Villum Young Investigator-midler styrker unge talenter

23.02.2018

Unge talentfulde tekniske og naturvidenskabelige forskere, der har modtaget midler fra Villum Young Investigator Programme, har fået et karriereskub. Det viser en evaluering af programmet.

VILLUM FONDEN bevilgede midler under Villum Young Investigator-programmet for første gang i 2012 og har siden dengang støttet i alt 129 unge forskertalenter indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område. Modtagerne er danske såvel som udenlandske forskere tilknyttet en dansk forskningsinstitution.

Midlerne skal hjælpe forskere i begyndelsen af deres karriere med at skabe de bedst mulige rammer for, at de kan forfølge de idéer, de brænder allermest for på det tidspunkt, hvor de er klar til at etablere egen, selvstændig forskningsprofil.

En evaluering af programmet har set nærmere på, hvad det betyder for en ung forsker at få en Villum Young Investigator-bevilling. 

Evalueringen er udarbejdet af Damvad Analytics på baggrund af:

  • spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 800 forskere – både bevillingsmodtagere og ikke-modtagere
  • interviews med bevillingsmodtagere, forskergruppekollegaer, udvælgelseskomité, VILLUM FONDEN, værtsinstitutioner, andre fonde og lignende programmer
  • en workshop
  • bibliometrisk analyse.
Sætter skub i karrieren

Evalueringen viser, at programmet gør en forskel og bidrager til sætte skub i de unge forskeres karrierer.

For eksempel viser evalueringen, at 73% at de forskere, der har modtaget en bevilling, i dag leder en forskergruppe. Til sammenligning gælder det 39% af de forskere der har søgt, men ikke opnået en bevilling fra programmet.

Og kun 30% af bevillingsmodtagerne havde en fastansættelse, da de søgte om midler hos VILLUM FONDEN. Det tal steg efterfølgende til 65%.

Evalueringen viser også, at Villum Young Investigators har videnskabelig gennemslagskraft målt som citationer lig det danske gennemsnit, men citeres 12% mere end OECD-gennemsnittet. Dette er på trods af, at de samtidig bruger tid på at etablere både karriere og forskergruppe.

Evalueringen af Villum Young Investigator Programme

Download den fulde evalueringsrapport her.

Download

Mød to Villum Young Investigators

Nina Lock, som modtog en bevilling i 2014, og Sune Lehmann, som modtog en bevilling i 2012, har blandt andet brugt midlerne fra VILLUM FONDEN til at opbygge forskergrupper og ansætte flere unge forskere (postdocs og ph.d.er).

Nina Lock, Villum Young Investigator 2014

Sune Lehmann, Villum Young Investigator 2012

153 mio. kr. til 18 unge forskertalenter

I 2018 har 18 unge, lovende forskere fra fire danske universiteter modtaget tilsammen 153 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

De unge, de erfarne og den virkelig vilde idé

Læs mere om VILLUM FONDENs støtte til forskning på det tekniske og naturvidenskabelige område.

For yderligere information om programmet og evalueringen:

Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89