2017.

Læs mere om de 16 yngre forskere:

Associate professors

Hao Hu, Institut for Fototeknik, DTU, til ’Energieffektiv optisk kommunikation ved 2 mikrometer til at overkomme kapacitetsgrænsen’.
10 mio. kr.

Stefan Kragh Nielsen, Institut for Fysik, DTU, til ’Kan bølgevekselvirkninger redde fusionsdrømmen’.
7,8 mio. kr.

Thomas Just Sørensen, Kemisk Institut, Københavns Universitet til ’Kortlægning af lanthanid ionernes unikke kemi’
10 mio. kr.

Assistant professors

Fernando Geu-Flores, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet til 'Vejen til bæredygtige protein-ressourcer i Europa: Biosyntese og transportering af lupin-alkaloider’
10 mio. kr.

Kirsten Marie Ørnsbjerg, Kemisk Institut, Københavns Universitet til ’Strukturel karakterisering af uorganiske nanoclustre: Materialekemi mellem molekyler og partikler’.
10 mio. kr.

Knud Andreas Jønsson, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet til ’Spredning, differentiering og artsdannelse af fugle i øsamfund’.
10 mio. kr.

Mads Albertsen, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet til ’Ny forståelse af ukendte mikrober gennem nye DNA sekventeringsmetoder’.
10 mio. kr.

Postdocs

Ana Sofia Reboleira, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet til ’HiddenRisk – udforskning af menneskelige aktiviteters påvirkning af biodiversiteten i underjordiske habitater’.
7 mio. kr.

Jacob Lewis Bourjaily, Niels Bohr Institutet, København Universitet til ’Grænsebrydning inden for spredningsamplituder: etablering af en forståelse via computerteknologi (og omvendt)’
7,4 mio. kr.

Kasper Steen Pedersen, Institut for Kemi, DTU til ’Udvikling af to-dimensionelle materialer ved hjælp af syntetisk design’
8,6 mio. kr.

Kenneth Agerlin Halberg, Biologisk Institut, Københavns Universitet til ’Nye Molekylære Metoder til Skadedyrsbekæmpelse af Biller’.
8,5 mio.kr.

Nicole Posth, Biologisk Insitut, Syddansk Universitet til ’Omsætning i ”plastisfæren”: Mikroplasts biogeokemiske skæbne i havmiljøet’.
9,7 mio. kr.

Sophie Beeren, Institut for Kemi, DTU til ’Ikke-naturlig udvælgelse af kulhydrat-baserede receptorer’.
10 mio. kr.

Søren Hauberg, Institut for Matematik og Computer Science, DTU til ’Om at måle uden målebånd’.
9.7 mio. kr.

Søren Ulstrup, Science & Technology, Aarhus Universitet til ’Elektronisk struktur på klos hold med fotoemission på nanoskala’.
10 mio. kr.

Vivi Kathrine Pedersen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet til ’Indflydelsen af overfladeprocesser på den Skandinavisk isskjolds udvikling og kollaps’.
7,5 mio. kr.

Kort præsentation af årets projekter

Hent
om Villum fonden

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2016 uddelte VILLUM FONDEN 902 millioner kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
Signe Krabek
Souschef - kommunikation, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 49 68 69