Villum Experiment: Risikovillige midler til 52 dristige idéer

VILLUM FONDEN uddeler 52 bevillinger på i alt 98,5 mio. kr. til dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer, som skal udfordre og få forskerne til at tænke nyt.

Det er tredje gang, at VILLUM FONDEN bevilger midler under programmet Villum Experiment til særligt nytænkende forskningseksperimenter.

Ifølge forskningsdirektør i fonden, Thomas Bjørnholm, handler det om at turde udfordre rammerne.

”Det er den vilde idé, som man måske ikke tør sige højt, som måske udfordrer anerkendt forskning, og som ikke passer ind i de kasser, hvor mange forskningsmidler befinder sig,” siger Thomas Bjørnholm om Villum Experiment-programmet.

Forskerne bag de 52 eksperimenter, der er udvalgt blandt mere end 400 ansøgninger, er alt fra postdocs til professorer.

De er tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet og repræsenterer 16 forskellige nationaliteter.

Få overblik over eksperimenterne herunder.

Programmet er målrettet tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, man tilgår vigtige emner på.

Batterier af rust og luftbobler på indlandsisen

Med et af eksperimenterne vil Wolff-Ragnar Kiebach fra DTU undersøge, om man kan bruge billige, dagligdagsmaterialer som rust og saltvand til at opbevare vedvarende energi. Hvis det lykkes, kan det være kilden til en helt ny batteriteknologi, der kan lagre store mængder elektricitet fra vind og sol.

Og Rikke Louise Meyer fra Aarhus Universitet forfølger en ny hypotese om, at DNA kan lagre peptider og andre små molekyler. Det kan potentielt give helt ny indsigt i, hvordan bakteriesamfund opfører sig og inspiration til at udnytte DNAs mangfoldighed af funktioner på.

Og på indlandsisen lytter Anders Svensson fra Københavns Universitet til luftbobler i isen. Lyden fra bristende bobler kan sige noget om, hvor meget luft der er fanget i isen - og i hvilken højde isen blev dannet. Det vil gøre det muligt at måle ændringerne i højden af indlandsisen gennem de sidste 10.000 år og forstå klimaudviklingen på Grønland meget bedre.

98,5 mio. kr. til 52 dristige idéer 
Aalborg Universitet

Mads Koustrup Jørgensen, Assistant Professor, Non-biological wastewater treatment with thermocatalytic membrane for simultaneous filtration and pollutant degradation, 2 mio. kr.

Aarhus Universitet

Ada Pastor, Researcher,  Nitrogen in rocks: an overlooked nutrient source in Arctic aquatic ecosystems,  2 mio. kr.

Chengfang Pang, Postdoc, Shaping Nanoparticle-Microbial Interactions to Modify the Mechanisms of Antimicrobial Resistance (NanoShapMicro), 2 mio. kr. 

Magnus Kjærgaard, Assistant Professor, Self-assembled protein droplets as reaction platforms for biotechnology, 2 mio. kr.

Maximilian Stritzinger, Associate Professor, lektor, Cosmography of Laniakea: Type Ia supernovae, Peculiar Velocities & Dark Matter, 2 mio. kr.

Nicola Lanata, Assistant Professor, Simulating strongly correlated materials by combining quantum theory with machine learning, 2 mio. kr. 

Rikke Louise Meyer, Associate Professor, The secret life of DNA, 2 mio. kr.

Victoria Antoci, Dr., Exploring the interplay between hot stars and exoplanets - A new spectrograph prototype for a unique nano-sat mission, 2 mio. kr.

Yonghui Zeng, Research Fellow,  Link Phototrophy and Methanotrophy in Glacial Bacteria, 2 mio. kr.

Danmarks Tekniske Universitet

Astri Bjørnetun Haugen, PhD, The microplatelet machine, 2 mio. kr.

Bingdong Chang, PhD, Adding extra dimensions to dielectric nanostructures – revolutionary building blocks for nanophotonics, 1,8 mio. kr

Carlos León Sobrino, Dr., CRISPR-cas mediated silencing as an intelligent and iterative screening tool for bacterial engineering., 1,7 mio. kr.

Christian Pedersen, Professor, Mid-infrared, hyperspectral, super resolution microscope, 2 mio. kr.

Emil Damgaard Jensen, Postdoc, FusTech: Cell-cell fusion technology between eukaryotic kingdoms, 2 mio. kr.

Gregor Fischer, Associate Professor, Automated, digitally controlled installation of reinforcement in 3-D printed concrete structures, 2 mio. kr.

Hitesh Kumar Sahoo, Researcher, Handshaking of light and sound: enabling on-chip silicon light source and optical amplifier, 2 mio, kr.

Juanita Bocquel, Postdoc, Quantum Sensing of a Biological Compass, 1.9 mio. kr.

Kim Lau Nielsen, Associate Professor, Micron-scale Crashworthiness (MicronCrash), 2 mio. kr.

Kristian Mølhave, Associate Professor, A Microscopic View on Aerosols and Climate Change, 2 mio. kr.

Kristoffer Haldrup, Senior Scientist, Phonon Photography, 1.9 mio. kr.

Manuel Pinelo, Associate Professor , Creating multiple microenvironments within the same reactor setup for sequential enzymatic reactions at industrial level, 1,2 mio. kr.

Murat Nulati Yesibolati, Postdoc, Watch a Brownian dance at the nanoscale: live-imaging and quantification of complex nanostructure motion in 3D, 1,9 mio. kr.

Nicolas Stenger, Associate Professor, phd, A single-photon emitter at mid-infrared frequencies, 1.9 mio. kr.

Nini Pryds, Professor, Epitaxial oxide heterostructures: New design of Energy-Efficient spintronic Devices (NEED), 2 mio. kr.

Piotr de Silva, Assistant Professor, Combining machine learning and human understanding for accelerated discovery of molecular materials, 2 mio. kr.

Thomas Olsen, PhD., Farming functionality: "Sowing two-dimensonal metals in ferroelectrics", 1,7 mio. kr.

Timothy Booth, Assistant Professor, IonGate - Bio-inspired synthetic active transport membranes based on van der Waals heterostructures, 2 mio kr.

Wolff-Ragnar Kiebach, Senior Researcher, Can you build a battery from rust?, 2 mio. kr.

Xiaodan Zhang, Senior Researcher, Explore the strength limit of metals, 2 mio kr. 

Yubin Zhang, Senior Researcher, Bringing synchrotron micro-diffraction to the laboratory, 1.9 mio. kr.

Københavns Universitet

Anders Svensson, Associate Professor, The whisper of ancient air bubbles in polar ice, 1,9 mio. kr.

Aslak Grinsted, Associate Professor, Noble gases and Earths energy budget, 2 mio. kr.

Dmitri Mitcov, PhD., Spatial organization of chiral spins towards optically and electrically addressable qubits, 2 mio. kr.

Hans Thordal-Christensen, Professor, Two-to-tango – Durable plant disease resistance will require two mutations, 2 mio. kr.

Jonas Stenløkke Madsen, Assistant Professor (tenure track) BioRep-HGT: Bio-reporting horizontal gene transfer. An experimental tool that eliminates selection-dependency, 1,7 mio. kr.

Karsten Kristiansen, Professor, The origin of the vertebrate brain, 2 mio. kr.

Kasper Elgetti Brodersen, PhD, Solving the Carbon Paradox in Marine Plants, 2 mio. kr.

Kristine Bohmann, Assistant Professor, DNAir - DNA in air for biodiversity monitoring, 2 mio. kr.

Lars Båstrup-Spohr, Assistant Professor, Plain of Jars – the world’s oldest man-made biological experiment, 1,9 mio. kr.

Martin Willemoës, Associate Professor, PCOG-Precursors for inserting complex O-linked glycans into synthetic glycopetides, 1,6 mio. kr.

Martin Wolfram, PhD., Autoproteolytic Amyloid: Implications for new avenues in disease intervention, 1,5 mio. kr.

Michael Broberg Palmgren, Professor, Why do plants lack sodium pumps - and would they benefit from having one?, 2 mio. kr.

Namiko Mitarai, Associate Professor, Bacteria approaching zero growth: Continuous or Discontinuous Phase Transition?, 2 mio. kr. 

Per Amstrup Pedersen, Associate Professor, Tailoring yeast for human membrane protein structural biology; humanizing yeast membrane lipid composition, 1,7 mio. kr. 

Sotirios Kampranis, Associate Professor, ANIMAL-FREE ANTIBODIES - Reshaping biological research by recapitulating antibody generation in yeast (AFab), 2 mio. kr.

Thomas Friborg, Associate Professor, Drone borne LiDAR and Artificial Intelligence for assessing carbon storage (MapCLand), 1,9 mio. kr.

Tom Dela Haije, Researcher, Unraveling the Stochastic Geometry of the Human Brain, 1,6 mio. kr.

Urvish Trivedi, PhD, Surveillance of microbial small talk using Trojan horses, 1,8 mio. kr.

Syddansk Universitet

Chenguang Lou, Assistant Professor, Direct in vitro selection of L-DNA aptamers, 2 mio. kr.

Sebastian Hofferberth, Associate Professor, Darkness Illuminated - Dark Matter forces from light-atom experiments, 2 mio. kr.

Veit Schwämmle, Associate Professor, Artificial Intelligence to revolutionize Protein Mass Spectrometry, 1,7 mio. kr.

Warren Francis, Dr., The bacterium Gemmata obscuriglobus disguised as an early eukaryote, 1,4 mio. kr.

Om Villum Experiment

Villum Experiment er skabt til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Ansøger er anonym for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter.

Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. VILLUM FONDEN offentliggør opslaget først på året med ansøgningsfrist i marts og bevillinger august.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år.

Læs mere om Villum Experiment

Anonym udvælgelse

Og det er ikke kun projekterne, der er eksperimenterende. Forløbet med udvælgelse af eksperimenterne er tænkt anderledes end i typiske forskningsbevillinger. 

Alle ansøgninger kommer igennem en anonym udvælgelsesproces, hvor 20 internationale bedømmere har vurderet forskningsidéen uden mulighed for at skele til forskernes CV og akademiske meritter.

”Der skal være plads til forskere med nye idéer og skæve vinkler - og andre veje til finansiering end gennem den kendte peer review proces. Her kan vi med anonym udvælgelse og højrisikovillige midler bidrage til, at vilde idéer og skæve vinkler bliver testet,” siger Thomas Bjørnholm og fortsætter:

”Det kræver is i maven at fravige sædvanlige bedømmelsestilgange og bevilge midler til projekter – eller forskere – som falder radikalt udenfor normen, men til gengæld indeholder den bedste idé. Det kan sagtens vise sig, at der er forskning i blandt, som ender blindt. Men på den anden side kan der også være den ene vilde idé, som kan forandre verden,” siger Thomas Bjørnholm.

Et eksperiment – også for fonden

VILLUM FONDEN fortsætter med eksperimenterne de næste år og følger samtidig programmet tæt.

”Forskerne siger, at netop den anonyme udvælgelse har givet dem det break de havde brug for, og at de aldrig ville have kunnet komme i gang med deres eksperiment, hvis ikke det var på grund af bevillingen,” siger Thomas Bjørnholm på baggrund af en interviewevaluering, fonden har lavet af de første års uddelinger. 

Fonden har desuden sat gang i en forskningsbaseret evaluering af den nye måde at uddele midler på. Dataindsamlingen er i gang, men resultatet ligger først klar i 2024.

”Vi ved først om mange år, om programmet reelt giver bedre plads til nye idéer gennem den anonyme proces. Men da Villum Experiment-programmet adskiller sig fra etablerede programmer, er det vigtigt allerede nu at starte dataindsamlingen, så vi om nogle år kan evaluere og undersøge, om det lever op til sit mål om at yde støtte til særligt dristige idéer,” siger Thomas Bjørnholm.

Forskning i pludselige klimaændringer 

Fysiker og klimaforsker Peter Ditlevsen forsker i pludselige ændringer i klimaet og er én af de forskere, der tidligere har fået midler gennem Villum Experiment-programmet.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

VIILLUM FONDEN støtter den ypperste tekniske og naturvidenskabelige forskning .

Spørgsmål og kontakt:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV