21 Villum Young Investigators skal skabe egne forskergrupper

23.01.2019

Et nyt hold yngre, særligt talentfulde forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning er udvalgt til at være Villum Young Investigators. De modtager i alt 205 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.

Hvert år støtter VILLUM FONDEN forskertalenter med ambition om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.

I år modtager 21 forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet hver mellem 7 og 10 mio. kr. De kan nu kalde sig Villum Young Investigators.

Villum Young Investigator-programmet bevilgede midler for første gang i 2012 og har i alt støttet 150 unge forskertalenter med knap 1 mia. kr.

“Vores strategi er baseret på en grundlæggende tro på, at ypperlige videnskabsfolk udfører fremragende forskning.

Derfor har vi med Villum Young Investigator Programme fokus på at støtte de allerbedste unge talenter og bidrage til at give dem de bedste muligheder og rammer for at udfolde sig og opbygge egne forskergrupper de kommende år – og derigennem yde et væsentligt bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forskning,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Hvem er de 21 Villum Young Investigators?

Blandt det nye hold Villum Young Investigators tager forskere blandt andet fat på kvanteinformationsdeling, regnskovens biologiske rigdom, mikroskopi af fødevarer, kosmisk støv og miljøvenlige kompositmaterialer.

Aarhus Universitet
 • Jan Frahm, lektor, Institut for Matematik, 'Symmetribrud i Matematikken', 10 mio. kr.
 • Wolf Eiserhardt, lektor, Institut for Bioscience, 'Livets træ kan afsløre, hvorfor tropisk regnskov er den mest artsrige natur på Jorden', 10 mio. kr.
Danmarks Tekniske Universitet
 • Andreas Laustsen, lektor, DTU Bioengineering, 'En ny generation af modgifte mod slangebid baseret på humane antistoffer', 10 mio. kr.
 • Cornelia Jaspers, postdoc, DTU Aqua, 'Gelatinøst dyreplankton: Overset aktør i marine fødenet, favoriseret under global forandring?', 10 mio. kr.
 • Mehdi Mehrali, postdoc, DTU Nanotech, '3D Printing af Grøn Beton: Ikke kun Grøn, men også intelligent!', 10 mio. kr.
 • Yunhong Ding, lektor, DTU Fotonik, 'Silicium-Lithium Niobat Hybridintegreret kvantefotonik' (QUANPIC), 10 mio. kr.
Københavns Universitet
 • Adnan Halim, lektor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, 'Udforskning af en ny type proteinglykosylering på celleoverflade adhæsionsreceptorer', 10 mio. kr.
 • Albert H. Werner, postdoc, Institut for Matematik, 'Eksotiske stoffaser i interagerende kvantemekaniske flerpartikelsystemer: uorden og topologisk karakterisering', 10 mio. kr.
 • Christa Gall, lektor, Niels Bohr Institutet, 'Eftersøgning af ‘known unknowns': Oplysning af det støvede univers', 9,8 mio. kr.
 • Fernando Racimo, adjunkt, Statens Naturhistoriske Museum, 'Paleo-Phenomics: Sporing af komplekse egenskabers evolution i fortids mennesker og hunde', 9 mio. kr.
 • Karina Krarup Sand, lektor, Kemisk Institut, 'Distribution af antibiotikaresistente gener i miljøet: betydningen af mineral faciliteret horisontal gen transfer', 9,9 mio. kr.
 • Matthias Oliver Wilhelm, postdoc, Niels Bohr Institutet, 'Termodynamik af Stærkt Koblede Kvantefeltteorier', 9,6 mio. kr.
 • Martin Gustavsson, postdoc, Biomedicinsk Institut, 'Allosterisk regulering af G protein–koblede receptorer', 9,7 mio. kr.
 • Martin Schiller, lektor, Statens Naturhistoriske Museum, 'Afkodning af rollen som massetransport spiller i dannelsen af et beboeligt planetsystem', 7,5 mio. kr.
 • Michele Burrello, adjunkt, Niels Bohr Institutet, 'Fremstilling af ikke-abelske anyoner', 10 mio. kr.
 • Tonni Andersen, postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, 'Passageceller - nye spillere i planteernæring og interaktioner med omgivelserne', 10 mio. kr.
 • You Zhou, postdoc, Niels Bohr Institutet, 'Gendannelse af en lille dråbe af det tidlige Univers i laboratoriet', 10 mio. kr.
Syddansk Universitet
 • Beate Kraft, postdoc, Biologisk Institut, 'En nyopdaget mikrobiel iltproduktionsvej: Fysiologi og miljømæssig betydning', 10 mio. kr.
 • Kedar Nath Natarajan, adjunkt, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, 'Løsening af cellecykluskoden: Rejsen fra en enkelt celle til en organisme', 9,9 mio. kr.
 • Lasse Jakobsen, adjunkt, Biologisk Institut, 'Aktiv informations-filtrering hos ekkolokaliserende flagermus', 9,2 mio. kr.
 • Mathias Clausen, lektor, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, 'Mikroskopi af fødevarer under kulinarisk tilberedning', 9,9 mio. kr.

VILLUM FONDEN modtog 214 ansøgninger til programmet. De 21 talenter, der kom igennem nåleøjet, har været igennem faglig bedømmelse og interview med fondens komité samt endelige godkendelse i fondens bestyrelse.

VILLUM Young Investigator-komité
 • Professor Dorte Juul Jensen, DTU Mechanical Engineering, Technical University of Denmark (Chair)
 • Professor Bart de Moor, Department of Electrical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven
 • Professor Charlotte Fløe Kristjansen, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
 • Professor Owen Lewis, Brasenose College, University of Oxford
 • Professor Susanne Mandrup, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark
 • Professor Helmut Bölcskei, Department of Information Technology and Electrical Engineering and Department of Mathematics, ETH
 • Professor Jenny Emnéus, DTU Nanotech, Technical University of Denmark
 • Professor Bo Elberling, Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen
 • Professor Duncan Sutherland, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus University
Talenter fra hele verden

Villum Young Investigator-programmets støtte til unge ambitiøse forskertalenter er et af VILLUM FONDENs virkemidler på det tekniske og naturvidenskabelige område med fokus på at trække dygtige forskere til danske universiteter.

Blandt de 21 nye Villum Young Investigators er forskere fra hele verden.

”Som almennyttig fond er det vores ambition og privilegium at kunne bidrage til at til at etablere, udvikle og fastholde et internationalt forskningsmiljø i Danmark - i tæt dialog og samklang med universiteterne,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Med i et fællesskab

Alle Villum Young Investigators får mulighed for at indgå i et netværk af ligesindede og bliver hvert år inviteret til 1-2 seminarer med emner, som forskere på samme karrieretrin kan drage nytte af, eksempelvis rekruttering og forskningsledelse.

De unge, de erfarne og den vilde idé

Læs mere om VILLUM FONDENs støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89